Kronikk

Roboter opererer ikke pasienter

Maskinene er gode hjelpere, men det er kirurgen som opererer.

Switzerland Robotic Surgery

DAGENS ROBOTKIRURGI: Roboten styres av en kirurg, men kan ikke utføre operasjoner på egen hånd. Det kan gå lang tid før den teknologien kommer, mener kronikkforfatteren. På bildet brukes roboten «Da Vinci» under en brokkoperasjon på et sykehus i Sveits.

Foto: SALVATORE DI NOLFI / AP

Den 2. juni skriver NRK at nær en av to nordmenn vil la seg operere av roboter. Undersøkelsen NRK referer til er utført av det kommersielle konsulentbyrået PwC. En pasient som blir intervjuet stiller seg positiv til å la seg operere av en robot. Hun sier roboter allerede utfører kikkhullskirurgi, og at dette er vist å gå bra. Uttalelsene fra PwCs europeiske helseleder Dagfinn Hallset, og fra pasienten, får stå uimotsagt.

Mennesket styrer maskinen

«Robotkirurgi» har blitt et begrep i det offentlige rom. Det brukes også mellom leger og annet helsepersonell. Det er egentlig bare å forvente at befolkningen tror at det står roboter rundt omkring på norske sykehus og kvesser skalpellen. Men vi har altså ingen roboter som opererer i dag.

Det vi har er programmerte maskiner, eller roboter, uten kunstig intelligens. Kirurgen styrer maskinens armer gjennom spaker. Maskinen fjerner skjelvinger fra en menneskelig hånd, og erstatter to hender med mange.

Denne metoden kalles «robotassistert kirurgi» og brukes ved blant annet operasjoner på prostata og livmor.

Vi har ingen roboter som opererer i dag.

Kunstig intelligens i helseteknologien

Når en maskin kan bearbeide data og respondere fornuftig og presist, har vi kunstig intelligens. Vi har nå fått maskiner som kan bearbeide enorme mengder bildedata. Innen helse testes denne teknologien ut der man stiller diagnoser basert på bilder av for eksempel øyebunnen eller huden.

Per i dag ser det ut til at det er innen ulike typer bildediagnostikk at kunstig intelligens først vil tre inn på legekontor og sykehus. Alle ønsker en raskere og mer presis diagnostikk. Likevel er det også her risikoen er størst for å stille diagnoser som ellers ikke ville ha praktisk betydning for pasienten.

EKG er en metode for å fange hjertets elektriske impulser. EKG-maskinen har i årevis kommet med forslag til diagnose. I dag ville EKG-maskinen sannsynligvis blitt introdusert som en EKG-robot. Alle leger kjenner godt til EKG-maskinenes tendens til å tolke det meste som et mulig hjerteinfarkt.

All teknologi som faktisk er til hjelp for pasienten og helsevesenet er velkommen. Men ukritisk bruk av kunstig intelligens i diagnostisk øyemed vil fort kunne generere merarbeid for helsevesenet og unødvendig helseangst for befolkningen.

Mange kompliserende faktorer

En robot som skal operere selv vil trenge detaljerte bilder i alle dimensjoner. Bildene må sannsynligvis tas opp kontinuerlig i forbindelse med operasjonen siden menneskekroppen er i stadig endring og bevegelse.

Det er vanskelig å se at vi vil få et snarlig inntog av robotkirurger.

Det er også vanskelig å få en person til å ligge på en bestemt måte. En tilsynelatende minimal endring i leie kan utgjøre mange grader i rommet. Bruk av navigasjonsteknologi for å avhjelpe dette har så langt vært en begrenset suksess på operasjonsstuen.

Alt som kan skje, vil på ett eller annet tidspunkt skje. Dette er en slags uskreven grunnlov for kirurger og det gjelder å ha en strategi for enhver uønsket hendelse. Hva gjør robotkirurgen når det oppstår komplikasjoner i operasjonsfeltet? Eller når pasienten får hjerteinfarkt under operasjonen?

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter

Hvis en kirurg av den menneskelige sorten ikke opererer det som er normalt, har man heller ingen til å ta over komplikasjonene når robotkirurgen kommer til kort. Det er vanskelig å se at vi vil få et snarlig inntog av robotkirurger rett og slett fordi kunstig intelligens som vi kjenner den i dag ikke er spesielt egnet

Store penger i helseteknologien

Kanskje får vi robotkirurgi en dag. Sannsynligvis gjør vi det, og i alle fall for enkelte tilstander. Kirurger som presenteres for nytt, fancy utstyr er som 80-tallsbarn var foran smågodthyllen. Fremtidens robotkirurger vil sannsynligvis få en like varm velkomst som dagens programmerte maskiner.

Helseteknologi er big business.

Hvis man skal spørre befolkningen om de er interessert i å bli operert av en robot, må de også få vite hva de svarer på. Helseteknologi er big business. Veldig big business, og alle vil ha sin del av kaka.

Edruelighet og saklig fremstilling må forventes av både politikere og presse.