Hopp til innhold
Replikk

Ro og orden ved grensen

Gjerdet ved Storskog vil tjene både Norge og Russlands interesser ved å skape ryddige forhold og god kontroll på grensen.

Storskog grensestasjon

På Storskog i Sør-Varanger settes det nå opp et 3,5 meter høyt ståltrådgjerde langs den norsk-russiske grensen. «Vi må gjøre de tiltak som vi mener er nødvendige for å redusere norsk sårbarhet i en krisesituasjon,» skriver statssekretær Ove Vanebo i justisdepartementet (Frp).

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Daglig leder i Barentssekreteriatet Lars Georg Fordal mener det er umulig å både bygge Norges omdømme som en fredsnasjon og et gjerde ved Storskog. Fordal leser utenlandske avisers dekning av gjerdebyggingen og bekymrer seg for Norges omdømme og forholdet til Russland.

La meg først klargjøre ovenfor leserne hva vi snakker om: Det bygges et 3,5 meter høyt sikkerhetsgjerde med port på Storskog. Total lengde er 200 meter. Gjerde og port vil bli oppført på norsk side. Kostnadene er anslått til 3,6 millioner kroner.

Russerne har på sin side et gjerde som er lengre enn det norske.

Gjerdet bygges for å ta vår del av ansvaret som følger med Schengen-avtalen, i en tid da Schengen-samarbeidet er under sterkt press. Gjerdet og porten vil gi økt sikkerhet ved grensepasseringer i en tid da det er viktig å vite hvem som tar seg inn i riket. Dette er ikke en erstatning for arbeidet med en oppgradering av Storskog grensestasjon, men et tillegg.

Russerne har på sin side et gjerde som er lengre enn det norske, og som i tillegg har berøringsfølere.

Russlands grensekommissær er blitt informert om byggeplanene, i tråd med avtalene vi har med Russland om forholdene ved grensen. Gjerdet vil tjene begge parters interesser ved å skape ryddige forhold og god kontroll på grensen. At de kaotiske forholdene som oppsto i fjor høst skal gjenta seg, er ingen av partene tjent med.

«Samtidig som vi bygger denne sperringen,» skriver Fordal, «så har det ikke kommet en eneste asylsøker over grensen fra Russland de siste månedene.» Dette er et argument for de mest optimistiske. Flyktningstrømmen i fjor kom brått og uventet. I mellomtiden kan ikke Norge sitte på hendene. Vi må gjøre de tiltak som vi mener er nødvendige for å redusere norsk sårbarhet i en krisesituasjon, og styrke norsk evne til å opprettholde ro og orden i grenseområdet.

Følg debatten: Twitter og Facebook