Hopp til innhold
Kommentar

Riksadvokaten hadde ikke annet valg

Med det vi vet om den nye etterforskningen er det ingen stor overraskelse at riksadvokaten vil ha en ny rettssak mot Jan Helge Andersen.

Riksadvokat Jørn Maurud og Jan Helge Andersen

Riksadvokat Jørn Maurud krever gjenopptakelse av saken mot Jan Helge Andersen

Foto: NTB/POLITIET

Selv ikke Andersen selv eller forsvareren hans kan ha blitt særlig overrasket over fredagens avgjørelse fra riksadvokaten. Slik Baneheia-etterforskningen har forløpt det siste året var det ikke særlig sannsynlig at utfallet ville bli noe annet enn et krav om gjenåpning.

Og selv om Gjenopptakelseskommisjonen skal gjøre en egen selvstendig vurdering, er det få som tror at saken vil bli avvist der. Riksadvokaten må være personlig overbevist om Andersens skyld, og han må være sikker på at det kan bevises ut over enhver rimelig tvil.

For kommisjonen holder det å komme til at det er sannsynlighetsovervekt for at det er nye bevis i saken, som gjør at det må antas at Andersen er skyldig. Dermed tyder alt på en ny rettssak, der Andersen må svare for drapet på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen.

Dagens utvikling er et steg på vegen mot flere svar.

Riksadvokaten holder kortene tett til brystet og har til nå ikke sagt noe om hva han har lagt vekt på når han har vurdert saken. Det er kanskje ikke så rart. Hvis saken blir gjenopptatt er det han som skal ta ut en ny tiltale, og det er påtalemyndigheten som skal føre en ny sak mot Andersen. Da er det til å forstå at man vil avstå fra å prosedere saken i offentligheten i forkant.

Men noe vet vi. Riksadvokatens avgjørelse var i samsvar med statsadvokatenes innstilling. De har igjen fått saken oversendt fra Oslo-politiet, som har drevet en omfattende etterforskning gjennom nesten to år.

Og politiet har gjort funn. Særlig handler det om DNA. Gamle prøver er sendt til nye analyser, og man har fått nye svar.

I politiavhør er Jan Helge Andersen konfrontert med de nye resultatene. Særlig er han spurt om åtte DNA-funn på Lena Sløgedal Paulsen. Sporene ble funnet både på klærne og på kroppen til den ti år gamle jenta. Også i underlivet hennes er det funnet DNA fra Andersen.

Til dette har han hatt lite å si. Han har på det mest bestemte nektet for å ha begått overgrep mot begge jentene. Og han har avvist at han drepte Lena. Men forklaringene hans bærer preg av svært dårlig hukommelse, og at han er dårlig på detaljer.

Viggo Kristiansen må regne med å bli innkalt som vitne, og han vil utvilsomt måtte påregne en tøff utspørring fra forsvarersiden.

Han har også lansert at han kan ha fått hukommelsestap, og nevnt «blackout» som en forklaring på at han ikke husker. Av politiet blir han også konfrontert med at det ikke er funnet spor av Viggo Kristiansen på åstedet. «Han vet rett og slett ikke hva han skal si til at det ikke er funnet noe fra Viggo», heter det i avhørsrapporten.

Og nettopp Andersens forklaringer har nok vært et viktig poeng for riksadvokaten.

Da han i høst ba om frifinnelse for Viggo Kristiansen var hovedargumentet at bevisene, ut over Andersens versjon, pekte mot at Kristiansen var uskyldig. «Andersens forklaring lider etter min vurdering på mange punkter av svakheter», het det fra Maurud den gang. Mange tolket det som et signal på det som ville komme. Og når vi nå har konklusjonen er det tydelig at riksadvokaten mener at Jan Helge Andersen var alene på åstedet, og at han alene foregrep seg på de to jentene før han drepte dem.

Gamle prøver er sendt til nye analyser, og man har fått nye svar.

Så skal vi huske at Andersen avviser dette på det sterkeste. Han mener seg fortsatt uskyldig i drapet på Lena, og han hevder fremdeles at Viggo Kristiansen hadde en sentral rolle i Baneheia denne maikvelden. Ventelig vil han holde fast på denne versjonen i en eventuell ny rettssak.

Dermed blir advokat Svein Holdens jobb å belyse argumenter som kan styrke denne historien. Holdens jobb blir da å dyrke tvil der tvil kan dyrkes. Det gjelder kanskje særlig i spørsmålet om det var en eller flere personer på åstedet. Det er lett å tenke seg at Viggo Kristiansen vil få en sentral rolle her.

Sagt på en annen måte må Viggo Kristiansen regne med å bli innkalt som vitne, og han vil utvilsomt måtte påregne en tøff utspørring fra forsvarersiden. Det er sannsynlig at Holden for eksempel vil borre i Kristiansens skiftende forklaringer om hvor han var drapskvelden. Tidligere dommer kan også komme i fokus. Dette vil selvsagt være en stor tilleggsbelastning for Kristiansen som nå er renvasket, men han er pliktig til å møte dersom han blir stevnet.

Det er imidlertid en veg å gå frem til en ny rettssak. Først skal Gjenopptakelseskommisjonen avklare vegen videre. Kommisjonen må hente inn tilsvar fra advokat Holden, og den kan også be om ny etterforskning eller mer utredning. Først når kommisjonsmedlemmene har kommet med sitt svar kan riksadvokaten ta ut en tiltale. Så skal en sak berammes for retten. Uansett utfall i tingretten er det også grunn til å tro at det blir en runde i lagmannsretten.

Dermed vil det ta tid før vi får en endelig avklaring i Baneheia-saken. Men dagens utvikling er et steg på vegen mot flere svar. Det er viktig både for samfunnet og lokalbefolkningen i Kristiansand, men viktigst for familiene til de to små jentene som ble drept denne vårkvelden for snart 23 år siden.