Hopp til innhold

Rett og urett i russisk rett

De tre Pussy Riot-jentene hadde i virkeligheten liten sjanse til å bli frikjent, selv om de fornærmedes vitnemål var temmelig tynne. I ni av ti saker som kommer for retten blir de siktede dømt, og det skjer nesten uten unntak når anmelderen har politisk eller økonomisk makt.

Pussy Riot

Pussy Riot er blitt verdensberømte på grunn av sin Putin-protest. Men det ventet ingen syndeforlatelse når retten skulle avsi dommen: Maria Aljokhina, Jekaterina Samutsevitsj og Nadezjda Tolokonnikov må i fengsel.

Foto: - / Afp

Gro Holm
Foto: NRK

Med musikk, humor og seksuelle undertoner lagde Pussy Riot-jentene politisk teater i selve symbolet på sammensmeltingen av politisk og religiøs makt i det post-sovjetiske Russland, Kristi Frelser katedralen noen steinkast fra Kreml.

Iført fargesprakende finlandshetter framførte de en pønkebønn til jomfru Maria om å fordrive Putin fra Russland, bare dager unna det russiske presidentvalget i mars.

De ba om bråk, og bråk ble det.

Nå venter to år i fengsel for tre av dem som deltok.

Likhet for loven - på papiret

Den russiske grunnlovens garanti om likhet for loven gjelder bare på papiret. Ukorrupte dommere og statsadvokater er et unntak.

Eksempelvis var eiendomsmagnaten og millardærhustruen til Moskvas mangeårige borgermester part i over hundre rettssaker og tvister. De vant alle som en så lenge Jurij Lusjkov var borgermester. Etter at han gikk av snudde domstolslykken.

Vladimir Putin

Vladimir Putins makt strekker seg også helt inn i russiske rettssaler.

Foto: RIA NOVOSTI / Reuters

Dommere må godkjennes av presidenten eller av øverste kammer i parlamentet. Deres rykte avhenger av meningen til de lokale rettsformennene, som utpekes for seks år av gangen.

Rettsformennene og dommerne står under enormt press fra mektige samfunnsinteresser, og mange makter ikke presset, eller blir for fristet til ekstra inntekter som kan sikre barna utdanning, kona ei pelskåpe eller familien et landsted. Skjønt kona, flertallet av dommerne skal visstnok være kvinner.

Jury - også bare på papiret

Jurysystemet ble introdusert i Russland i 2002, men mange saker går fortsatt med bare énn dommer, og i disse sakene ender godt under 10 prosent med frifinnelse.

Systemet er som følger. Russland har en utstrakt bruk av varetektsfengsling, ofte uten skikkelig begrunnelse.

Når en siktet først har sittet mange måneder, kanskje år, i fengsel, blir det en prestisjesak for dommeren å få vedkommende dømt. I tilfelle frifinnelse risikerer staten nemlig erstatningskrav for varetektsfengslingen.

Sukesesskriteriet for russiske dommere er antall behandlede saker og andelen medhold i saker der den dømte har appellert til en høyere rettsinstans.

Dommerne tenderer til å beskytte hverandre, det vil si opprettholde fellende dommer. Det er derfor svært vanskelig å få omgjort fellende dommer i det russiske rettsvesenet.

Unntakene som avsettes

Men det finnes selvsagt ukorrupte dommere. En av dem, Alexander Melikov i Moskva, nektet å gi etter for press og ble avsatt for angivelig «latskap i jobben».

Han beskriver seg selv som suksessrik. I 90 prosent av dommene han avsa ble den siktede funnet skyldig, og bare en prosent av dem ble omgjort. Av de 10 prosentene som ble frifunnet ved første domstolsbehandling, ble over halvparten omstøtt.

Men ifølge Melikov ser formannen i Moskva byrett på rettsprosessen som et instrument for å avgjøre straffelengden. Skyldspørsmålet er i virkeligheten bortimot avgjort når saken først er kommet opp.

Det var dette systemet Melikov begynte å opponere mot.

Domstolen letteste utvei

Den mest kjente politiske dommen er den mot oljemagnaten Mikhail Khodorkovsky.

Kanskje hadde han ikke alt på det tørre. Men av alle som ikke hadde det, ble nettopp han plukket ut.

Putin fryktet hans politiske ambisjoner, og domstolene var den enkleste veien å gå.

Pussy Riot jentene er på sett og vis mindre truende. «Fitteopprørerne» vil nok aldri samle massene, til det er de for ukonvensjonelle og respektløse.

Men Putins nakne overkropp, flørt med svære motorsykler, jagerfly og andre machosymboler har fått sitt motstykke. Pussyene er feminister, anti-autoritære og fryktløse. Og kanskje litt gudløse.

Akkurat det er vanskelig å svelge for mange russere. Putin trenger kirken som kirken trenger Putin. Derfor ble rettsvesenet mobilisert.