Kronikk

Relativisering av jihadister

Ved å definere Profetens Ummah som høyreekstremister, melder Antirasistisk senter seg ut av debatten. Det er trist, skriver Tor Bach i Vepsen.

Demonstrasjon Oslo

Hvis man skal se på hva forskjellige ekstremistgrupper i Norge kan mobilisere på gateplan, er de jihadistiske gruppene langt større enn de islamfiendtlige, høyreekstreme miljøene, og mange ganger større enn de sterkt svekkede norske nazistene, skriver Tor Bach. Bildet viser Profetens Ummah utenfor USAs ambassade.

Foto: Lien, Kyrre / NTB scanpix

Denne kronikken følger opp Shoaib M. Sultans tekst «Muslimske høyreekstremister?»

Det er en gammel øvelse på venstresiden å kategorisere alt man ikke liker som «fascisme». Som indremedisinsk prosjekt er dette sikkert aldeles utmerket, men som redskap til å forstå samfunnet eller møte ubehagelige fenomener i tiden blir det ganske håpløst.

Det er derfor med noe hoderysten man kan notere seg at Antirasistisk Senter (ARS) parkerer seg på dette sidesporet i et forsøk på å analysere jihadistiske grupperinger som «Profetens Ummah». Organisasjonen har nemlig etter å ha fulgt gruppen i media det siste året bestemt seg for å konkludere med at de er høyreekstremister. Antirasistisk Senter veksler mellom å bruke uttrykk som høyreekstremisme og fascisme, og demonstrerer derved at det råder en viss forvirring med hensyn til hva fascisme er.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Bør få hikke

Allerede her bør man få hikke over ARS sine definisjoner.

Grupper som Profetens Ummah mangler den nasjonalisme som kjennetegner fascismen.

Tor Bach, redaksjonssekretær i Vepsen.org

Grupper som Profetens Ummah mangler nemlig den nasjonalisme som kjennetegner fascismen, og for den saks skyld nasjonalsosialismen og disses avarter og arvtakere. Tvert imot er disse grupperingene multietniske, de forkynner en overnasjonal, religiøs agenda.

Hvor Mussolini beskriver den fascistiske stat som et absolutt, hvor grupper og individer er relative, forkynner Profetens Ummah en stat hvor religiøse lover regulerer forholdet mellom Gud, individ og samfunn og hevder at de ikke trenger andre lover enn Guds lover. Fascismens underordning av klasseinteresser under statens interesse er hos disse menneskene irrelevant. Staten sees kun som et redskap for å gjennomføre de gudegitte lover, ikke som noe mål i seg selv.

LES OGSÅ: Slapp av og len dere tilbake, muslimer

Kunne beskrevet et kommunistparti

Langt verre blir det når man går videre og gjennom eksempler søker å vise at jihadister og høyreekstremister står for det samme.

Strengt tatt, dette kunne man jo like gjerne brukt til å beskrive et hvilket som østeuropeisk kommunistparti frem til muren falt. Man kan også bruke det til å beskrive deler av den protestantiske eller katolske kirke.

Tor Bach, redaksjonssekretær i Vepsen.org

Man viser til ting som vilje til voldsbruk, antisemittisme og demonisering av politiske motstandere. Strengt tatt, dette kunne man jo like gjerne brukt til å beskrive et hvilket som østeuropeisk kommunistparti frem til muren falt. Man kan også bruke det til å beskrive deler av den protestantiske eller katolske kirke.

For enkel konklusjon

Når ARS skal trekke en konklusjon, blir det denne:

«Det er viktig at det rettes et kritisk søkelys mot disse og andre ekstremister gjennom media, men «Profetens Ummah» har nok, i forhold til sin størrelse, fått mer oppmerksomhet enn fortjent. Dette har vært med på å styrke gruppen og martyrbildet de har av seg selv. Det er viktig at søkelys rettet mot en ekstrem gruppe ikke tar vekk oppmerksomheten fra andre høyreekstreme grupper som også truer og sjikanerer meningsmotstandere – og som kan vise seg å være vel så farlige for samfunnet i lengden.»

Hvis man skal se på hva forskjellige ekstremistgrupper i Norge kan mobilisere på gateplan, er de jihadistiske gruppene langt større enn de islamfiendtlige, høyreekstreme miljøene, og mange ganger større enn de sterkt svekkede norske nazistene.

Tor Bach, redaksjonssekretær i Vepsen.org

Dette er for enkelt. Hvis man skal se på hva forskjellige ekstremistgrupper i Norge kan mobilisere på gateplan – og det bør man, for det sier noe blant annet om deltakernes hengivenhet for saken og ledernes organisasjonsevne – da er de jihadistiske gruppene langt større enn de islamfiendtlige, høyreekstreme miljøene, og mange ganger større enn de sterkt svekkede norske nazistene.
Vepsens har fulgt samtlige ekstremistarrangementer i Norge de to siste årene. Vi har fotografert deltakerne, vi har gjort opptellinger og analysert hvem som dukker opp hvor.

LES OGSÅ: Reklameplakat for ekstremisme

Fakta om Profetens Ummah

Faktum er at Profetens Ummah har mobilisert 120 mennesker ut på gaten. Mulla Krekar har mobilisert rundt 100 personer ut på gaten. I all hovedsak er dette forskjellige personer innenfor disse to gruppene, selv om vi har observert noen få gjengangere.

Til sammenligning: De islamfiendtlige høyreekstremistene, og faktisk det høyreekstreme Norges største demonstrasjon på minst 20 år, samlet 46 personer med stort og smått da Norwegian Defence League demonstrerte bak Oslo kretsfengsel 15. desember i fjor. Man kan selvfølgelig sitte og telle hvor mange som liker forskjellige høyreekstreme sider på Facebook, men her er feilkildene mange.

Det er ingen fare for at våre hjemlige jihadister får mer oppmerksomhet enn det de fortjener.

Tor Bach, redaksjonssekretær i Vepsen.org

Ser man på utøvelsen av straffbare handlinger, politiets trusselvurderinger og lignende, finner kommer man til omtrent til samme resultat som man kommer til ved å telle ekstremister på gaten. Det er ingen fare for at våre hjemlige jihadister får mer oppmerksomhet enn det de fortjener.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Trist at Antirasistisk Senter melder seg ut

Flere muslimske stemmer har etterlyst mer samfunnsengasjement fra Islamsk Råd i Norge og andre muslimske organisasjoner. Det er bra, og det er viktig. Det er ikke viktig fordi imamene har ansvaret for disse unge ekstremistene, det er ikke viktig fordi norske muslimer ikke tar avstand fra ekstremisme.

Det er viktig fordi disse ekstremistene er barna til noen! Fordi muslimske foreldre da ser at det muslimske etablissementet i Norge tar ungene deres på alvor. Det er viktig fordi muslimske ledere vet hvilke argumenter man har å bruke mot ekstremistene.

At vi står en haug med ikke-muslimske kritthvite nordmenn og vender disse unge menneskene ryggen når de demonstrerer er muligens noe som vil fungere fullstendig mot sin hensikt. Snarere er det viktig med kloke muslimer som rettleder ungdommene før det bærer galt av sted.

I denne debatten melder Antirasistisk Senter seg nå ut, og legger ut på en definisjonsmessig ørkenvandring. Det er trist.