NRK Meny
Kronikk

Regnskog på tanken

Klimaministerens tafatthet har gjort Norge til dumpingplass for møkkete biodrivstoff.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen under den muntlige spørretimen i Stortinget

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen kunne gjort mye for å hindre at palmeolje havnet i norsk biodrivstoff, mener SV-politiker Heikki Eidsvoll Holmås.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NRK har denne uken avslørt at myndighetene overhodet ikke stiller krav til bærekraften av to tredjedeler av alt biodrivstoff som selges i Norge.

Resultatet er forutsigbart: Norske bensinstasjoner har fylt tankene med billig biodiesel, lagd av den verste sorten palmeolje.

Manglende oppfølging

Palmeolje er alt vi ikke ønsker at norske biler skal kjøre på. Det kan gi større klimautslipp, fordi mange produsenter hugger ned regnskog for å produsere den. Selv om det finnes sertifisert palmeolje fra gamle palmeoljefarmer som ikke ødelegger ny regnskog, mener både miljøorganisasjonene Zero og Regnskogfondet at økt etterspørsel etter drivstoff laget av palmeolje fører til økt regnskoghogst.

Palmeoljeproduksjon ødelegger artsmangfoldet og krenker urfolks rettigheter. Ingen vil ha regnskog på tanken – bortsett fra regjeringen og Venstre.

Ingen vil ha regnskog på tanken – bortsett fra regjeringen og Venstre

Så hvordan havnet vi dit at den verste palmeoljen havner i norske drivstofftanker?

Grunnen er at klima- og miljøminister Vidar Helgesen bevisst har unnlatt å følge opp Stortingets vedtak om å komme med bærekraftskravene som kunne forhindret dette, og at han overhodet ikke har engasjert seg i å holde palmeoljen unna bensintanken vår.

Her er det ministeren burde gjort:

1. Stilt bærekraftskrav til alt biodrivstoff som selges i Norge. Stortinget vedtok allerede 3. desember 2015 at det skal stilles bærekraftskrav til alt biodrivstoff. EUs regelverk sier nemlig at biodrivstoffproduksjon skal være bærekraftig og at «alt biodrivstoff ... som nyter godt av nasjonale støtteregimer skal tilfredsstille bærekraftskriteriene.»

Det siste er et viktig poeng. Stortinget har nemlig krevd at en viss prosentdel av all diesel som selges i Norge skal være biodiesel. Og Vidar Helgesen hevder hardnakket at det vil være i strid med EU-regler å kreve at bærekraftskravene skal gjelde for alt biodrivstoffet som selges utover dette omsetningspåbudet.

Dette må være feil, siden biodrivstoffet nyter godt av støtteregimer. Det er blant annet unntatt veibruksavgift og CO₂-avgift.

Men om Helgesen virkelig mener at det kan være i strid med EUs regelverk, så burde vi vel kunne forvente at den drevne juristen Helgesen hadde kontaktet ESA for å få det avklart?

Men nei. Vidar Helgesen innrømmet i en debatt i Stortinget 28. februar i år at regjeringen ikke engang hadde tatt kontakt med ESA om det kunne være lov å stille bærekraftskrav, eller spurt hva Norge kunne gjort for å få stille slike bærekraftskrav som EU helt åpenbart er for. Det er oppsiktsvekkende og ekstremt tafatt.

Etter de siste dagers storm kommer endelig statsråden på banen og sier at han skal gå i dialog med EU. Det er ikke et sekund for sent, bortsett fra for regnskogen som allerede er havnet i nordmenns drivstofftanker.

En naturlig oppfølging fra regjeringens side ville vært å stille krav om at alle offentlige innkjøp skal være palmeoljefrie

2. Tatt initiativ til en bransjestandard med bensinstasjonene. Selv EUs bærekraftskrav vil ikke fjerne all palmeolje. For knapt to år siden fremmet derfor jeg og SV forslag om at Helgesen skulle ta initiativ til en bransjestandard for biodrivstoff overfor bensinstasjonene.

På samme måte som helseministeren har gått sammen med dagligvarebransje og matvareprodusentene om å kutte på saltbruken i matvarer, kunne klima- og miljøministeren gått sammen med bensinstasjonsbransjen om å gjøre alt norsk drivstoff bærekraftig og palmeoljefritt.

Forslaget ble avvist av Helgesen. Men, tirsdag denne uken sa han likevel at en bransjestandard kunne være aktuelt, og bensinstasjonsbransjen er endelig selv kommet på banen.

Regnskogfondet, Zero og bensinstasjonsbransjen er i gang med arbeidet for hvordan en slik bransjestandard kan se ut, men det ville vært bra om Helgesen ikke venter nye halvannet år før han bestemmer seg for om han vil ta en helomvending, og likevel få palmeoljen ut av biodrivstoffet.

3. Stilt krav om palmeoljefritt biodrivstoff i alt offentlig innkjøp. Et enstemmig storting har gitt regjeringen beskjed om at ingen offentlige innkjøp skal bidra til avskoging av regnskog.

En naturlig oppfølging fra regjeringens side ville vært å stille krav om at alle offentlige innkjøp skal være palmeoljefrie.

Det ville gjort at all biodrivstoff som ble solgt til det offentlige måtte vært dokumentert palmeoljefri og at alle transporttjenester til det offentlige og Posten ville vært palmeoljefrie. Et slikt krav ville etter alle solemerker presset palmeoljedrivstoffet ut av alle bensinstasjonskjedenes sortiment.

Likevel har ikke regjeringen foreslått et slikt krav. De følger ikke opp kravet fra et enstemmig storting.

Helgesen har med andre ord ikke løftet en finger for å hindre palmeoljebruk i biodrivstoff.

Løfter ikke en finger

Vidar Helgesen har med andre ord ikke løftet en finger for å hindre palmeoljebruk i biodrivstoff. Han har ikke brukt noen av de virkemidlene han sitter på som statsråd og han har ikke fulgt opp klare stortingsvedtak.

Han har gjort det til en fast øvelse å skylde på at EU og Stortinget hindrer ham i å føre en klok biodrivstoffpolitikk, men tar ikke noen initiativ overfor EU for å kunne føre en offensiv norsk politikk og velger bevisst å overse Stortingets vedtak.

Det er på tide at Helgesens handlingslammelse i biodrivstoffsaken går over, at han slutter å sutre over alle andre og i stedet begynner å gjøre den jobben for miljøet vi kan forvente av en miljøminister.

Hvis ikke han klarer det, bør Helgesen finne seg noe annet å gjøre, til beste for både regnskogen og klimaet.

Følg debatten: @NRKYtring på Twitter og NRK Debatt på Facebook