Replikk

Regjeringen skal hedre krigsseilerne

Krigsseilerne og de siste tidsvitnene skal hedres for sin innsats under andre verdenskrig.

Erna Solberg og Frank Bakke-Jensen

Det var med tungt hjerte regjeringen kansellerte statsministerens invitasjon til markeringen av 8. mai sammen med krigsveteraner og krigsseilere. Vi planlegger nå å hedre dem ved et arrangement i august måned, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen. Her sammen med Statsminister Erna Solberg på et besøk i Litauen.

Foto: INTS KALNINS / Reuters

35.000 sivile nordmenn i handelsflåten sto for Norges viktigste bidrag til den allierte seieren i andre verdenskrig. Etter krigen tok det lang tid før myndighetene og befolkningen for øvrig verdsatte krigsseilerne for deres innsats og forsto hvilke belastninger de hadde vært utsatt for.

Les også: Regjeringen svikter krigsseilerne igjen

Anerkjennelsen og takknemligheten overfor krigsseilerne kan ikke uttrykkes for ofte eller for tydelig.

Når sjøkrigens siste veteraner nå er i ferd med å gå bort, er det ekstra viktig for regjeringen å hedre krigsseilerne for deres livsviktige og livsfarlige innsats for freden og friheten under andre verdenskrig.

I forbindelse med 75-årsmarkeringen av krigens slutt, hadde regjeringen planlagt en stor festmiddag i Oslo rådhus 8. mai 2020.

Takknemligheten overfor krigsseilerne kan ikke uttrykkes for ofte.

Her ønsket vi å hedre alle dem – ikke bare krigsseilerne - som la ned en særlig innsats under andre verdenskrig; de som sterkest fikk føle krigens brutale konsekvenser.

Som følge av koronapandemien var regjeringen nødt til å utsette fjorårets festmiddag til 8. mai i år. Men regjeringen kan ikke lage arrangementer i strid med smittevernreglene, og slik pandemien utviklet seg i vinter og vår, måtte også årets festmiddag avlyses.

Ut fra smittesituasjonen var det ikke forsvarlig å legge opp til festmiddag i Oslo rådhus 8. mai i år.

Det var med tungt hjerte regjeringen tok denne beslutningen. Vi hadde sett frem til å markere denne dagen sammen med våre veteraner og tidsvitner – i takknemlighet og ettertanke.

Når sjøkrigens siste veteraner nå er i ferd med å gå bort, er det ekstra viktig for regjeringen å hedre krigsseilerne.

Regjeringen har derfor bestemt at vi vil invitere veteraner og tidsvitner som tidligere har fått invitasjon fra statsministeren til en lunsj i august.

Denne lunsjen må selvsagt også skje innenfor rammen av smittevernreglene.

Følg debatten: