Kommentar

Radikal Obama utfordrer Kongressen

Obama velger å presentere en politikk som er mer radikal enn i noen tidligere State of the Union-tale. Det skjer trass i at han vet at det meste vil være umulig å få gjennomført.

Den økonomiske krisen i USA er stort sett over, det sa president Barack Obama da han holdt tale om rikets tilstand i kongressen i natt, norsk tid. Obama sa at USA nå starter et nytt kapittel etter vanskelige år preget av terror og økonomisk krise

En svært offensiv president Obama innledet den årlige State of the Union-talen med å slå fast at den økonomiske krisen er over. Han viste til den største veksten i arbeidsplasser siden 1999, lavere arbeidsløshet enn før finanskrisen og mer uavhengig av utenlandsk olje enn noen gang de siste tretti årene.

Deretter handlet det mye om likere fordeling av godene, selv om han valgte å tone ned de på forhånd varslede forslagene om økte skatter for de rikeste.

Sosial sikkerhet for middelklassen

Obamas tale var en sterk appell til middelklassen, ikke minst de millioner som har ambisjoner om å bli en del av den amerikanske middelklassen.

Obamas tale var en sterk appell til middelklassen.

Gro Holm, USA-korrespondent

«Hva krever middelklasse-orientert økonomi i vår tid», spurte presidenten. «Det er ideen om at dette landet gjør best når alle får sin rettferdige andel. Det betyr hjelp til barnepass, høyskole, helse, bolig og pensjon», sa Obama. «Vi er det eneste utviklede landet på jorda som ikke garanterer betalt sykefravær og mammapermisjon. 43 millioner arbeidere har ikke rett til noen form for betalt sykefravær», slo presidenten fast og ba Kongressen gå inn for rett til 7 dagers årlig, betalt fravær.

Skattelette for barnefamilier

Obama går inn for at småbarnsfamilier skal få skatteletter på opptil 3000 dollar for hvert barn. Det svarer til 23 000 kroner i året. Mange familier er avhengige av at begge jobber, og høykvalitets barnepass er ikke bare bra å ha, det er helt nødvendig, sa presidenten. Det er ikke et kvinnespørsmål, det handler om en nasjonal prioritering som er viktig for oss alle, la han til.

I tillegg foreslår Obama 500 dollar i skattelette for familier der begge jobber.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Det som ikke ble sagt

Presidenten har i år valgt å slippe ut informasjon om de store temaene i forkant av talen. Derfor var det oppsiktsvekkende at han lot være å nevne de konkrete forslagene om økte skatter for de rikeste. Men de kommer. Disse forslagene ble nemlig sendt ut som del av en forhåndsorientering fra pressetjenesten i Det hvite hus sist lørdag.

I stedet for å opptre som en handlingslammet president, bruker Obama friheten til å fremme en politikk med en mer radikal sosial profil enn noensinne.

Gro Holm, USA-korrespondent

Obama foreslår å skaffe 320 ekstra skattemilliarder til statskassa i løpet av de neste ti årene. Det svarer til 2400 milliarder kroner med dagens kurs. Verdiøkning på arvede verdipapirer som omsettes vil heretter bli skattlagt, og skatten på kapitalinntekter for de aller rikeste vil bli økt til 28 prosent. Rundt 100 finansinstitusjoner med en egenkapital over 50 milliarder dollar må dessuten betale en ekstra s skatt på 7 prosent.

Truet med veto

I to saker truet presidenten med å bruke veto mot forslag fra den republikansk-kontrollerte Kongressen.

Han vil ikke godta noen endringer i den vedtatte helseforsikringsreformen, populært døpt «Obamacare». Dessuten vil han bruke veto mot et varslet forslag om nye sanksjoner mot Iran, forslag som helt åpenbart undergraver forhandlingene som pågår for å få Iran til å gå med på avtaler betyr kraftige begrensninger på muligheten til å skaffe seg atomvåpen. Fra før har hans pressetalsmann sagt at Obama vil legge ned veto dersom en samlet Kongress foreslår å bygge en rørledning for å frakte tjæresand-olje fra Canada til Mexicogolfen.

Det som virker – og ikke – i utenrikspolitikken

Presidenten varslet også at han vil be Kongressen godkjenne en ny resolusjon om bruk av militærmakt mot IS. Han gikk ikke i detalj om hva den vil inneholde eller når den kommer. Han oppfordret Kongressen til å starte arbeidet med å fjerne blokaden av Cuba i år, og viste til at femti år med den samme politikken ikke har virket.

Derimot mente han at straffetiltakene mot Russland virker, ettersom landet nå har store økonomiske problemer.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Til venstre for sentrum

Flere republikanske politikere har kommentert talen med at presidenten ikke har tatt inn over seg at hans politikk faktisk ble «stemt ned» under kongressvalget i november. Demokratene tapte flertallet i Senatet og måtte gi fra seg mange plasser i Representantenes hus.

Selv om Kongressen trolig vil stanse de fleste av forslagene, så håper nok Obama å legge noen premisser for debatten framover.

Gro Holm, USA-korrespondent

Men i stedet for å opptre som en handlingslammet president, bruker han den friheten det er ikke å skulle gjenvelges til å fremme en politikk med en mer radikal sosial profil enn noensinne. Med skatteskjerpelsen for de rike i tillegg til det som ble sagt i talen, gir det et bilde av en president som befinner seg til venstre for det politiske sentrum her i USA.

Selv om Kongressen trolig vil stanse de fleste av forslagene, så håper nok Obama å legge noen premisser for debatten framover.

Utfordrer republikanerne

Obamas appell til middelklassen, kombinert med tiltak som vil åpne veien for statsborgerskap for over 5 millioner ulovlige innvandrere vil være en større utfordring for republikanerne jo nærmere en kommer president- og kongressvalgene i 2016.

Ungdom, kvinner og folk med latinamerikansk bakgrunn er velgergrupper som republikanerne ikke har råd til å overse. I praksis kan det bety en viss åpning for kompromisser når det nærmer seg forhandlinger om neste statsbudsjett.

Budsjettåret i USA starter 1. oktober.