Hopp til innhold
Replikk

Private aktører bør få drive sykehjem

Å konkurranseutsette sykehjem kan bidra til en bedre, mer verdig eldreomsorg.

Sykepleier sammen med beboer på sykehjem

'Det er på ingen måte slik at det kun er staten som er opptatt av de eldres ve og vel. Det er vi alle. (...) Sykehjem konkurranseutsettes fordi en ønsker at den aktøren som kan gi det beste tilbudet skal være den som er ansvarlig for driften,' skriver kronikkforfatteren. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Red.anm.: Dette er et svar til Ebba Boyes kronikk «Velferd på anbud».

Ebba Boye er skeptisk til konkurranseutsetting av sykehjem. Hun frykter for de eldres beste, og advarer mot å la kommersielle aktører få være en del av omsorgsbransjen. Boye skaper et kunstig motsetningsforhold som er sterkt fordummende og urettferdig ovenfor de kommersielle. Det er på ingen måte slik at det kun er staten som er opptatt av de eldres ve og vel. Det er vi alle.

Et best mulig tilbud

Sykehjem konkurranseutsettes fordi en ønsker at den aktøren som kan gi det beste tilbudet skal være den som er ansvarlig for driften. Dette handler på ingen måte kun om det økonomiske aspektet slik Boye fremstiller det, men like mye om kvalitet og innovasjon. At den som er best egnet til å drifte et sykehjem er den som også gjør dette, er åpenbart det mest gunstige. Sekundært er det om dette er kommunen, ideelle eller kommersielle.

Det er på ingen måte slik at det kun er staten som er opptatt av de eldres ve og vel.

Astrid-Therese Theisen

Et best mulig tilbud er på ingen måte kun et økonomisk spørsmål. Dette er en helhetsvurdering. Enhver aktør er avhengig av å tilby noe av høy kvalitet for å kunne vinne en anbudsrunde. I tillegg står kommunen fritt til å si opp avtalen med en privat leverandør, dersom kontrakten med kommunen ikke oppfylles som avtalt. Dette skaper en sikkerhet både for kommunen og beboerne på sykehjemmene, og er med på å stimulere til et sterkt ønske om å skape et best mulig tilbud til våre eldre. Undersøkelser (Oslo Economics) viser at private aktører evner å gi et tilbud av like god eller bedre kvalitet enn de kommunale.

Konkurranse fungerer

Konkurranse stimulerer til innovasjon og nyskapning. For å gi et godt tilbud kreves det at du tenker nytt. Denne innovasjonen behøves virkelig i eldreomsorgen. Det er sant som Boye sier, vi skal fortsette å gjøre det som fungerer, men vi må også være ærlige nok med oss selv, og ikke minst våre eldre, til å innrømme at eldreomsorgen trenger et løft.

Kafe på Paulus sykehjem i Oslo

Privatdrevne Paulus sykehjem i Oslo har egen ølhage, 60-tallsrom og mange kulturtilbud. Her ser vi kafeen deres.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

FØLG DEBATTEN: Facebook

Se for eksempel til privatdrevne Paulus sykehjem i Oslo. Paulus har egen ølhage, 60-tallsrom og et stort fokus på kultur og aktivitet i hverdagen, for å nevne noe. I februar i år fikk kulturlederen på sykehjemmet, Ingeborg Selnes, Natt & Dags «Årets navn»-pris for innsatsen hun gjør for de eldre på sykehjemmet. Paulus har evnet å tenke nytt, noe som virkelig kommer beboerne til gode. Dette viser at det ikke nødvendigvis er et motsetningsforhold mellom effektiv pengebruk og høy kvalitet på tjenestene. Det er trist at forsøk på å skape en bedre og mer verdig eldreomsorg skal slås ned på i stedet for å heies frem.

Populære private sykehjem

Oslo kommune er en av de få kommunene i landet som regelmessig benytter spørreundersøkelser for å måle hvor fornøyde beboere og pårørende er. Målingen viser en generell høy helhetlig tilfredshet, og de privatdrevne sykehjemmene har i flere år vært på toppen av listene over de mest populære i Oslo. Private sykehjem har også kommet på førsteplass i Bærum og Stavanger i tilsvarende målinger.

Jeg frykter for de eldre dersom debatten om en verdig eldreomsorg kun skal basere seg på en ideologisk oppfatning i stedet for fakta.

Astrid-Therese Theisen

Bedriftene i NHO Service betaler sine ansatte tarifflønn i henhold til inngåtte overenskomster med henholdsvis Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet. At ansatte i privatdrevne sykehjem har dårlige lønnsvilkår, stemmer altså ikke.

Ja takk, begge deler

Dersom en kommersiell aktør evner å drifte et sykehjem bedre og mer effektivt, er dette noe kommunen kan spare mye penger på. Vår forståelse av økonomisk politikk etter merkantilismens storhetstid tilsier at en utgift eller pris ikke nødvendigvis er konstant. Økonomi er ikke et nullsumspill; muligheten for verdiskaping er høyst reell.

Hvorfor skal ikke de som klarer å drifte sykehjemmet på en økonomisk effektiv og best mulig måte få lov til det? Og jeg understreker igjen: det er ikke nødvendigvis et motsetningsforhold mellom en effektiv pengebruk og kvalitet på tjenester.

Enhver aktør er avhengig av å tilby noe av høy kvalitet for å kunne vinne en anbudsrunde.

Astrid-Therese Theisen

En fordummende debatt

Ebba Boye: Dersom du ønsker en best mulig omsorg for våre eldre, må du slutte å bidra til at fordommer preger debatten. Det er ikke bare kommunen som kan drifte sykehjem på en god måte. Det er heller ikke slik at det kun finnes gode, idealistisk ansatte i staten. Tvert imot finnes de kanskje i enda større grad blant andre aktører, fordi de faktisk har muligheten til å tenke nytt og bedre. Jeg frykter også for de eldre dersom debatten om en verdig eldreomsorg kun skal basere seg på en ideologisk oppfatning i stedet for fakta.

En verdig eldreomsorg må alltid handle om å sette våre eldre først. En god måte å gjøre dette på kan være å konkurranseutsette sykehjem. Vi skylder dem å gi dem det beste tilbudet. Da kan vi ikke la ideologiske uenigheter være avgjørende. Vi må se på realitetene og tørre å tenke nytt.