Kronikk

Politikk er seksuell risikosport

Strukturen i politikken legger til rette for uønsket seksuell adferd i alle partier. Nå må partiene innse dette og legge om kursen.

Stortingsvalget 2017

Mens godt lederskap belønnes i det private, risikerer politikeren å begå politisk selvmord ved å utvise det samme, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Hvorfor er det så mange politikere som ikke klarer å oppføre seg som folk flest? Jo, fordi det er all grunn til å anta at politiske organisasjoner er ekstra utsatt for uønsket seksuell adferd. Derfor må partiene selv ta ansvar for å redusere årsakene og risikoen fremover. Det holder ikke kun å pynte på symptombehandlingen, varslingsrutinene.

Risiko ved å påpeke uønsket adferd

På ledertrening i profesjonelle selskap, eller på en handelshøyskole, lærer man at «Good leadership is not a popularity contest». Man oppfordres til å ta de avgjørelsene som er best for selskapet, selv om mange underordnede kanskje ikke liker det. Opprykk og suksess tildeles fra ledere over deg basert på resultatene du skaper.

Gode ledere skal ikke vente på varsler

Slik er det ikke i politikken. Der blir ledere valgt av sine egne eller underordnede. Fylkeslagslederen trenger kanskje stemmer fra lokallagene eller kvinnegruppen, for å beholde jobb, posisjon, makt og status. Hvis man som leder påpeker uønsket adferd, blant dem som skal stemme på en, risikerer man å miste de stemmene. Mens godt lederskap belønnes i det private, risikerer politikeren å begå politisk selvmord ved å utvise det samme.

Derfor tror jeg vi nå i forbindelse med #Metoo-kampanjen har hørt både Jonas, Erna og Siv si at de ikke har mottatt noen varsler, og underforstått derfor ikke har kunnet gjøre noe. Men gode ledere skal jo ikke vente på varsler, de skal ta ondet ved roten før det går så langt. Det ligger forholdene bedre til rette for i næringslivet, og det bør politikerne lære av.

Ikke vent på varsler

«Er du den eneste i hele Norge som ikke vet at han (Trond Giske) er viden kjent som en fittesnik», spør Thomas Giertsen i TVNorge-serien «Helt perfekt» i 2012. Og vet Thomas i 2012, så er sannsynligheten stor for at Jens visste og Jonas og Anniken og Hadia og Raymond og … I alle fall visste de nok til at det burde vært snakket mer om og korrigert, uten å vente på varsler.

Ta ondet ved roten

Det hadde kunnet reddet Giske, Ap og ikke minst beskyttet de fornærmede. Unge Høyre burde også grepet tak i leder Kristian Tonning Riises uakseptable oppførsel mye tidligere. Og Frp skulle ikke oversett varslene rundt Ulf Leirstein pornobilder og sexinvitt til en 14-år gammel partifelle.

Det er også mange andre ting som kan tyde på at politiske partier må være ekstra påpasselig. Noe av det første jeg lærte da jeg kom fra det offentlige arbeidslivet til det private, var «Don’t dip your pen in company ink». Det skaper bare problemer å ha seksuelle relasjoner på jobben. Hvordan tenker politikerne? Ungdomspartiene synes de nå har tatt ansvar og sagt at det må bli slutt på å «pule nedover», for å unngå at medlemmer utnytter alders- eller posisjonsforskjellen. Men sideveis? Ja, hva hadde vel politiske sommerleirer, konferanser og landsmøter vært uten det?

Søken etter seksuell kontakt

At det foregår mye søken etter seksuell kontakt i politiske partier er ikke vanskelig å skjønne. Partisamlinger, reiser med overnatting og middager med alkohol legger forholdene til rette. Og alle er de ute etter å knytte politiske allianser, og skaffe flest mulig støttespillere. Og som musikere ofte finner en partner med samme musikksmak, ønsker politikere en partner med samme politiske syn.

Må bli slutt på å pule nedover.

Nok et område som skaper ekstra utfordringer for de politiske partiene, er aldersforskjellen mellom de eldste og de yngste. I motsetning til det private næringsliv, der de yngste som oftest er ferdig utdannede 25-åringer, er de yngste i politikken ungdom i 14-15-årsalderen, altså en umoden og sårbar gruppe mennesker. Det må partiene også ta hensyn til.

Bedre rutiner og samværsformer

Politiske partier har med andre ord ekstra store utfordringer når det kommer til å unngå uønsket seksuell adferd i egne rekker. Det vil kreve bedre lederskap på alle nivåer fremover og partiene må ta inn over seg at de er ekstra utsatt som organisasjon. Politikerne må diskutere dette åpent og fordomsfritt for å bygge en sunnere kultur, og for å finne frem til bedre rutiner og samværsformer.

Vi trenger dyktige politikere som kan styre landet med stø hånd. Da må partiene kunne tiltrekke seg og utvikle de best egnede til det – det har de dessverre ikke evnet til nå.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter .