Hopp til innhold
Replikk

Politikere kommer til å snakke om natur

Måten vi behandler klodens natur på vil koste oss uhyggelig dyrt.

Rasmus Hansson

Vi har nok motorvei. Hyttebyer kan fortettes, ikke ekspandere. Vindparkene kan bygges i industriområder, ikke på vidda, skriver replikkforfatteren.

Foto: Sunniva Linjord / NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Å ta vare på naturen er avgjørende for både klimaet og kloden. Hvorfor snakker ingen politikere om det, spør fire kjente biologer på NRK Ytring 26.mars.

Svaret er fordi nesten ingen partier tør provosere velgerne sine ved å ta naturens parti. Natur i norsk politikk er noens eiendom, ressurs, areal, virkemiddel, mottaker.

Forsvarer du natur, blir mange sinte.

Svaret er også at dette vil forandre seg. Verden er i ferd med å innse at natur er en forutsetning for våre liv på jorda. Det finnes ikke varige løsninger for samfunnet uten også å bevare naturen.

Natur kommer til å bli like viktig i politikk og økonomi som klimaet. Også Norge kommer til å få en mye mer krevende naturpolitikk. Veien dit blir svært konfliktfylt, men første versjon av den nye naturpolitikken er allerede vedtatt, på MDGs landsmøte 2021.

For 30 år siden var klimaaktivister dommedagsprofeter. Anbefalingene fra FNs Klimapanel var totalt urealistiske.

I hundrevis av år har vi basert oss på at natur er en uendelig, gratis forbruksvare.

Så skjedde tre ting: Den vitenskapelige vekten av Klimapanelets dokumentasjon gjorde faktastridige bortforklaringer umulige. Finansfolk så at investering uten klimahensyn er risikabelt. Næringslivet så at et marked på lag med klimaet er mer mulighet enn trussel. Vips, så er alle klimaaktivister.

FNs naturpanel er minst like «dommedagsprofetisk» og «urealistisk» som klimapanelets anbefalinger en gang var. Naturpanelet vil endevende det moderne samfunnets forhold til natur.

I hundrevis av år har vi basert oss på at natur er en uendelig, gratis forbruksvare. Men måten vi i dag behandler klodens natur på vil koste oss uhyggelig dyrt.

Det naturvernere har ropt for døve ører i 50 år blir nå så tung internasjonal vitenskap at statsminister Solberg sist høst erklærte internasjonal naturkrise sammen med 70 andre statsledere.

Foreløpig rekker kriseforståelsen bare til internasjonale miljøtoppmøter. Norsk politikk fortsetter å spise natur. Nye motorveier, hyttebyer, skianlegg, flystriper og tusen andre inngrep, toppet med en klimapolitikk basert på intensivert industri-skogbruk og vindparker med enorme veianlegg for å nevne noe.

90 prosent av norsk natur er nå mer eller mindre påvirket av inngrep, og det blir mer.

Naturpanelets kunnskap betyr at vi blir nødt til å løse slike oppgaver helt annerledes. Levende natur må bli mer verd enn død natur. Naturødeleggelse uten naturkompensasjon må bli forbudt.

For 30 år siden var klimaaktivister dommedagsprofeter.

Dette blir framtidens politikk fordi vekten av naturpanelets vitenskap og logikk blir like uimotståelig som klimapanelets. Samme forskning, forskere og metoder vil tvinge fram samme dynamikk i politikk, samfunn, teknologi og økonomi.

Fortsatt blir klimaløsninger ignorert, trenert og sabotert, men selv Saudi-Arabias kronprins Mohamed bin Salman vet nå at fornybar energi vil drive fossile løsninger til konkurs.

Like selvsagt blir det at teknologi som ikke ødelegger natur vil utkonkurrere teknologi som ødelegger. Det kommer til å bli selvsagt at vi ikke tar mer areal fra naturen, men bruker arealene vi allerede har mer effektivt.

Nesten ingen partier tør provosere velgerne sine ved å ta naturens parti.

Det ville spart verden for enorme kostnader og lidelser om vi hadde hørt på klimapanelet med én gang, i stedet for å ignorere, trenere og sabotere i tiår etter tiår.

Verden vil tjene enormt på å ta i bruk naturpanelets kunnskap allerede nå, i stedet for å fortsette krigen mot naturen til alle taper.

Programmet MDGs landsmøte nylig vedtok gjør naturpanelets anbefalinger til norsk politikk. Programmet sier det alle partier kommer til å si: Natur må få langt sterkere vern, naturregnskap og mål for gjenoppbygging av natur må innføres i stat og kommuner, naturvennlig teknologi må premieres og naturødeleggelse avgiftsbelegges.

Vi har nok motorvei. Hyttebyer kan fortettes, ikke ekspandere. Vindparkene kan bygges i industriområder, ikke på vidda. Det finnes bare en måte å ikke ødelegge natur på, og det er å ikke ødelegge natur.

Forsvarer du natur, blir mange sinte.

Det store spørsmålet for menneskene og naturen er hvor lenge tradisjonelle partier vil kjempe mot den nye naturpolitikken før den siger inn også hos dem. Hvis mange velgere gir MDG styrke i høstens stortingsvalg vil det gå fortere.

FØLG DEBATTEN: