Hopp til innhold
Kommentar

Politiets mystiske brevbeskjed

Detaljene om trusselbrevet er neppe egnet til å ta nattesøvnen fra de som står bak forsvinningen. Man kan lure på hvorfor politiet i det hele tatt gikk ut med opplysningene.

HØY PRIORITET: Gjermund Hanssen leder etterforskningen av forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen.

Påtaleleder Gjermund Hanssen gav fredag en status i etterforskningen. Fokus var trusselbrevet.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK / privat

Tre og et halvt år etter Lørenskog-forsvinningen kom politiet fredag med en slags status i saken. Etterforskningsledelsen har jobbet i det stille siden oktober, men valgte nå å lette litt mer på sløret. Tema var trusselbrevet, og nye detaljer om hvordan det er laget.

Vet ikke hvem eller hvor

Det ser ut til å være et solid stykke politiarbeid som har gitt disse svarene. Det virker imponerende at politiet nå vet hvilket Windows-system som var i bruk, hva slags blekkpatroner som satt i printeren og hvilken type kopipapir som budskapet ble trykket på. Det som ikke er så imponerende er at politiet fortsatt ikke vet hvem som lagde brevet, eller hvor det ble skrevet ut.

Det er grunn til å tro at etterforskerne har finkjemmet pc-er og printere hos de sentrale aktørene i saken. For eksempel hos Tom Hagen og hans familie. Men altså uten å gjøre funn. Det kan i så fall være enda et argument for forsvarersiden når man påstår Hagens uskyld.

Har de ikke noe annet?

Spørsmålet er hvorfor politiledelsen valgte akkurat brevdetaljene når de først skulle gi en status i saken. Det er neppe slik at etterforskerne nå håper på et skred av tips om printere og kopipapir.

Lite tyder på at man vil få noen flere konklusjoner fra etterforskningen på denne siden av sommeren.

Dessuten kan dagens detaljer i ytterste konsekvens være ødeleggende for et avhør med en eventuell brevskriver. I slike avhør blir siktede normalt bedt om å fortelle alle detaljer om det de har gjort. En slik forklaring vil ha langt mindre verdi dersom detaljene allerede har stått i avisen.

Likevel velger politiet altså å gå ut på denne måten. Da er det lov å lure på hvorfor. Kan det være at de vil sende et signal om at de er i ferd med å gjøre koblinger som kan føre til et gjennombrudd? I så fall til hvem? Eller kan svaret være at de ikke har noe annet?

Selvsagt vet etterforskerne langt mer enn de forteller i media. Men kan det være slik at ytterligere et halvt års politiarbeid ikke har båret noen andre frukter?

Mener det fortsatt er håp

I så fall er det kanskje grunn til å stille spørsmål om den voldsomme ressursbruken i saken, og det faktum at Tom Hagen fortsatt er siktet. På en annen side vet vi at både Øst politidistrikts ledelse, statsadvokaten og riksadvokaten holdes orientert om fremdriften.

Det er kanskje grunn til å stille spørsmål om den voldsomme ressursbruken i saken.

Da er det kanskje grunn til å tro at noen av disse ville satt ned foten dersom etterforskningen stod fullstendig i stampe.

Og signalene fra etterforskningen er stadig at det fortsatt er håp, og særlig gjelder dette «kryptosporet». Tidligere i uken gikk politiet ut og ba om tips om kontantkort som var solgt i konkrete butikker i Oslo. Et konkret mobilnummer knyttes til et slikt SIM-kort, og politiet mener nummeret ble brukt til å opprette en konto for kryptovaluta.

Og det er klart; skulle man få et gjennombrudd her og finne ut hvem som kjøpte det aktuelle telefonnummeret, er man langt nærmere en løsning på hele forsvinningssaken.

Siktelsen opprettholdes

Politiet kan også ha andre lovende spor de ikke forteller om. Bakgrunnen kan selvsagt være at de ikke vil ødelegge etterforskningen, eller skremme mistenkte personer. Men sett utenfra virker det ikke slik.

Det er neppe slik at etterforskerne nå håper på et skred av tips.

Det ser også ut til at siktelsen mot Tom Hagen foreløpig vil bli opprettholdt, og lite tyder på at man vil få noen flere konklusjoner fra etterforskningen på denne siden av sommeren. Da må vi kanskje vente til fireårsdagen for forsvinningen før vi får en ny oppdatering.

Det heter seg at politiets kvern maler langsomt. Spørsmålet i denne saken er hvor godt den egentlig knuser.