Hopp til innhold
Kommentar

Politiets gavepakke til Tom Hagen

Politiet tok i bruk hele verktøykassa for å holde kontroll på milliardæren. De kan ha bommet på taktikken og i stedet gitt Tom Hagen en stor fordel.

Tom Hagen ankommer Kripos, hvor han skal til gjennomlesning av avhør 3. juni 2020. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Oppsummert kan man si at politiet satset veldig høyt, uten å få resultater. Sett i bakspeilet er det tvert imot Tom Hagen som kan være vinneren, skriver NRKs krimkommentator.

Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Det er detaljene i en spektakulær politioperasjon som nå avsløres. Det hører med til sjeldenhetene at en drapsmistenkt blir så massivt overvåket som Tom Hagen. Politiet ser ut til å ha brukt alle tenkelige metoder for å avsløre ektemannen, tilsynelatende uten resultat.

I all hemmelighet gikk etterforskningen forsommeren 2019 inn i en ny fase. Den skulle vise seg å vare i nesten ett år. Blant metodene som ble tatt i bruk var en omfattende telefonavlytting, skjulte kameraer og mikrofoner, og hemmelige ransakinger. Både hjemme, i bilen, på jobben og på hytta fulgte politiet med på alt Hagen foretok seg.

Bare telefonavlyttingen må ha vært enormt ressurskrevende. 327 dager tilsvarer over 13.500 timer, og etter det NRK forstår fulgte politiet med på det aller meste i sanntid.

Det vil si at spesialtrente operatører gikk i døgnkontinuerlige skift for å lytte på alle finansmannens samtaler. Jobben til de såkalte «KK-operatørene» var å skille det viktige fra det uviktige, og plukke ut det som kunne være av interesse for etterforskningen.

Fortsatt pågår det en intens etterforskning i Øst politidistrikt.

Det er nemlig strenge regler for kommunikasjonskontroll her til lands. Bare det som anses relevant for etterforskningen kan tas vare på. Alt overskuddsmateriale må slettes nesten umiddelbart.

Det er også krav til det som beholdes. Alt skal skrives ned og siteres ordrett, og utskriftene skal avspeile nøyaktig hva som blir sagt.

Også romavlytting er en krevende affære for politiet. Det ser ut til at skjulte mikrofoner ble installert i flere rom i Hagen-huset, på arbeidsplassen hans, i ekteparets bil og på feriestedet på Fåvang. Både plasseringen av alle mikrofonene, og driften av det hele, må ha stilt store krav til både kløkt og ressurser hos politifolkene.

Dessuten har politiet trolig brukt flere andre skjulte metoder. Hemmelige ransakinger av Hagens hus og eiendommer er en av dem.

I tillegg har VG tidligere omtalt undercover-operasjonen mot den medsiktede kryptomannen i 30-årene.

Det er grunn til å tro at infiltrasjoner av denne typen kan ha vært brukt flere ganger under etterforskningen.

Målet med alt dette har åpenbart vært å samle bevis mot den drapsmistenkte ektemannen.

Både hjemme, i bilen, på jobben og på hytta fulgte politiet med på alt Hagen foretok seg.

Trolig håpet etterforskningsledelsen at Hagen ville gjøre en glipp, og avsløre seg slik at de kunne komme på sporet av den forsvunne kona. Men hva har politiet egentlig oppnådd? Svært lite, ifølge NRKs kilder. Tidligere het det fra informert hold at etterforskningsskritt ikke var avsluttet, og at det var rapporter som ikke var ferdigskrevet. Dette ser ikke ut til å ha vært det riktige bildet.

Derimot ser det ut til at politiet rett og slett har styrket Tom Hagens sak. Dersom saken skulle ende med tiltale, er det ingen tvil om at hele den skjulte etterforskningen kan brukes av forsvarersiden for alt den er verdt.

En så massiv overvåking uten konkrete funn, dersom det er riktig, vil åpenbart kunne brukes til å underbygge påstanden om at ektemannen er uskyldig. Sagt på en annen måte; det som kunne ha blitt politiets viktigste bevis har blitt Hagens sterkeste kort.

Antagelig har også politiet selv forsinket etterforskningen på et viktig punkt. Da alle de skjulte metodene ble tatt i bruk fikk Hagen automatisk status som siktet. Uten å vite det selv. Men som siktet i en straffesak kan du ikke lenger avhøres som vitne.

Dermed var toget gått for politiets ønske om å gjøre flere vitneavhør med ektemannen. I så fall måtte de meddelt han siktetstatusen, og dermed avslørt hele den hemmelige operasjonen.

Det som kunne ha blitt politiet viktigste bevis har blitt Hagens sterkeste kort.

Det er ingen tvil om at dette må ha vært et voldsomt dilemma for politiledelsen. På den ene siden mente noen at de innledende avhørene av Hagen ikke var grundige nok, og at han derfor måtte forklare seg på nytt.

På den andre siden hadde man satt i gang en omfattende skjult etterforskning, som forsinket slike avhør med nesten et år.

Til slutt så man trolig ingen annen utveg enn å pågripe Hagen og sikte han for drapet på kona. Det er vel kjent at han senere har nektet å forklare seg mer for politiet.

Oppsummert kan man si at politiet satset veldig høyt, uten å få resultater. Sett i bakspeilet er det tvert imot Tom Hagen som kan være vinneren. Han slapp å bli avhørt, og unngikk dermed å si noe som eventuelt kunne blitt brukt mot han senere.

Så hvor står saken tre og et halvt år etter Anne Elisabeth Hagens forsvinning? Fortsatt pågår det en intens etterforskning i Øst politidistrikt. Man har fremdeles også bistand fra Kripos.

Det «varmeste» sporet nå for tiden er nok den omfattende kryptoetterforskningen. Får politiet et gjennombrudd her, kan det være nøkkelen til å løse hele saken. Men mye tyder på at håpet svinner hos etterforskerne.

Man kan heller ikke fortsette å holde Hagen siktet i all fremtid. På et eller annet tidspunkt må påtalemyndigheten sette foten ned og avklare om han skal tiltales eller om siktelsen skal henlegges.

Slik det ser ut nå, er man nærmere det siste alternativet.