NRK Meny
Replikk

Politiet på data – og i gata

Det kommer stadig krav om at politiutdanningen må reformeres i digital retning. Det er Politihøgskolen enig i.

Bombefunn på Grønland i Oslo 8 april 2017

Politiutdanningen skal møte behovet for økt digital kompetanse, samtidig må ønsket om spesialisering inn mot en ny digital hverdag gå ut over den anerkjente og solide grunnutdanningen norske politifolk får, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en politiaksjon etter funn av en bombeliknende gjenstand på Grønland i Oslo i april i år.

Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Vi er godt i gang med reformene, både når det gjelder forskning og fagutvikling. Men fortsatt kreves det et politi som kan løse oppgaver i det fysiske og virkelige livet til vanlige mennesker. Vi må være både på data – og i gata.

LES OGSÅ: Et digitalt helvete

Politiutdannelsen må reformeres

Det er derfor et blindspor når fysiske krav til opptak ved grunnutdanningen settes opp mot kravene til ny kompetanse i den digitale verden. Det er for det første ingen motsetning mellom å kunne svømme og drive livredning, løpe 3000 meter, ha en viss styrke – og det å kunne etterforske elektroniske spor. Det å være i god fysisk form er positivt på vei mot et krevede yrke. Studentene som kommer inn på Politihøgskolen må også passere kravene om vandel, personlig egnethet, og de må ha gode karakterer.

Digitalt politiarbeid og digitalt støttede læringsformer blir stadig mer vektlagt i grunnutdanningen. Samtidig er et viktig mål for høgskolen at studentene skal lære å ta inn kunnskap i hele yrkeskarrieren. Dette er viktigere enn spesialisering fra første stund.

Digitalt politiarbeid og digitalt støttede læringsformer blir stadig mer vektlagt i grunnutdanningen.

Ansikt til ansikt

Vi utdanner ikke spesialister i vår treårige bachelorutdanning. Stortingsmeldingen om Politiets rolle og oppgaver (2004/2005) slår fast at generalistutdanningen i norsk politi skal bestå.

Nå er ikke det et argument i seg selv til evig tid – men det er gode grunner for dette valget. Norsk politi skal i overskuelig fremtid møte mennesker i deres hverdag, både utenfor og på nettet. Ungdom skal veiledes på skoler, i fritidsklubber og på gata. Vitner skal avhøres. Mulige gjerningspersoner skal pågripes, med riktige virkemidler. Åsted skal etterforskes. Spor skal sikres. Ofre skal hjelpes. Ro og orden skal opprettholdes i bygd og by, og ved utallige arrangementer.

Vi møter mennesker ansikt til ansikt i alle livssituasjoner – og da er en god og allsidig grunnutdanning, hvor nettopp det vektlegges, helt avgjørende for møtet mellom politi og publikum. Det må vi ikke sette i spill.

Styrket våpentrening

Vi må også ha et spesielt fokus på beredskap. Nyutdannet politi har en grunnleggende våpentrening som nær er doblet siden 2007, og som holder en svært god standard. Med bakgrunn i de mange terrorhendelsene i Europa, og trusselvurderingene for Norge, kan ikke viktigheten av dette understrekes nok. Alle som går ut av Politihøgskolen, har våpengodkjenning, og kan møte en terrorsituasjon.

I sum har vi et politi som er utdannet for alle mulige situasjoner i vårt langstrakte land, og med de mange ulike oppgaver som politiet møter hver dag. Vi må passe på, slik at ikke ønsket om spesialisering inn mot en ny digital hverdag underminerer fundamentet for den anerkjente politiutdanningen vi har i Norge.

En god og allsidig grunnutdanning er helt avgjørende for møtet mellom politi og publikum.

Velkommen!

Så kan det selvsagt være at vi gjennom strenge krav for opptak ikke når alle med et spesielt talent for data, økonomi eller analyse, eller annen kompetanse politiet gjerne skulle hatt mer av. Men disse er hjertelig velkommen til å jobbe for politiet! Spesialistene «utenfra» kan bidra fra dag en, i et team.

Vi har allerede utdanninger for flere grupper ansatte uten politibakgrunn, som jurister, arrestforvarere og grensekontrollører. Vi har også egne videreutdanninger innen etterforskning for personer som skal avdekke og etterforske økonomisk kriminalitet. Og vi har en relativt ny videreutdanning for dataingeniører, den skal vi få enda mer trykk på.

I det store og hele løfter vi nå vår grunnleggende utdanning innen etterforskning, både når det gjelder antall – og på masternivå. Et fundament som også må være på plass når etterforskningen skjer i det digitale rom.

Politihøgskolen samarbeider med flere utdanningsinstitusjoner, og relevant i denne sammenhengen er masterutdanningen vi har sammen med NTNU på Gjøvik, innenfor digital kriminalteknikk og bekjempelse av Cyberkriminalitet. Her vil resultatene komme etter hvert.

Vi løfter nå vår grunnleggende utdanning innen etterforskning.

Flere behov

Politiet kan helt klart bli dyktigere til å styrke rekrutteringen av spesialister, og så gi dem grunnleggende kunnskap gjennom videreutdanninger, for eksempel om lovgrunnlag, metode og etterforskning. Dette er viktig for å kunne gi nødvendige rammer, og den politimyndighet og tilgang som jobben krever. Men det forutsetter at politiet faktisk ansetter spesialister, Politihøgskolen er klar til å gi dem enda mer kunnskap for å kvalifisere dem inn mot politiyrket.

Politiet har et økt behov for spesialister. Men vi må også fortsatt ha en grunnutdanning av et politi som kan møte mennesker der de bor og ferdes.

Følg NRK Debatt på Facebook og Twitter