Hopp til innhold
Kommentar

Behandler huset som et drapsåsted

Politiet har lenge mistenkt Tom Hagen for å stå bak forsvinningen til sin egen kone. Spørsmålet er hvilke bevis de har.

Politiet etterforsker Tom Hagen sin bolig på Lørenskog

Etterforskere fra politiet har i hele dag undersøkt boligen til Tom Hagen i Sloraveien.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Det er liten tvil om at dagens politiaksjon var nøye planlagt. Samtidig med pågripelsen av Tom Hagen, slo politiet til mot både huset og kontoret hans.

Målet er å finne bevis som underbygger mistanken mot den siktede ektemannen. En mistanke som har vokst i styrke de siste månedene, og som gjorde at politiet fikk rettens kjennelse til hemmelig etterforskning. Dette kan dreie seg om avlytting av huset eller bilen, lytting på en eller flere telefoner eller ransakelser i all stillhet. For å få lov til dette må politiet overbevise retten om at det virkelig er grunn til mistanke.

De kunne valgt å sikte han for falsk forklaring og på den måten komme videre i saken, i stedet tok de umiddelbart i bruk en av de mest alvorlige paragrafene i straffeloven.

Det kan være denne skjulte etterforskningen som nå har båret frukter. Men det kan også være andre etterforskningsprosjekter som har fått et gjennombrudd. Vi vet at politiet har satt mye inn på å spore gjenstander og avtrykk funnet på åstedet, undersøkelser av det påståtte trusselbrevet og granskning av kommunikasjonen med den såkalte motparten.

Det er imidlertid på det rene at politiet virker sikre i sin sak. Så sikre at de har siktet ektemannen for drap, eller medvirkning til drap, på sin egen kone. De kunne valgt å sikte han for falsk forklaring og på den måten komme videre i saken, i stedet tok de umiddelbart i bruk en av de mest alvorlige paragrafene i straffeloven.

Måten pågripelsen skjedde på indikerer at politiet fryktet at Tom Hagen ville ødelegge bevis. De kunne valgt å banke på døren hans eller kalle han inn til et avhør, i stedet valgte de en konfrontasjon i full offentlighet, overraskelsesmomentet var deretter.

Mye tyder på at politiet nå behandler huset som selve åstedet for drapet.

Samtidig jakter politiet fortsatt på spor som kan underbygge siktelsen. Allerede i formiddag kunne vi se Kripos sine spesialtrente kriminalsøkshunder i arbeid ved Hagen-familiens bolig. Hundene er trent i å finne blod, men de kan også markere på lukt fra døde mennesker.

Samtidig gikk kriminalteknikere inn i huset, og med seg hadde de blant annet en verktøykasse, stige og arbeidslys. Huset har vært undersøkt tidligere i saken, men politiet har helt andre muligheter når de nå har tatt ut en siktelse. Mye tyder på at politiet nå behandler huset som selve åstedet for drapet.

Politiet etterforsker boligen til Tom Hagen

Det har vært full aktivitet i og ved huset til Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen. Mye tyder på at politiet nå behandler huset som selve åstedet for drapet.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Noe av det viktigste blir å høre hva Tom Hagen har å si til de alvorlige anklagene som rettes mot han. Det er viktig å understreke at han er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og en siktelse er ikke det samme som en dom. Foreløpig har han sagt at han stiller seg uforstående til siktelsen.

Som siktet har han dessuten rett til å nekte å forklare seg. Men det er liten tvil om at politiet håper at ektemannen etter hvert vil legge kortene på bordet. Fortsatt står man uten spor etter den savnede kvinnen, og spørsmålet er om Tom Hagen kan eller vil svare på hvor hun er.

Politiet undersøker Tom Hagens arbeidsplass

Arbeidsplassen til Tom Hagen har også blitt undersøkt av politiet.

Foto: Cicilie S. Andersen

Hvis Hagen har en rolle i saken er det også et spørsmål om han har fått hjelp. På dagens pressekonferanse gikk politiet langt i åpne for nye pågripelser. Det er også årsaken til at de ikke vil si noe mer om hvilke bevis de sitter på. Har ektemannen hatt medhjelpere er det naturligvis viktig å finne ut hvem disse er, og pågripe dem.

Dessuten vil motiv være et viktig moment å få avklart. Det ser ut til at politiet har en oppfatning om dette, men den vil de så langt ikke dele med offentligheten.

Hvis politiet har rett i sine mistanker, kan det bringe denne saken et langt skritt videre. Men det er fortsatt mye politiarbeid som gjenstår, og det er for tidlig å si at den spektakulære forsvinningssaken har fått sin oppklaring.