Kronikk

Pirater truer veisikkerheten

Norsk godstransport er truet av utenlandske selskaper som gambler med sikkerheten. Luk ut de potensielle drapsmaskinene, skriver Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Lastebil og hestehov

Mange utenlandske transportselskaper kjører nå i Norge. 'Måten mange av disse opererer på, er etter min vurdering ren piratvirksomhet', mener Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

På norske veier er det stadig flere utenlandske lastebilsjåfører, ansatt i utenlandske transportselskaper. Norsk transportnæring er i realiteten utkonkurrert når det gjelder transport til og fra Norge. Det nye er at mange utenlandske transportører nå også utfører transport mellom steder i Norge, uten at de er etablert her i landet.

Måten mange av dem opererer på, er etter min vurdering ren piratvirksomhet. De har uverdige forhold for sine ansatte, med uakseptable lønns- og arbeidsvilkår, de unnlater å betale skatter og avgifter, og ikke minst gambler disse selskapene med trafikksikkerheten. Vil vi ha det sånn ?

Opererer i en gråsone

Disse selskapene følger ikke norske arbeidsmiljøregler, og betaler ikke arbeidsgiveravgift eller skatt på samme måten som norske transportselskaper. I tillegg opererer de i Norge uten å være underlagt norske regler og norsk kontrollregime, utover enkel veikontroll av teknisk art.

Det rapporteres om at noen utenlandske sjåfører kun får betalt når kjøretøyet er i bevegelse. Flere NLF-medlemmer har pratet med øst-europeiske sjåfører som forteller om et lønnsnivå på mellom 600 og 1000 Euro per måned. I tillegg har vi den sisten tiden sett en enorm økning i en ny type kriminalitet, som for eksempel tyveri av hengere, last, diesel og dekk. Dette skjer samtidig med økt tilstedeværelse av utenlandske transportører på norske veier, noe som skaper store utfordringer for norske transportører som driver lovlig.

Forskjellene i lønns- og arbeidsvilkår gjør det umulig for norsk transportnæring å konkurrere med utenlandske aktører.

Geir A. Mo, adm. direktør, Norges Lastebileier-Forbund

Forskjellene i lønns- og arbeidsvilkår gjør det umulig for norsk transportnæring å konkurrere med utenlandske aktører. Norske arbeidsgivere ønsker å betale lønn og sosiale goder til sine ansatte, som arbeidstakerorganisasjonene har kjempet frem gjennom lov og tariffavtale. Spørsmålet blir vel heller hvor lenge norske arbeidsplasser innen godstransport vil bestå?

Piratvirksomhet

Regler har liten verdi uten effektiv kontroll eller reaksjon ved overtredelse. Det dukker stadig opp eksempler der utenlandske sjåfører blir ilagt vesentlig lavere bot for samme forhold som norske. Sjelden eller aldri blir det satt i gang reaksjoner mot et utenlandsk selskap fordi de ikke har betalt bompenger.

Piratvirksomhet? Ja, definitivt!

Geir A. Mo, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund

Ifølge Statens vegvesen er kontroll med overholdelse av kjøre- og hviletidsbestemmelsene blitt stadig mer utfordrende, siden mange utenlandske sjåfører bruker kreative måter å forbigå regelverket på, for eksempel ved bruk av falske sjåførkort, manipulasjon av fartsskriver og så videre. Piratvirksomhet? Ja, definitivt!

Kunnskapsløse sjåfører

Norges Lastebileier-Forbund (NFL) er bekymret for det økende antallet dårlig utrustede utenlandske vogntog og lastebiler på veien. Mange av disse har i tillegg kunnskapsløse sjåfører, som har kjørt altfor lenge uten pause, bak rattet. Dette har ført til mange farlige episoder og dårligere trafikksikkerhet de siste årene. Vi ser det ser for eksempel med manglende og feilaktig sikring av last, brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, dårlig kjøretøystandard og ikke minst mangelfull sjåførkompetanse. På toppen av dette kommer ofte store språkproblemer som forhindrer en effektiv kommunikasjon.

Hva er poenget med at norske sjåfører tar fagutdannelse og pålagt etter- og videreutdanningskurs når utenlandske vogntog kan kjøre på norske vinterveier uten krav til et glattkjøringskurs?

Geir A. Mo, adm. direktør i Norges Lastebileier-Forbund

Hva er poenget med at norske sjåfører tar fagutdannelse og pålagt etter- og videreutdanningskurs når utenlandske vogntog kan kjøre på norske vinterveier uten krav til noe så grunnleggende som et glattkjøringskurs? Er det noe rart at bransjen sliter med rekrutteringen?

1. april i år ble en bergingsbil dratt ned en fjellside på fylkesvei 78 ved Sandnessjøen, under berging av et litauisk vogntog med sommerdekk på det glatte føret. Bildene fra ulykken, som ligger på nrk.no, er ikke noe hyggelig syn. Ville du hatt et slikt kjøretøy på støtfangeren din en vinterdag du var på vei til skole eller barnehage med barna dine? Det er myndighetenes ansvar at vi slipper dette. Når skal de ta det ansvaret på alvor?

Hva må til?

I Norge har vi et lov- og avtaleverk som er tilpasset norske forhold. Dette må følges, også av utenlandske virksomheter som ønsker å drive næringsvirksomhet her i landet. Norsk transportnæring er ikke redd for konkurranse, men vi krever at det skjer på like vilkår.

I tillegg krever vi at hensynet til trafikksikkerheten også skal gjelde utenlandske transportører som opererer i Norge. Det er også en forutsetning at kontrollen økes slik at det ikke lønner seg å jukse. Lik straff, uansett hvor transportøren eller sjåføren kommer fra, er en selvfølge.

Vil vi denne gangen oppleve «den store ulykken» med tap av mange menneskeliv som følge av mangelfulle myndighetsutøvelse?

Geir A. Mo, adm. direktør, Norges Lastebileier-Forbund

Vi står foran en ny vinter. Vil vi denne gangen oppleve «den store ulykken» med tap av mange menneskeliv som følge av mangelfulle myndighetsutøvelse? Eller skal vi se en kontrollvirksomhet som effektivt luker ut disse potensielle drapsmaskinene fra norske veier? Jeg vet hva norsk transportbransje ønsker seg.

Hør Radiodokumentaren i P2 lørdag 8. september kl. 10.03 for mer om denne saken.