Replikk

På tide å legge presset på eleven

Læring er et teamarbeid. Og et teamarbeid fungerer ikke dersom ikke alle parter bidrar.

Elev

Hvor mange timer må en elev legge ned av egeninnsats i skolen for å bli virkelig god? Ønsker elevene å betale prisen, spør lektor Sølve Kuraas Karlsen.

Foto: Illustrasjon: Lev Dolgachov / Colourbox

Når den siste Pisa-undersøkelsen nå er offentliggjort, viser det seg at norsk skole fremdeles presterer under det som forventes. Vi har satset penger og tid. Lærerne har fått nye krav om hvordan læringen skal tilrettelegges på en bedre måte. Og nye reformer har blitt innført.

Til dels har det skjedd store endringer i lærerens arbeidsmetoder. En utvikling som både har vært krevende og spennende. Men resultatene har uteblitt. Hva gjør vi nå?

Les også:

Teamarbeid mellom lærer, foreldre og elev

Stadig oftere opplever vi som lærere at elevene kan gjemme seg bak mer eller mindre dårlige unnskyldninger. Det oppleves som at elevene litt for lett ser seg fornøyd med egen innsats.

Sølve Kuraas Karlsen, lektor

Det er ikke tvil om at lærerne har et stort ansvar for resultatene i klasserommet. Det er læreren som tilrettelegger lærestoffet, leder arbeidsprosessen og vurderer elevenes arbeid. Likevel, læring er et teamarbeid. Og et teamarbeid fungerer ikke dersom ikke alle parter bidrar.

Mange foreldre har tatt på seg ansvar og følger opp sine håpefulle. De sjekker lekser og hjelper «poden» med å komme i gang. Det er til og med foreldre som leier inn privatlærer eller flytter til en annen skolekrets for at elevene skal få et best mulig utgangspunkt. Ikke alt er like positivt, men initiativet for å skape en god prestasjon er tydelig til stede hos mange foreldre. Likevel må vi fremdeles fortsette å utfordre foreldrene. Betydningen av foreldres innsats må ikke undervurderes.

Jeg savner imidlertid ofte at elevene utfordres når vi ser resultatene av Pisa.

Les også:

Beklager, vi kunne ikke vise innholdet.
Se «PISA-grafikk» i nytt vindu

Dårlige unnskyldninger

Stadig oftere opplever vi som lærere at elevene kan gjemme seg bak mer eller mindre dårlige unnskyldninger. Årsakene til at skolearbeidet ikke er utført kan være alt fra sosiale happenings, mange fritidsaktiviteter, mangel på tid eller at de rett og slett ikke forstod. De kan jo ikke få anmerkning for å ikke forstå?

Det er sagt at du må legge ned 10.000 timer med trening for å bli virkelig god til noe. Ønsker elevene å betale prisen?

Sølve Kuraas Karlsen, lektor

Det kan ofte oppleves som at elevene litt for lett ser seg fornøyd med egen innsats. Å lære seg faguttrykk med pugging eller å jobbe inn ny kunnskap med å løse oppgaver på egenhånd blir nedprioritert. Det er så lett å skylde på ytre faktorer som læreren eller alle de andre fremfor å ta tak i situasjonen.

Det er sagt at du må legge ned 10.000 timer med trening for å bli virkelig god til noe. Hvor mange timer må en elev legge ned av egeninnsats i skolen for å bli virkelig god? Ønsker elevene å betale prisen? Kunnskapssamfunnet er avhengig av et godt teamsamarbeid der alle parter jobber sammen mot et felles mål. Da er det viktig at elevene også blir utfordret og ansvarliggjort for egen innsats.

Læreren bør ikke bygge alene

Som lærer er det spennende å ha et yrke i stadig utvikling. Det å finne løsninger på problemer vi ikke kjenner i dag gir inspirasjon i en krevende hverdag. Men jeg håper at jeg ikke skal bygge fremtiden alene.

Sølve Kuraas Karlsen, lektor

Som lærer er det spennende å ha et yrke i stadig utvikling. Det å finne løsninger på problemer vi ikke kjenner i dag gir inspirasjon i en krevende hverdag. Når skolen utvikles er jeg komfortabel med at min rolle som lærer settes under lupen.

Mitt ansvar må ikke gjemmes eller pulveriseres. Jeg har stor tro på mine elever, men jeg håper at jeg som lærer ikke skal bygge fremtiden alene.

Les også: