Replikk

På kurs i russlandspolitikk

Norge bør ikke legge om kursen i vår russlandspolitikk. Vi er tydelige, langsiktige og forutsigbare, også om de vanskelige spørsmål, skriver statssekretær i Utenriksdepartementet, Torgeir Larsen i dette svaret til Rebekka Borsch (V).

RUSSIA-OPPOSITION-PROTEST

Den siste tids innstramminger i vilkårene for frivillige organisasjoner, ytringsfrihet og opposisjon vekker sterk bekymring, også for Utenriksdepartementet, skriver statssekretær Torgeir Larsen. Her russisk opprørspoliti foran en demonstrasjon i St. Petersburg.

Foto: OLGA MALTSEVA / Afp

I sin kronikk torsdag ba Rebekka Borsch Norge endre kurs i sin russlandspolitikk og hevdet at regjeringen tier om de vanskelige sakene i vårt forhold til Russland. Det spørs om ikke Borsch selv trenger et kurs i vår russlandspolitikk. Regjeringen snakker om og med Russland, også i vanskelige spørsmål.

Dialog om menneskerettigheter

Norge har et bredt samarbeid og en aktiv dialog med russiske myndigheter. Menneskerettigheter og demokratiutvikling er sentrale spørsmål i denne dialogen. Den siste tids innstramminger i vilkårene for frivillige organisasjoner, ytringsfrihet og opposisjon vekker sterk bekymring.

Det spørs om ikke Borsch selv trenger et kurs i vår russlandspolitikk.

Torgeir Larsen, statssekretær i Utenriksdepartmentet

Vi har tydelig sagt hva vi mener til russiske myndigheter, senest i dialog om menneskerettigheter i Oslo i september.

I sommer innkalte vi på høyt nivå den russiske ambassaden og sa tydelig fra om hva norske myndigheter mener om den nye loven for frivillige organisasjoner. Våre generalkonsulater i Russland har overfor lokale myndigheter engasjert seg mot anti-homopropagandalovene som er innført i flere distrikter det siste året.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Facebook.

Isolasjon ikke et alternativ

Ved domfellelse av Pussy Riot-medlemmene tidligere i høst stilte vi spørsmål ved både etterlevelse av rettstatsprinsipper og den strenge straffeutmålingen. Vi har ved flere anledninger gitt offentlig uttrykk for kritikk om begge disse sakene og andre negative trekk vi ser i russisk samfunnsutvikling. Dette er ikke minst knyttet til den senere tids mange lovendringer som rammer spillerommet for sivilt samfunn og politisk opposisjon.

Den siste tids innstramminger i vilkårene for frivillige organisasjoner, ytringsfrihet og opposisjon vekker sterk bekymring.

Torgeir Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet

Fordi vi har et bredt og godt samarbeid med Russland, kan vi også være åpne om slike saker.

Å isolere Russland er intet alternativ. Det vil også det russiske sivilsamfunnet tape på. Støtte til frivillige organisasjoner innenfor demokrati og menneskerettigheter vil fortsatt være en viktig pilar i vårt samarbeid med Russland. Her yter Norge store bidrag. I år gir vi over 50 millioner kroner til arbeidet for menneskerettigheter og sivilsamfunn, i tillegg til konfliktforebygging og humanitær innsats i Nord-Kaukasus.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter.

Langsiktige og forutsigbare

Russland må svare for sviktende beskyttelse av menneskerettighetene og demokratiske svakheter i OSSE, Europarådet og FNs menneskerettighetsråd. Her står Norge sammen med flere europeiske og andre land. Norge bidrar også til de ulike organisasjonenes innsats på bakken i Russland. Vi støtter OSSEs mediefrihetsrepresentant, som følger situasjonen i Russland nøye og uttaler seg om viktige enkeltsaker.

Felles interesser er ikke til hinder for engasjement og dialog om vanskelige spørsmål. Tvert imot.

Torgeir Larsen, statssekretær i Utenriksdepartementet

I Europarådet står vi bak et frivillig fond for styrkede menneskerettigheter, og bidrar med dette til konkrete prosjekter i Russland. Dette er ikke å gjemme seg bak andre – tvert i mot er dette en måte å forsterke det norske engasjementet på, slik at det gir større slagkraft og effekt.

Norge og Russland har et pragmatisk og godt forhold som bygger på en lang historie med folkelig kontakt og samarbeid, særlig i nord. Felles interesser er ikke til hinder for engasjement og dialog om vanskelige spørsmål. Tvert imot. Derfor er det ikke behov for å legge om kursen. Vi er tydelige, langsiktige og forutsigbare.