Hopp til innhold
Replikk

Overdrevet kritikk

Vi har for mange på glattcelle, men kritikken fra Harald Otterstad treffer ikke.

Glattcelle i Drammen

Oversittingen på glattcelle har mange forskjellige årsaker, skriver Thor Bernhard Klepper fra Politiet i Østfold. Illustrasjonsfotoet viser en politimann som ser inn på en glattcelle i Drammen.

Foto: NRK

Denne replikken er et svar på kronikken «En skamplett på rettsstaten».

Østfold politidistrikt tok i bruk sin nye sentralarrest i midten av februar. Hvordan en politiarrest skal være bygget og innredet er sentralt regulert. Sentralarresten i Politihuset Østfold er bygget i henhold til disse retningslinjene, og tilfredsstiller således dagens krav. Det er dagslys inn i cellene, og politidistriktet er i dialog med en lyddesigner som skal komme opp med forslag til spesielt tilpassede musikkprogram.

I 2013 hadde Østfold politidistrikt totalt 3.765 personer innsatt i arrest. Av disse satt 447 personer mer enn 48 timer. Det tilsvarer i underkant av 12 prosent. Otterstad påstår at han ukentlig har klienter som sitter fem–seks døgn, og ofte lenger enn dette. Vår statistikk viser at én person satt lenger enn seks døgn i 2013. Totalt syv personer satt mellom fem og seks døgn. Dette tilsvarer 0,18 prosent, og er altså ikke «hovedregelen», slik Otterstad påstår. Vi er likevel de første til å innrømme at dette er altfor mange, og at det bak statistikken skjuler seg mennesker – og ulike skjebner.

Grenseoverskridende kriminalitet

Det er flere årsaker til oversittingen, som skyldes bl.a. mangel på varetektsplasser hos kriminalomsorgen. Dette har vi gjentatte ganger tatt opp med sentrale myndigheter, og vi er lovet en bedring. Mangel på varetektsplasser er et problem som ikke bare Østfold politidistrikt sliter med, og vår nye sentralarrest var heller ikke ment – og kan ikke – avhjelpe dette.

Otterstad påstår han ukentlig har klienter som sitter fem–seks døgn. Vår statistikk viser én person som satt så lenge i 2013.

Thor Bernhard Klepper, fungerende politimester

Siden vi er et grensepolitidistrikt med mange grenseoverganger og stor grenserelatert kriminalitet, merker vi mangel på varetektsplasser mer enn andre politidistrikter. Mange av dem som driver grenseoverskridende kriminalitet har ingen tilknytning til Norge, og er personer vi ikke uten videre kan løslate på grunn av unndragelsesfare. Vi har dessuten i den senere tid sett en økning av innvortes smugling av narkotika. Dette er personer vi bl.a. av helsemessige grunner må ha under konstant overvåking til alt har kommet ut på naturlig måte. At det her går mer enn 48 timer før de kan overføres til fengselscelle, er ikke uvanlig.

Ikke herredømme over alt

Økningen av celleantallet i sentralarresten medfører naturlig nok også at flere personer er innom. Vi har til enhver tid en bemanning i arresten som gjør at de innsatte følges opp slik de skal i henhold til instruksen. I den nye sentralarresten har vi i dag flere arrestforvarere inne for å følge opp og ivareta arrestantene enn tidligere. Bemanningen økes ved behov. At vi nå har en større sentralarrest gjør at vi slipper å åpne sekundærarrest nesten daglig, hvilket bidrar til bedre forhold for de innsatte, og en bedre ressursutnyttelse for vår egen del.

Vi er fullt oppmerksom på belastningen det er for den enkelte å oppholde seg i en politiarrest, og vi har fortløpende fokus på å gjøre oppholdet så kort som mulig. Det er imidlertid ikke alle faktorer vi selv har herredømme over.