Hopp til innhold
Kronikk

Oslo trenger ikke OL

Det ville være umoralsk av meg å bruke andre menneskers penger mot deres vilje på et arrangement som ikke inngår i fellesgodene. Derfor sier jeg nei til OL.

Lillehammer-OL

Vil vi ha et nytt OL? Nei, mener Per-Willy Amundsen (Frp). I 1994 gikk Bjørn Dæhlie (til venstre) inn til sølv på 4x10 km stafett. Han tapte til slutt innspurten mot Italias Silvio Fauner (til høyre).

Foto: Brox, Hans / NTB scanpix

I mange store fortellinger og eventyr gjelder det å holde leseren på pinebenken i lang tid, før en til slutt avslører løsningen. Jeg gjør det såre enkelt, og slår tidlig fast følgende: Oslo trenger ikke noe OL! Er OL kjedelig? Overhodet ikke, tvert imot. Er OL unyttig? Nei, ikke det heller. Representerer OL noe negativt? OL sprer glede og engasjement, og jeg kan ikke se for meg at det er negativt. Likevel mener jeg altså at Oslo ikke bør arrangere mesterskapet. Årsakene til det skal jeg redegjøre grundigere for.

LES OLA ELVESTUENS MOTINNLEGG: – Norge bør søke om OL

Nå som jeg altså har slått fast at OL er et engasjerende og morsomt arrangement, er det følgelig helt klart at min motstand mot et OL i Oslo ikke er basert på subjektive følelser for arrangementet eller lignende synsing. I bunn og grunn er årsaken at OL ikke finansierer seg selv. Staten er nødt til å stille med både vesentlige garantier og midler for at arrangementet skal kunne realiseres, og det gjør det nødvendig å også foreta noen politiske prioriteringer når spørsmålet om OL kommer opp.

LES: Hele Norge får OL-regninga

Hva med resten av landet?

Et OL krever investeringer. Store investeringer. Veier, kollektivtransport, hotellkapasitet med mer krever sin del av satsingen. Et OL kan føre til at sårt tiltrengte prosjekter i andre deler av landet må settes på vent som følge av en ytterligere utbygging på Østlandet. Det er ikke dermed sagt at Østlandet ikke trenger investeringer, men det blir feil dersom et arrangement for hele landet utelukkende skal sikre én region ekstra midler til utvikling.

Jeg trenger ikke å dra helt hjem til Harstad for å finne eksempler på veier som har et vesentlig større behov for opprusting enn veinettet omkring Oslo.

Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Frp

Jeg trenger ikke å dra helt hjem til Harstad for å finne eksempler på veier som har et vesentlig større behov for opprusting enn veinettet omkring Oslo, og hvis jeg tar med kollektivtilbudet i tillegg så er det ingen tvil om at store deler av landet skriker etter forbedringer – både i infrastruktur og tilbud.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Urettferdig

For å arrangere OL må en ha store og moderne idrettsanlegg. Dette vil i praksis bety at Oslo og omegn, som allerede har et betydelig tilbud når det gjelder ulike idrettsfasiliteter, vil styrkes ytterligere. Og igjen, det er ikke noe negativt med utbygging i Oslo. Problemet er at dette ikke vil dryppe på resten av landet.

Dette vises spesielt godt hvis en ser på utbredelsen av kostnadskrevende anlegg, som for eksempel ishaller for ishockey, curling, kunstløp og så videre. I Oslo og Akershus eksisterer det allerede i dag over et dusin ishaller. I hele Nord-Norge finnes det to! Og lenger sør eksisterer det ingen slike haller mellom Trondheim og Bergen. Dette er et skjevforhold som ikke blir bedre av at Oslo arrangerer OL.

LES OGSÅ: Slik var det å vokse opp på Lillehammer under OL

Feil å prioritere OL

Dessuten er OL dyrt. Faktisk snakker vi om et ellevesifret (!) beløp i offentlige midler, så det er ikke småpenger vi snakker om at skattebetalere fra hele landet må punge ut med for at det skal bli en heidundrende idrettsfest i Oslo. Er det verdt det? Kanskje for noen. En del vil nok si seg mer enn villig til å bruke adskillige midler for å realisere et slikt arrangement. Greit nok, men betyr det at det er riktig av oss politikere å binde opp folks penger på den måten? Det er jeg mer tvilende til. Som politikere har vi et stort ansvar knyttet til forsvarlig bruk av skattebetalernes penger, og derfor mener Frp at det er viktig å foreta gode prioriteringer. For oss vil trygghet og frihet, bedre eldreomsorg og rett helsebehandling til rett tid alltid være sentrale saker. Vi mener slik bruk av penger er både tillitvekkende og handlekraftig.

Én milliard til OL er én milliard som ikke kan gis til hverken velferd eller skattelette.

Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Frp

Et internasjonalt idrettsarrangement faller utenom i en slik prioritering. Et OL gir ikke mer politi i gatene, flere sykehjemsplasser eller bedre kreftbehandling. Nå kan sikkert enkelte falle for fristelsen og hevde at jeg ved å sette disse ulike sakene opp mot hverandre bedriver en sammenligning av epler og pærer, men dette er prioriteringer som er høyst reelle. Én milliard til OL er én milliard som ikke kan gis til hverken velferd eller skattelette.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Folket er splittet

Jeg er altså ikke motstander av et OL som sådan. OL er – enkelt og greit – fantastisk morsomt. Men jeg er sterk motstander av å tvinge andre til å bruke penger for å realisere et OL. Dersom mesterskapet hadde vært selvfinansierende hadde nok saken stilt seg annerledes, men som politiker er det utenkelig å sette av titalls milliarder kroner til et prosjekt som ikke vil gi avkastning hverken på kort eller lang sikt. Ikke minst er det svært viktig å ha dyp respekt for at folket selv er

Det vil være direkte umoralsk av meg å bruke andre menneskers penger til et arrangement som på ingen måte inngår i våre fellesgoder mot deres egen vilje.

Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Frp

splittet i synet på OL, og det vil da være direkte umoralsk av meg å bruke andre menneskers penger til et arrangement som på ingen måte inngår i våre fellesgoder mot deres egen vilje. De pengene ønsker jeg å bruke på folks trygghet og frihet.

Derfor ønsker jeg at Stortinget går inn for vårt forslag om en landsdekkende folkeavstemning om OL. Derfor kommer jeg til å stemme nei ved en slik landsdekkende folkeavstemning.