NRK Meny
Kronikk

Om bruk av kilder i PST

Det å være kilde for PST er en frivillig innsats. Det kan også innebære risiko, en risiko vi tar på det største alvor, skriver seksjonssjef i PST, Erik Haugland.

Chris Høibø arresteres

Det å være kilde for PST er en frivillig innsats, og det kan innebære risiko, skriver PSTs Erik Haugland. Her ser vi PST-kilde Chris Høibø bli arrestert under en demonstrasjon.

Foto: Fredrik Naumann / Felix Features

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har preget nyhetsbildet denne uken – dels ved at tjenesten fremla den årlige trusselvurderingen, og dels gjennom debatten rundt Christian Høibøs rolle som PST-kilde i NRK Brennpunkts program «Infiltratøren». Disse to hendelsene henger sammen.

For at PST skal kunne presentere en trusselvurdering er vi avhengig av kilder til informasjon. Menneskelige kilder (HUMINT), så vel som andre kilder. For at PST skal gjøre oppgavene tjenesten er satt til er vi avhengig av kilder. Alle sikkerhets- og etterretningstjenester er avhengig av kilder for å skaffe til veie informasjon om alt fra generelle trender til informasjon om voldelige demonstrasjoner.

Informasjonen PST etterspør skal være relevant for våre lovpålagte oppgaver, og informasjon PST mottar som vi ikke har hjemmel til å registrere, blir heller ikke registrert.

Erik Haugland, PST

Sikkerhets- og etterretningstjenester er ikke eksklusive i denne sammenheng; pressen er avhengig av kilder for å sette viktige saker på dagsorden.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Vi skal primært forebygge

PSTs oppgave er primært å forebygge alvorlig kriminalitet, terror, etterretning, ekstremisme og spredning av masseødeleggelsesvåpen. Vi skal med andre ord gripe inn før en terrorhendelse inntreffer eller før en ambassade stormes. Vi skal bidra med etterretning til offentlige myndigheter og ordinært politi slik at riktige beslutninger fattes.

For at vi skal klare dette er vi avhengig av tilgang til informasjon fra miljøer, grupperinger og individer som planlegger slik kriminalitet. En forutsetning for dette er kilder med tilgang til disse miljøene, grupperingene og individene.

LES OGSÅ: Ei solid trusselvurdering

Avhengige av kilder

Seksjon for kontraekstremisme har ansvar for å forebygge politisk motivert vold, ofte kalt for høyreekstremisme og venstreekstremisme. På begynnelsen av 2000-tallet var denne seksjonens hovedfokus på høyreekstremisme. Vigrid rekrutterte ungdommer i flere byer og det tidligere Boot Boys miljøet inngikk samarbeid med den svenske høyreekstreme organisasjonen Svensk Motståndsrörelse (SMR) – noe som medførte etableringen av Norsk Motstandsbevegelse (NMB). Samtidig ble det gjennomført flere demonstrasjoner i Europa og Norge hvor personer tilknyttet venstreekstreme grupperinger brukte vold som virkemiddel.

PST var avhengig av kilder for å følge utviklingen i disse miljøene, og PST var avhengig av kilder for å treffe adekvate tiltak for å redusere trusselen disse miljøene representerte.

Det å være kilde for PST kan innebære risiko, en risiko vi tar på det største alvor. Det å bruke kilder kan også innebære en risiko for tjenesten.

Erik Haugland, PST

På bakgrunn av blant annet kilders informasjon kunne PST stanse rekrutteringen til Vigrid, og hjelpe mange ungdommer ut av organisasjonen. På bakgrunn av blant annet informasjon fra kilder kunne PST treffe ulike tiltak mot NMB som medførte at organisasjonen forvitret. På bakgrunn av blant annet kilder kunne PST bidra til at ambassader ikke ble stormet eller polititjenestemenn og borgere ble skadet.

Ingen av våre kilder er ansatt i PST

PST er fremdeles avhengig av kilder, men ikke for enhver pris. En kilde i PST er nøye vurdert ut fra ulike egnethetsvurderinger og det stilles strenge krav til tjenestens kildeførere. Informasjonen PST etterspør skal være relevant for våre lovpålagte oppgaver, og informasjon PST mottar som vi ikke har hjemmel til å registrere, blir heller ikke registrert.

Ingen av PSTs kilder er ansatt i tjenesten og ingen av kildene mottar lønn. Det å være kilde for PST er en frivillig innsats. Det å være kilde for PST kan innebære risiko, en risiko vi tar på det største alvor. Det å bruke kilder kan også innebære en risiko for tjenesten.

Etterretning bidrar til å gjøre et uforutsigbart trusselbilde litt mer forutsigbart. Menneskebasert innhenting er avgjørende for god etterretning og dermed god sikkerhet for borgerne og demokratiet.

Denne teksten er tidligere publisert på PSTs egen blogg.