Hopp til innhold

Olje for de fattiges skyld?

Tiden er overmoden for å avlive myten om at norsk oljeproduksjon bekjemper fattigdom. Norsk olje er ikke svaret på energimangelen i utviklingsland.

Oljeplattform

Påstandene om at norsk olje reduserer verdens fattigdom er uriktige, og tåkelegger andre og langt farligere effekter av norsk olje- og gassproduksjon.

Foto: Stockmarket / I-415-0110 / Stockmarket

«Verden trenger masse energi. Hadde vi ikke produsert den oljen og gassen, hadde de [les: resten av verden] produsert enda mer kull», sa statsminister Jens Stoltenberg, da han gjestet Universitetet i Oslo for en tid tilbake. Det var verken første eller siste gang han fortalte en historie om at norsk olje er bra for verden. Budskapet ble senest gjentatt i NRKs partilederutspørring 12. august.

Høyres Erna Solberg har brukt den samme retorikken. Hun uttalte nylig at «sikker tilgang på energi er nødvendig for økonomisk utvikling blant annet i u-landene. Redusert norsk olje og gass vil bare erstattes av mindre miljøvennlig energi fra andre deler av verden.»

Norsk olje- og gass' mest profilerte talsperson, olje- og energiminister Ola Borten Moe sa til VG våren 2013 at «Verden trenger energi for å få bukt med fattigdomsproblemene, og energien må skaffes mest mulig effektivt og miljøvennlig. Norsk olje og gass er en del av løsningen.»

Mindre norsk oljeproduksjon vil føre til en reell nedgang av karbonutslipp globalt.

Arild Hermstad og Anne-Marie Helland

Men disse påstandene er uriktige og de bidrar til å tåkelegge en annen, og langt mer direkte effekt av fossil energiproduksjon, nemlig global oppvarming. Dette kommer svært tydelig frem i en rapport som Statistisk sentralbyrå (SSB), på oppdrag fra Framtiden i våre hender og Kirkens Nødhjelp, lanserer i dag. Det er nemlig verken slik at norsk olje er viktig for energitilgangen i fattige land eller at den reduserer de globale klimagassutslippene.

Vi finner at:

1. Norsk olje er ikke svaret på de fattiges energimangel

Norsk olje og gass eksporteres i hovedsak til Europa og Nord-Amerika. Det betyr at vår fossile energiproduksjon ikke har noen direkte nytte for folk i fattige land. Rapporten viser også at norsk olje ikke har noen særlig indirekte virkning på deres energimarkeder. Det er med andre ord en høyst uklar sammenheng mellom norsk oljeproduksjon og fattigdom utenfor Europa. SSB finner kun en svak sammenheng mellom norsk oljeproduksjon og den globale oljeprisen.

Det er ikke fordi 1.3 milliarder mennesker mangler energi at vi produserer olje og gass. Det er først og fremst for å tjene penger.

Arild Hermstad og Anne-Marie Helland

En halvering av norsk oljeproduksjon kan gi en prisoppgang på rundt en prosent på lang sikt. For energisituasjonen i fattige land vil det ha marginal effekt.

FØLG VALGKAMPEN: NRK Valg på Facebook.

2. Norsk oljeproduksjon bidrar ikke til reduksjon av de globale klimagassutslippene.

Jens Stoltenberg har uttalt, som sitert over, at det ikke er noen vits i å redusere vår utvinning av olje og gass fordi det vil føre til at «ren» norsk olje og gass, erstattes av mer skittent fossilt brensel fra andre produksjonssteder. SSB finner imidlertid at mindre enn halvparten av eventuell redusert norsk oljeproduksjon vil erstattes av kull og andre skitne brensler. Mindre norsk produksjon vil dermed føre til en reell nedgang av utslipp globalt.

For å løse klimautfordringen er løsningen åpenbart å produsere mindre fossil energi og mer fornybart.

Arild Hermstad og Anne-Marie Helland

At produksjon i Norge er blant den reneste i verden (dog ikke like ren som i Midtøsten), har også liten betydning for de samlede utslippene. Utslippene fra produksjonsprosessen utgjør en liten andel av utslippene fra selve brenningen av oljen.

Norsk oljeproduksjon bidrar med andre ord ikke til reduksjon av verken de norske eller de globale CO2-utslippene. Redusert oljeutvinning kan på sin side gi lavere utslipp. SSB beregner at for hver prosent norsk oljeproduksjon reduseres, faller de globale CO2-utslippene med om lag én million tonn.

FORTSATT USIKKER PÅ HVA DU SKAL STEMME? Prøv NRKs valgomat.

Så hva er løsningen?

Selv om produksjonen er renere enn de skitnest oljefeltene i verden, er vår olje like skitten som all annen når den brennes.

Arild Hermstad og Anne-Marie Helland

Vi trenger en diskusjon med ærlige argumenter. Det er ikke fordi 1.3 milliarder mennesker mangler tilgang til energi at vi produserer olje og gass. Norge utvinner olje og gass først og fremst for å tjene penger. Det er ufint at en samlet oljeindustri har valgt å skyve foran seg dem som nyter minst av et gode, og som samtidig rammes hardest av de negative effektene. Norsk oljeproduksjon har lite med internasjonal fattigdomsreduksjon å gjøre.

For å løse klimautfordringen er løsningen åpenbart å produsere mindre fossil energi og mer fornybart. Norsk olje bidrar til klimaendringer. Selv om produksjonen er renere enn de skitnest oljefeltene i verden, er vår olje like skitten som all annen når den brennes.

For å dekke energimangelen i land i sør må vi ta i bruk andre tiltak. For eksempel må Oljefondet investere store summer i fornybar energi i fattige land og norske myndigheter må legge til rette for at risikoen for selskaper ved å investere i fornybar energi blir lavere.

Dette må vi gjøre samtidig som vi slutter å investere i nye felt for langsiktig oljeutvinning. At våre fremste politikere gjør det motsatte, samtidig som de bevisst feilinformerer velgerne er uakseptabelt. Sørg heller for en energipolitikk som er bærekraftig, solidarisk og til beste for også de fattigste i verden.