Hopp til innhold
Kronikk

Økte bompenger rammer distriktene

Mens byfolket får et bedre kollektivtilbud, sitter bilister i distriktene igjen som taperne.

Nye bompengesatser ble innført i Oslo 1. oktober.

Noen sier Solvik-Olsen har satt norgesrekord i bompenger. NAF mener vi ikke engang har sett starten, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Først sier samferdselsministeren at han ikke vil straffe folk i distriktene som trenger bil. Deretter setter han krav om høye bompenger for å gi kommunene tilgang til statlige kollektivmidler. Hvilken av disse historiene skal vi tro på?

Forhandlingene om de statlige byvekstavtalene er i gang. Antall byer med bomringer dobles, og beløpene økes, også for elbil. I bytte mot at bompenger innføres, forlenges eller økes for dem som kjører inn i byene for å jobbe eller handle, skal en rekke områder i landet få statlige midler til å bygge ut sykkelveier, bedre forhold for fotgjengerne og kollektivtrafikken.

Dyrt å komme seg til byen

I Arendal og Grimstad blir det bomstasjoner for å komme inn til kjøpesentrene og sentrumsområdene. Det innføres bompenger for å kjøre inn i Stavanger, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Hønefoss, Fredrikstad, Sarpsborg, Tromsø, Hammerfest, Harstad og Bodø. I Kristiansand øker antall bommer fra fem til 13. I Haugesund øker takstene. Bergen har hatt bomring siden åttitallet, men nå dobles antall stasjoner og takstene økes fra 2019.

Antall byer med bomringer dobles og beløpene økes.

Noen sier Solvik-Olsen har satt norgesrekord i bompenger. NAF mener vi ikke engang har sett starten. I Oslo vil det snart koste 160 kroner å kjøre gjennom byen. 6. april i fjor la Solvik-Olsen dette forslaget frem for Stortinget, etter at det var framforhandlet enighet lokalt.

Distriktene rammes

Bompengene kommer til å treffe dem som bor i distriktene hardt. I korte trekk slipper de som bor i byen å betale for å bruke bilen, men de som skal inn til byen med bil må betale. Det treffer ganske målrettet de som bor utenfor byene. Dette er det motsatte av hva samferdselsminister Solvik-Olsen sier, når han påstår at det ikke vil straffe folk i distriktene. Dette gjør det vanskelig å ta ham alvorlig.

Bompengene kommer til å treffe dem som bor i distriktene hardt.

NAF er selvsagt glad for at det bygges ut flere sykkelveier, gangveier og at kollektivtrafikken styrkes. Det er viktig for trafikksikkerheten og framkommeligheten. Det er store penger i spill, og det blir mye bygging framover. Staten bidrar med en andel, bilisten med sin andel.

Men bilistens ansvar i dette er høyt, og ansvaret kommer i form av at det blir dyrere for helt vanlige bilister å komme seg til jobb og til butikk. Det er et ansvar Solvik-Olsen har gitt bilisten uten å spørre dem, en utvikling vi er bekymret over.

I Kristiansand øker antall bommer fra fem til 13.

Fremmer en todelt økonomi

I lys av de økende økonomiske forskjellene i Norge, vil høyere avgifter fremskynde todelingen i økonomien. Folk i byene får et bedre tilbud, mens det er de i distriktene som må ta regninga.

Bompengene er i praksis en stor samfunnsøkonomisk selvmotsigelse. Målet er nullvekst i biltrafikken, samtidig som inntektene fra de samme bilene skal opp. Men når man øker bomtakstene slik som nå, vil trafikken reduseres og dermed må taksten øke enda mer. Slik vil det fortsette og dette kan med andre ord bli et svært krevende mål å nå.

Sagt på en annen måte: Om dette blir vellykket, så kan det umulig bli vellykket.

Følg NRKDebatt på Facebook