Hopp til innhold
Kronikk

Nyrer til salgs

Vi kan ikke bare sitte og se på at mennesker dør på ventelister. Dette er folk som ofres på moralismens alter. Vi må åpne for organsalg.

Organdonasjon

I Norge er helsevesenet gratis, og staten burde derfor betale potensielle donorer høye summer for nyrer, og fordele dem gratis til pasientene, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Anders Leines / NRK

Ved inngangen til 2017 sto 448 nordmenn på venteliste for å motta organer. Nesten 30 av disse er nå døde.

Antall donorer står på stedet hvil, mens flere trenger nye organer. Derfor er ventelistene rekordlange, og flere dør i kø. Det store flertallet venter på en nyre.

Ikke nok nyrer

Nyrenes oppgave er å fjerne avfallsstoffer, samt regulere kroppens væskebalanse. Pasienter med dårlig nyrefunksjon må derfor inn til dialyse for å rense blodet. Dialysen varer gjerne fra to til fire timer, og gjentas flere ganger i uken. De mest utsatte må behandles i flere timer hver eneste dag.

Dialyseregimet som holder pasientene i live må derfor ses på som en enorm påkjenning, og flere dør på tross av behandlingen.

Mennesker har to nyrer, men trenger bare én for å leve. Derfor kan man donere bort den ene nyren, uten at det svekker egen livskvalitet nevneverdig. Noen velger derfor å donere en nyre til et familiemedlem eller en venn.

Vi kan ikke bare sitte og se på at mennesker dør på ventelister.

Dessverre kan man ikke motta en nyre fra hvem som helst, da blant annet blodtype og vevstype må være noenlunde likt. I tillegg er det noen som mangler familie eller venner som vil donere til seg, og må derfor stille seg bakerst i køen. Kun 47 nyrer ble transplantert fra et levende menneske til et annet i 2016.

Dette er dessverre ikke nok, da folk fortsatt dør, og ventelistene øker i lengde.

Kjøpe organer av staten

Landet Iran er kanskje mest kjent for sine persiske tepper, sin vakre natur, og sin forkjærlighet for det luksuriøse krydderet safran. Det ikke like mange vet, er at Iran er det eneste landet i verden som har lyktes i å fjerne ventelistene på nyrer.

De har opprettet et marked, slik at alle som trenger en nyre kan kjøpe den av en donor. Handelen foregår slik at staten betaler rundt 35 000 kroner til donorer, i tillegg til helseforsikring. Deretter kjøper pasienten nyren av staten, og staten betaler operasjonen.

For å unngå at noen ikke har råd til nyre, finnes det frivillige organisasjoner som hjelper de som ikke har mulighet til å betale selv. På denne måten reddes pasientenes liv, og donorene får bedre økonomi.

Desperate mennesker

Legalisering av organsalg vil knuse det svarte markedet for organer som eksisterer i store deler av verden. Folk blir kidnappet, operert under kummerlige forhold, og sitter igjen som ofre for en grusom næring.

Etterspørselen er drevet av desperate mennesker

Etterspørselen er drevet av desperate mennesker, som vet at de kommer til å dø på ventelisten dersom de ikke foretar seg noe. Løsningen blir dessverre det svarte markedet.

Det som kjennetegner det svarte markedet er at det ikke finnes reguleringer, og det følger at pasienter i en utsatt posisjon må betale blodpris for organer som kriminelle har tilranet seg. De kriminelle tar ikke nødvendigvis forbehold om hvilke organer et menneske kan leve uten, men forsyner seg for mest mulig profitt.

Pasientene kan ikke stole på at organene de kjøper er kompatible, presses hardt på pris, og vet ikke om transplanteringen skjer under helsemessige forhold.

Legalisering gir kontroll

Legalisering og regulering vil gi staten mulighet til å kontrollere at alle transaksjoner foregår mellom to samtykkende parter, og at alle transplantasjoner uføres på en medisinsk forsvarlig måte.

I Norge er helsevesenet gratis, og staten burde derfor betale potensielle donorer høye summer for nyrer, og fordele dem gratis til pasientene. Den høye prisen fører til at flere ønsker å donere, og flere liv blir reddet.

Legalisering av organsalg vil knuse det svarte markedet for organer

Den høye prisen gjør det også lukrativt for flere å donere, slik at vi unngår en situasjon der kun de fattige donerer. Ved å fordele nyrene uten kostnad for pasienten, sikrer man at alle, uavhengig av inntekt, får organene de trenger.

Vi kan ikke bare sitte og se på at mennesker dør på ventelister. Vi må begynne å ta disse menneskene på alvor, slippe alle gode krefter til, og tillate et marked for organer.

Følg debatten på Facebook og Twitter