Replikk

NRK har basert seg på fakta

NRK Sørlandet har utelukkende basert sine reportasjer på skriftlig informasjon fra helsevesenet selv.

Nina Mevold

Sykehusdirektør Nina Mevold har selv bedt Helse Sør-Øst om en «ekstern revisjon» av det som har foregått ved sykehuset i Kristiansand, skriver distriktsredaktøren i NRK Sørlandet.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

I en kronikk av ortopedene Christian Grimsgaard, Greger Lønne og Olav Røise, publisert 18. februar, skriver de tre mye om NRK Sørlandets dekning av Sørlandet sykehus, tilsynelatende uten å kjenne detaljene. Slik de også gjorde da noen av sakene ble kjent i fjor.

Kronikkforfatterne skriver blant annet at deres inntrykk, fra det de har lest i media, er at NRK Sørlandet «...i denne saken ikke har bidratt til en faktabasert dekning». Til det er det å si at NRK Sørlandet utelukkende har basert sine reportasjer på skriftlig informasjon fra helsevesenet selv.

I sju saker har Fylkeslegen konkludert med lovbrudd, og de har sju nye saker under granskning.

Vi har gjort allmennheten kjent med rapporter fra tilsynssaker og avviksmeldinger som Fylkesmannen i Agder ved Fylkeslegen, og Sørlandet sykehus selv, har dokumentert og formulert.

Lovbrudd og gransking

Når det gjelder balanse i saken, beklager vi selvsagt at Sørlandet sykehus på et tidspunkt ikke lenger ønsket å kommentere nye forhold NRK Sørlandet gjorde kjent for offentligheten.

En større åpenhet fra sykehusets side kunne ytterligere ha belyst eventuelle underliggende faktorer og gitt forklaringer til det som faktisk har skjedd. Åpenhet kunne muligens også ha gitt en bedre balanse, slik kronikkforfatterne etterlyser.

I sju saker har Fylkeslegen konkludert med lovbrudd, og de har sju nye saker under gransking. I tillegg har sykehusdirektøren selv bedt Helse Sør-Øst om en «ekstern revisjon» av det som har foregått ved sykehuset i Kristiansand.

Vi beklager selvsagt at Sørlandet sykehus på et tidspunkt ikke lenger ønsket å kommentere nye forhold.

Helsetilsynet har opprettet individgransking og gransking av sykehuset.

Angår mange

Ennå er ikke alle konklusjonene trukket og alt ansvar plassert. Det har NRK Sørlandet understreket. Men det er ikke slik at NRK kan unnlate å publisere oppsiktsvekkende, nye fakta, som angår mange mennesker, i påvente av at byråkratiet skal gå sin gang.

Tilsynsmyndighetene ved fylkeslegen i Agder har uttalt seg åpent underveis. Sørlandet sykehus har etter hvert som saken har utviklet seg, valgt å ikke svare på flere spørsmål. Det åpner dessverre for stor belastning for enkeltpersoner, uheldige spekulasjoner og usikkerhet i det offentlige rom.

Helsetilsynet har opprettet individgransking og gransking av sykehuset.

Når det gjelder usikkerheten rundt operasjonene gjort av den omtalte legen, så er status etter NRK Sørlandets offentliggjøring av helsevesenets rapporter og avviksmeldinger, at Sørlandet sykehus allerede har gitt 132 pasienter som er operert av legen ved sykehuset i Flekkefjord, tilbud om en ny vurdering.

I Kristiansand kontaktes de 200 pasientene som er operert av legen der det siste året. Alle disse vil få tilbud om en ny vurdering.

Det ville neppe skjedd dersom ikke offentligheten hadde blitt kjent med forholdene NRK Sørlandet har belyst.