Hopp til innhold
Kommentar

NRK-etikken ikke for fall

NRK Dagsrevyen sendte 12. januar en reportasje om en romkvinne der avgjørende opplysninger var utelatt. Jeg beklager at saken ble sendt. NRK har allerede satt i gang tiltak for å øke bevisstheten rundt vår redaksjonelle etikk. NRKs redaktører, ikke enkeltmedarbeidere, har ansvar for våre redaksjonelle beslutninger, skriver kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas.

Hans-Tore Bjerkaas
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / Scanpix

Tillit blant publikum er selve fundamentet for NRKs virksomhet. Dagsrevyen er ikke bare NRKs, men Norges viktigste flaggskip for nyheter. Med nesten en million seere daglig skal det stilles meget høye krav til kvalitet og journalistikk.

Jeg skylder derfor personer omtalt i saken - og publikum - en oppriktig beklagelse.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Godt rammeverk

Det viktigste NRK gjør i etterkant av dette er å øke bevisstheten rundt journalistiske arbeidsmetoder, kildekritikk, presseetikk og arbeidsrutiner. NRK har et godt etisk rammeverk som er basert på Vær Varsom-plakaten. Likevel sviktet det. Det holder ikke, og vi har satt i gang jobben med å bedre både bevissthet og arbeidsprosesser i slike saker.

Det viktigste NRK gjør i etterkant av dette er å øke bevisstheten rundt journalistiske arbeidsmetoder, kildekritikk, presseetikk og arbeidsrutiner.

Hans-Tore Bjerkaas, kringkastingssjef

Vi skjerper og tydeliggjør rutinene våre for når saker skal løftes oppover i redaktørlinja. Før sommeren skal alle våre redaksjonelle medarbeidere gjennom et opplegg for å bevisstgjøres om NRKs redaksjonelle etikkhåndbok. Det skal handle om kildekritikk, samtidig imøtegåelse og balanse i journalistikken vår.

Et viktig prinsipp

NRK publiserer en voldsom mengde journalistikk hver eneste dag. Derfor vil feil skje også i framtida. Men vi skal ikke ha feil av en slik alvorlighetsgrad.

Fagbladet Journalisten har publisert en intern logg fra Dagsrevyen, og navngir enkeltpersoner som arbeidet med den aktuelle saken. Erfarne mediekommentatorer krever at alle kort skal legges på bordet, og at den skyldige skal finnes. Ett av de viktigste prinsipper i pressen er at redaktørene bærer ansvaret for det som publiseres. Fullt og helt.

NRK vil aldri gi etter for kravet om at våre redaksjonelle vurderinger skal tas i offentligheten, eller at NRKs journalister skal stå i offentlig gapestokk.

Hans-Tore Bjerkaas, kringkastingssjef

SE DEBATT OM ROMKVINNESAKEN I «AKTUELT» I KVELD

Redaktørenes ansvar

Journalister og enkeltmedarbeidere må ha trygghet nok til å kunne utøve journalistikk selv om konsekvensene blir ubehagelige. Risikoen for feil i en slik modell er selvsagt større, men er utvilsomt verdt prisen sammenliknet med mindre kritisk og modig journalistikk.

NRK vil aldri gi etter for kravet om at våre redaksjonelle vurderinger skal tas i offentligheten, eller at NRKs journalister skal stå i offentlig gapestokk.

Vår rolle som lisensfinansiert allmennkringkaster betyr at det skal stilles strengere krav til vår troverdighet, uavhengighet og kvalitet enn til noen andre.

Hans-Tore Bjerkaas, kringkastingssjef

Det er NRKs redaktører og i siste instans jeg, som ansvarlig redaktør, som bærer ansvar når NRK begår feil.

Dersom arbeidsprosesser, etisk bevissthet eller rutiner ikke er gode nok, er også det redaktørenes ansvar.

Arbeidet er i gang

NRK er det mediehus som nyter størst tillit hos publikum når det gjelder troverdighet i nyhetsformidling. Vår rolle som lisensfinansiert allmennkringkaster betyr at det skal stilles strengere krav til vår troverdighet, uavhengighet og kvalitet enn til noen andre.

At vi skjerper oss i alle ledd er avgjørende for at vi fortjener denne posisjonen. Arbeidet er allerede i gang.