Kommentar

NRK Drama må gi mer enn folk forventer

NRK Drama skal ta rollen som landslaget i det norske dramamiljøet. Samtidig må NRK ta vare på og stimulere til en god ekstern produksjon.

Lilyhammer og Himmelblå

Himmelblå ble laget av NRK Drama, mens Lilyhammer er produsert av Rubicon for NRK. NRKs nye dramasjef mener NRK bør satse både på interne og eksterne produksjoner.

Foto: Fredrik Arff/NRK/Rubicon

Det er med stor glede og sitrende forventing at jeg når tar plass i stolen som sjef for NRK Drama.

Jeg er glad for å være tilbake i NRK, og for å få lov til å arbeide med det jeg synes er det mest spennende jeg kan drive på med; nye dramaserier for den norske befolkningen.

Viktige opplevelser

Vi kan neppe hevde at det å se på TV er et grunnleggende menneskelig behov. Ingen har heller et eksplisitt behov for å se TV-drama.

Men godt TV-drama tar oss med til nye verdener, samtidig som det gir opplevelse av identifikasjon med andre mennesker. Det får oss til å se våre egne liv, og kjenne tilhørighet til vår egen kultur. Vi har behov for opplevelser og underholdning, og vi har behov for å reflektere rundt våre egne følelser, som glede og sorg, forhåpninger og bekymringer.

Godt TV-drama kan svare på noen av disse behovene. Det gjør at vi både ser og blir sett, derfor oppleves det som viktig.

Publikum velger selv

Det er gjennom TV-drama de fleste av oss møter nyskrevet norsk dramatikk. Det er her vi opplever historier som tar utgangspunkt i vår egen kultur, vår egen samtid og vårt eget språk.

For å bli valgt må vi altså lage det folk vil ha, samtidig som vi vet at folk egentlig ikke vet hva de vil ha før de får det.

Ivar Køhn, sjef for NRK Drama

Programmene skaper engasjement, og bidrar til at NRK kan nå sin målsetting om å gi folket de store opplevelsene som samler mange. Norsk TV-drama vil alltid skape historier som belyser norsk virkelighet i nåtid, fortid og framtid.

Publikum velger i stadig større grad selv hva de vil se. Et større tilbud, økt bruk av internett og VOD endrer brukermønsteret. TV-kanaler og kinoeiere har ikke lenger monopol på tilbudene; som publikum bruker vi tiden vår på det vi føler vi har mest igjen for.

Dette er stor utfordring for alle som produserer innhold. For å bli valgt må vi altså lage det folk vil ha, samtidig som vi vet at folk egentlig ikke vet hva de vil ha før de får det.

Gi mer enn folk forventer

For meg er det viktig å forsøke å definere hvilke behov NRK Drama skal svare på hos våre seere. Ikke hva de vil ha, men mer hva de egentlig trenger. Det er også viktig at vi selv som dramaprodusent definerer hvilke behov vi mener vi kan svare på.

Forventingen vi skaper må vi innfri. Ikke bare må vi innfri; vi må også gi mer enn det som er forventet. Det er merverdien som gir opplevelse av kvalitet.

NRK Drama må svare på NRKs behov for å levere et helhetlig tilbud av norsk drama. Jeg mener vi må arbeide spesielt for å få fram original dramatikk skrevet for TV-mediet, og jeg synes det er riktig å fokusere mer på forfatteren.

Det er fremdeles slik at ingen dramaproduksjoner blir bedre enn det utgangspunktet som ligger i manuskriptet. En satsing på forfattertalent gir størst uttelling for kvaliteten i norske dramaproduksjoner.

Godt grunnlag

Det finnes mange gode grunner til at NRK skal ha sin egen interne dramaproduksjon, og jeg mener det er riktig at NRK har en slik strategi.

Vi må være mer økonomiske og samtidig lage stadig bedre program. Vi må skape resultater som innfrir forventninger for publikum, og som gjør NRK stolte.

Ivar Køhn, sjef for NRK Drama

Vi vil selvfølgelig møte mange krav. Vi må være mer økonomiske og samtidig lage stadig bedre program. Vi må skape resultater som innfrir forventninger for publikum, og som gjør NRK stolte.

Grunnlaget er godt. Dramaavdelingen har det siste året tatt mange gode grep. Jeg har hos NRK Drama møtt en gjeng med svært engasjerte og kompetente kollegaer, som ønsker at vi skal være en inspirerende kraft for utvikling av norsk TV-drama.

Les også:

Bredt og briljant

Vi skal sammen med andre fagavdelinger i NRK lage programmer som når bredt og som er briljante. Bredt og briljant. Det henger sammen. Jeg tror ikke man klarer å nå bredt med mindre at det man gjør oppleves som briljant.

Som dramaredaksjon skal vi ha ambisjon om å nå lengre enn vi tror er mulig. Vi skal ha mot til å gjøre det som virker umulig, og vi skal hele tiden søke kompetansen som gjør oss i stand til å gjennomføre.

Men kanskje aller viktigst er å skape en atmosfære av tillit. Jeg tror at gode produksjoner, god kunst, og god underholdning bygger på dette.

Vi må ha tillit til oss selv og gjøre oss fortjent til å få andres tillit, men framfor alt må vi gi tillit til de som tar ansvaret for å skape programmene. Vi skal være tydelige på forutsetningene og vi skal være tydelige på behovet, men vi skal også vite at det originale kan oppstå når vi våger å følge noen inn i det ukjente.

Stimulere eksternproduksjon

Samtidig mener jeg at NRK må ta vare på og stimulere til en god ekstern produksjon. Dramamiljøet i Norge er lite, og vi må samarbeide på tvers av produksjonsmiljøene for å få fram de beste prosjektene.

Som dramaredaksjon skal vi ha ambisjon om å nå lengre enn vi tror er mulig. Vi skal ha mot til å gjøre det som virker umulig, og vi skal hele tiden søke kompetansen som gjør oss i stand til å gjennomføre.

Ivar Køhn, sjef for NRK Drama

Som en stor aktør må NRK ta et helhetlig ansvar, ikke fordi vi alltid vet hva som er riktig eller fordi vi skal være belærende, men rett og slett fordi det eksterne samarbeidet skaper forutsetninger for bedre resultat.

På samme måte som folk med erfaring fra NRK kan bidra til bedre drama på andre kanaler, vil det eksterne miljøet styrke kvaliteten på det som produseres av oss. Også de kreative – forfattere og regissører – utvikles av å være i jobb, og de skifter mellom ulike selskaper og ulike formater. De ulike spillerne i miljøet veksler mellom ulike lag, og dette styrker den faglige kompetansen.

Vi er landslaget

NRK Drama må definere hvordan vi best kan fungere i utviklingen av norsk TV-drama, og hvordan vi kan bidra til at NRKs samlede dramatilbud innfrir våre egne og publikums forventninger på en best mulig måte.

Det arbeidet er vi i gang med. Vi skal ta rollen som lokomotiv, som landslaget i det norske dramamiljøet.