Hopp til innhold
Kronikk

Norske medier samarbeider mot fake news

Ny teknologi kan være et viktig våpen mot falske nyheter og skadelige konspirasjonsteorier. Nå trengs et felles løft.

Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef, NRK
Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør, TV 2
Dag Rune Olsen, rektor, Universitetet i Bergen

Vi vil sikre at troverdige medier fortsatt skal ha en viktig rolle i vårt demokrati. For flere kriser vil komme, også etter korona, skriver kronikkforfatterne.

Norske medier er en helt sentral del av demokratiet vårt. I en tid der sterke krefter forsøker å så tvil om hva som er sant og virkelig, er troverdige nyhetskilder uvurderlige.

Kritisk journalistikk sikrer at vi alle kan stole på politikere, bedrifter og organisasjoner. Journalistikk av høy kvalitet både lyser opp dagene og gir oss nye perspektiver.

Men det kreves en rask og betydelig omstilling for at mediene skal kunne fortsette å spille den nøkkelrollen. Vi kan ikke ta det for gitt. Det blir stadig flere, sterkere og mer kreative miljøer som sprer fake news og mistillit.

Dette gjør vi for å sikre at troverdige medier fortsatt skal ha en viktig rolle i vårt demokrati.

Norge har alle forutsetninger for å møte disse utfordringene her hjemme, og gå foran internasjonalt.

Vi har en befolkning som er i verdenstoppen på å se, høre og lese nyheter og har høy tillit til mediene i dag. Vi har en verdensledende teknologiklynge i Media City Bergen. Vi har politikere og et samlet offentlig virkemiddelapparat som forstår verdien av mediene.

Men vi må bestemme oss for å satse – og vi må gjøre det raskt.

Ny teknologi kan være et viktig våpen mot falske nyheter og skadelige konspirasjonsteorier. Norske medier samarbeider om spennende prosjekter som vil gjøre en viktig forskjell, men de trenger støtte.

Kamp mot fake news og desinformasjon

De falske nyhetene blir bare flere og mer sofistikerte.

Ifølge Medietilsynet har nær halvparten av befolkningen støtt på falske nyheter under koronakrisen. Justisministeren har advart mot spredning av falske nyheter og desinformasjon om korona.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet skriver i en rapport at spredningen av desinformasjon destabiliserte Norge i en sårbar situasjon.

Vi må samarbeide på tvers av institusjoner for å utvikle framtidens medieløsninger.

Nettopp koronakrisen har tydelig vist hvor viktig redaktørstyrte medier er.

Gjennom krisen har norske medier evnet å drive kritisk journalistikk og utfordre myndighetene og politikerne, men uten å undergrave livsviktige beslutninger og kriseforståelsen i befolkningen.

Uten mediene ville det vært langt mer krevende å ha en fungerende nasjonal dugnad. Publikumstallene er rekordhøye, tilliten er høy.

Paradoksalt nok er mediene samtidig hardt presset.

Svekket medieøkonomi truer innovasjon

På toppen av dette kommer den sterke konkurransen fra globale aktører som Google, Facebook og Twitter, som ikke bidrar med verdiskapning, arbeidsplasser eller skatteinntekter av betydning i Norge.

Nettopp koronakrisen har tydelig vist hvor viktig redaktørstyrte medier er.

Norske medier har tatt dette på alvor og har allerede tatt omfattende grep gjennom flere år, for å tilpasse virksomheten til den nye, digitale mediehverdagen. Men dette er store og komplekse utfordringer, som ingen enkeltaktører er i stand til å løse alene.

Dette krever et stort felles løft.

I den nasjonale klyngen Media City Bergen har en rekke aktører gått sammen om å øke innovasjonskraften. Klyngen er et verdensledende teknologimiljø med store globale posisjoner, fra grafikk og kunstig intelligens, til infrastrukturløsninger for produksjon og distribusjon.

Samarbeidet strekker seg utover landegrensene, og omfatter store globale tungvektere som IBM. Knapt noe sted i verden kan man konsumere medieinnhold uten å være i berøring med teknologi og løsninger fra medieklyngen i Bergen.

Norge må styrkes i møtet med nye trusler

Media City Bergen satser videre. Med Universitetet i Bergen i spissen søker nå klyngen om SFI-status (Senter for forskningsdrevet innovasjon) til et senter for ansvarlig medieteknologi.

Senteret vil få navnet MediaFutures, for det er nettopp de store utfordringene som bransjen står overfor i fremtiden som senteret skal søke å løse. Senteret vil samle og øke den nasjonale kompetansen i kampen mot falske nyheter og konspirasjonsteorier nasjonalt og globalt, og samtidig bidra til verdiskaping i Norge.

Vi må bestemme oss for å satse – og vi må gjøre det raskt

Alternativet til å satse på norsk teknologi, er å la internasjonale giganter få fritt spillerom.

Vi som signerer denne kronikken, representerer både akademia og de to allmennkringkasterne i Norge. Det viser hvordan vi må samarbeide på tvers av institusjoner for å utvikle framtidens medieløsninger, og bidra til at Norge kan fortsette å eksportere teknologi til det globale markedet.

Derfor er vi engasjerte i Media City Bergen, og derfor stiller vi oss nå bak prosjektet MediaFutures.

Vi mener etablering av et forskningssenter for fremtidens journalistikk, medieproduksjon og formidling er svært viktig for vårt samfunn, kultur, medieindustri og forskningsmiljøer. Dette gjør vi for å sikre at troverdige medier fortsatt skal ha en viktig rolle i vårt demokrati.

For flere kriser vil komme, også etter korona.