Kronikk

Norges rykte står på spill

Kongen snakket om et åpent, inkluderende Norge, og ga oss en påminnelse om hva vi liker så godt ved landet vårt. Hvilket Norge skal vi være stolte av denne uken?

Erna Solberg & Obama

Stemningen var god da statsminister Erna Solberg (H) møtte USAs president Barack Obama i mai. I dag inviterer Obama Solberg og en rekke andre statsledere til toppmøte om flyktninger.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

I dag i New York kan det nemlig skje igjen. Statsminister Erna Solberg skal representere oss i to historiske toppmøter om flyktningsituasjonen og hvordan verden bedre kan dele ansvaret for å gi beskyttelse til mennesker på flukt.

I går holdt FN høynivåmøte om flyktninger og migranter. Premissene for dette møtet ble lagt allerede i forhandlingene som løp gjennom sommeren, og utkastet som klappes gjennom i FNs generalforsamling er dessverre skuffende. FN hadde i utgangspunktet foreslått en ambisiøs plan, men land etter land ofret flyktningenes rettigheter til fordel for sine egne interesser. Aftenpostens avsløringer om Norges innsats for å endre teksten om fengsling av barn er et ganske pinlig eksempel på dette.

Men vi har en sjanse til.

Hjelpe der de er?

Dagen etter høynivåmøtet i FN, tirsdag 20. september, inviterer USAs president Barack Obama til et eget toppmøte. Kommer han til å greie å plukke opp bitene etter stormaktenes oppvisning i ansvarsfraskrivelse? Obama har definert tre klare mål for møtet:

  1. Å øke bidragene til hjelpeprogrammene for flyktninger med 30 prosent.
  2. Minst ti nye donorland må komme på banen.
  3. Antallet flyktninger som gjenbosettes til et trygt land må dobles i forhold til antallet i dag.

Men hva har du tenkt å si til Obama, Erna Solberg, på spørsmålet om å doble gjenbosettingen?

Når det gjelder de økonomiske kravene er Norge, i kjent stil, blant de beste i klassen. Det har vi all grunn til å være stolte av. Men hva har du tenkt å si til Obama, Erna Solberg, på spørsmålet om å doble gjenbosettingen?

At det er bedre å «hjelpe folk der de er»?

Handler om mer en image

Under sin tale i Sottsparken slo Kongen fast at «Nordmenn er jenter som er glade i jenter, gutter som er glade i gutter, og jenter og gutter som er glade i hverandre» og at «nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nordmenn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria.»

Vi tørket tårene, likte og delte, vi så Kongen bli hyllet av våre venner i Johannesburg, Tokyo og Montreal. Denne uken kan imaget vårt bli styrket, eller det kan slå sprekker.

Denne uken kan imaget vårt bli styrket, eller det kan slå sprekker.

Ukens møter i New York er mye mer enn et spørsmål om image. Det handler om vår identitet. Det handler om hva Norge gjorde i møte med en verden hvor folk bombes av sine egne myndigheter, hvor barn spiser gress for å overleve, og hvor familier synker døde til havets bunn etter desperate forsøk på å unnslippe bomberegn, sult og krig.

Har ikke plass til folk i livsfare

Det er 24 millioner flyktninger i verden i dag, ifølge FNs høykommissær for flyktninger. Bare 14 prosent av dem befinner seg i den rikeste delen av verden. I fjor kom drøyt én million av dem til Europa. Resten befinner seg i andre deler av verden, inkludert i land med fattigdom og store nasjonale utfordringer.

«Nordmenn er gutter og jenter som sender penger til fjerne strøk, men har ikke plass til folk i livsfare. Nordmenn er gutter og jenter som forsøker å kjøpe seg ut av den største flyktningkrisen verden har sett på 70 år».

Si at det ikke er sånn, Erna Solberg. Vis verden at vi er jenter og gutter som følger våre internasjonale forpliktelser, som følger vår humanistiske tradisjon, som bretter opp ermene og gir beskyttelse til folk i nød.

FØLG DEBATTEN: Twitter og Facebook

Urettferdig

Krigen i Syria har drevet 6,6 millioner mennesker på flukt utenfor Syria. Nærmere åtte millioner er internt fordrevet i landet. En stor majoritet av flyktningene befinner seg i Syrias naboland Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt, som til sammen har tatt imot omkring 95 prosent av flyktningene. Et lite land som Libanon, på størrelse med Rogaland fylke, har tatt imot over én million syriske flyktninger.

Flyktningsituasjonen har uten tvil ført til et urettferdig stort ansvar for enkelte land. Det går rett og slett ikke lenger, konsekvenser er katastrofale for dem som har måttet forlate alt. De skadde, traumatiserte og utpinte, de som er helt avhengige av at verdens land tar ansvar ved å åpne mer enn lommeboka.

Flyktningsituasjonen har uten tvil ført til et urettferdig stort ansvar for enkelte land.

Gjennom Flyktningkonvensjonen har vi forpliktet oss til å gi beskyttelse til mennesker på flukt, og til å støtte opp under UNCHR og FNs dokumenter om hva vi skal gjøre i møtet med masseflukt. Stater bør, innenfor rammen av internasjonal solidaritet og ansvarsfordeling, anvende alle nødvendige tiltak, når de blir bedt om det, til å bistå stater som har tatt imot uforholdsmessig mange flyktninger.

En tilfredsstillende løsning kan bare oppnås ved internasjonalt samarbeid.

Kjære Erna Solberg. Nordmenn er gutter og jenter som forstår alvoret i situasjonen vi står overfor, som ønsker å fortsatt være en viktig økonomisk bidragsyter til FNs flyktningprogrammer, men som mener vi bør gjøre mer. Nordmenn er jenter og gutter som ønsker et større antall sårbare kvoteflyktninger velkommen.

Kan du vise verden dette, i New York i dag?