Hopp til innhold
Kronikk

Norge ut av olje og gass

Stortinget behandler i dag årsmeldingen om Oljefondet. Det viktigste spørsmålet er om fondet bør eie olje- og gassaksjer. Norges Bank sier nei. Det er et klokt råd, som Storebrand støtter.

Siv Jensen

Å satse på olje og gass er økonomisk risikabelt i en verden med rask teknologiutvikling og klimamål som stadig blir strengere, mener kronikkorfatteren. Bildet viser finansminister Siv Jensen på Valhall-feltet i Nordsjøen, august 2017.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Som nasjon er vi betydelig eksponert mot olje- og gass, og har lagt veldig mange egg i samme kurv. Det er økonomisk risikabelt i en verden med rask teknologiutvikling og klimamål som stadig blir strengere.

Spre investeringene

Et grunnleggende prinsipp innen finans er å fordele investeringer utover slik at en ikke blir spesielt sårbar mot en sektor eller industri. Samlet sett utgjør skattepolitikken, statlige investeringer på norsk sokkel og statlig eierskap i olje- og gass en risikabel overeksponering for Norge. Med dette som bakteppe blir vi som arbeidstakere, pensjonssparere og borgere svært sårbare for svingninger i oljeprisen.

Norge har lagt veldig mange egg i samme kurv.

Om Norge AS baserer seg på at oljenæringens omfang og bidrag skal vare i generasjoner framover, stiller vi oss helt utenfor Parisavtalen. Skal vi greie å holde oss innenfor 2-graders målet, kan vi ikke fortsette å produsere olje og gass i den takten mange snakker om for de neste 20 til 30 år.

Hvis vi skal tenke langsiktig og er enige om at verden står overfor et skifte, må fellesskapets investeringer gjennom Oljefondet i større grad gå til områder som kan bidra til å ny grønn vekst. Vi må løfte blikket og komme oss videre fra den ensidigheten staten kommer til å fortsatt ha mot det fossile i mange år fremover.

Storebrand ekskluderer og inkluderer

Storebrand har erfaring med å redusere denne typen risikoeksponering gjennom det nedsalget vi gjennomførte i kull-aksjer i 2013 og som ble strammet inn ytterligere både i 2015 og 2017. I dag ekskluderer vi alle selskaper som setter spaden i jorden for å bygge ut nye kullkraftverk, og inkluderer distribusjon av kullfyrt kraft når vi ser på inntekter.

Utsalget ble gjennomført målrettet men over tid. På samme måte må selvsagt Oljefondet selv vurdere tidsperspektivet på sine investeringer og den ulike graden av risiko som er knyttet til de enkelte investeringene. Men Finansdepartementet bør tillate at fondet får startet med dette viktige arbeidet nå.

Nå må vi bygge videre på denne velstanden.

Olje- og gass industrien har vært med på å skape den velstanden vi har. Det skal vi ha respekt for, og være takknemlige for. Nå må vi bygge videre på denne velstanden. Vi må hindre at vi blir sittende igjen med betydelig eierskap i det som kan bli svært risikofulle investeringer. Det første viktige skrittet for å redusere vår samlede risiko er at regjeringen og Stortinget gir Oljefondet muligheten til å følge rådet fra Norges Bank.

Følg NRK debatt på Facebook