Kronikk

Norge trenger global handel

Internasjonal handel er grunnlaget for norsk velstand. Når eksportvarene blir til tjenester og konkurransen global, blir det enda viktigere å støtte opp under likebehandling og gode rammevilkår.

Grameen Phone

I Bangladesh har vår tilstedeværelse bidratt til fremvekst av en sterk teknologibransje, et velfungerende kapitalmarked og betydelig skatteinngang til statskassen, hevder Telenors konsernsjef i denne kronikken.

Foto: Lotte La Cour

Stadig flere av produktene vi omgir oss med blir til tjenester, tilbudt digitalt på globale, sammenkoblete markeder. Verdens raskest voksende selskaper, som Uber og Airbnb, forvalter kundeopplevelser fremfor fysiske produkter eller verdikjeder. I nettverksøkonomiens tidsalder er tjenester mobile og digitale, og handel alltid global.

Verdien av kunnskap har aldri vært høyere

Konsulentselskapet McKinsey rapporterer at i 2015 passerte verdien av data for første gang verdien av tradisjonell varehandel. Ifølge Menon Economics forventer fem av ti norske bedrifter at tjenesteeksporten vil øke, og flertallet forventer høyest vekst utenfor Europa og i Asia.

Verdien av kunnskap har aldri vært høyere. Det er gode nyheter for et høykompetent og produktivt land som Norge. Men uten at kompetansen og teknologiutviklingen får følge av markedsadgang, robuste avtaler for likebehandling og mest mulig fri strøm av data over landegrensene, er de langsiktige vekstmulighetene begrenset.

Digitaliseringens konsekvens

Vi står også foran utfordringer. Generaldirektøren for Verdens handelsorganisasjon (WTO), Roberto Azevêdo, påpekte under sitt besøk i Oslo nylig at innovasjon og ny teknologi vil være den største trusselen for arbeidsplasser, ikke globalisering og internasjonal handel.

Med selvkjørende langtransport vil tre millioner amerikanske lastebilsjåfører bli arbeidsløse. Samtidig forvitrer inntektsgrunnlaget for serverings- og overnattingssteder langs motorveinettet. Det kan se ut som en negativ konsekvens av innvandring eller internasjonal handel, men er i realiteten et resultat av teknologiutvikling og kundenes økende krav til raske og pålitelige leveranser. Dette er en viktig erkjennelse også for Norge, og alle bransjer.

Internasjonal handel skaper også arbeidsplasser, stimulerer vekst og øker produktiviteten

Vi må derfor finne nye oppgaver som mennesker har en unik evne til å løse. Norske teknologibedrifter som vokser og lykkes internasjonalt vil ha et umettelig behov for kritisk kompetanse: Kundeforståelse, dataanalyse, tjenestedesign og programvareutvikling er bare noen eksempler. I dette lyset representerer internasjonal handel en enorm mulighet.

Ikke bare for de store

Globalisering kan ikke bare være til glede for de store næringslivsaktørene. Gjennom bruk av digitale løsninger er det mulig for små kompetansebedrifter å bli mikro-multinasjonale selskaper med kunder og leverandører over hele kloden, og store norske bedrifter blir viktige støttespillere for dem som sikter mot internasjonalt ledende teknologiposisjoner.

Internasjonal handel skaper også arbeidsplasser, stimulerer vekst og øker produktiviteten. Det kommer Norges, og verdens, innbyggere til gode. Som representant for norsk teknologinæring er vi i Telenor stolte over å ha skapt betydelige positive ringvirkninger for alle samfunnene vi er en del av. Vi har lenge sett det i Skandinavia, og jeg ser det samme i Sentral-Europa og Asia.

I Bangladesh har vår tilstedeværelse bidratt til fremvekst av en sterk teknologibransje, et velfungerende kapitalmarked og betydelig skatteinngang til statskassen. Grameenphone er i dag et av våre selskaper som eksperimenterer mest med nye digitale tjenester innen helse og utdanning, tjenester som hjelper der behovet er størst.

Tilgang til nettet har latt Myanmar ta et digitalt kvantesprang, som igjen er en av de viktigste faktorene til utjevning av nasjonale og globale forskjeller

Utviklingen går raskt. På under to år har Telenor Myanmar fått mer enn 18 millioner kunder, som bruker internett på mobilen akkurat som norske kunder. Tilgang til nettet har latt Myanmar ta et digitalt kvantesprang, som igjen er en av de viktigste faktorene til utjevning av nasjonale og globale forskjeller.

Handelsavtaler må sikre likebehandling og digitalisering

Skeptikere til global handel vil si at rike selskaper utnytter svakere partnere i utviklingsland. Andre vil mene at handel med varer og tjenester fra land med lavere lønnsnivå bidrar til et råere og mer kynisk arbeidsliv. Internasjonal konkurranse er krevende, men vi skal leve av hverandres arbeid og forvalte naturressursene på en bærekraftig måte. Da er det umulig å stenge omverden ute.

Nettopp derfor er det sentralt for Norge å engasjere seg i de store internasjonale handelsavtalene og vektlegge viktigheten av likebehandling og konkurranseutsetting. Vi støtter multilaterale avtaler fordi de sikrer lik tilgang til markedet for alle handelsnasjonene. Men i fravær av slike brede løsninger er regionale og bilaterale avtaler, som TISA og EFTA-avtalene, viktige for å sikre at norske bedrifter kan bevege seg trygt og raskt i den globale konkurransen. Stabile rammevilkår som ivaretar rettssikkerheten lokalt og internasjonalt er forutsetninger for å gjøre de langsiktige investeringene som også gagner fremvoksende markeder mest.

Vi må ha en positiv grunnholdning til både globalisering og digitalisering

Samtidig bør myndighetene være bevisst på at all internasjonal handel fremover vil ha en betydelig digital tjenestekomponent. Det betyr at vi må ha en positiv grunnholdning til både globalisering og digitalisering, og legge til rette for utveksling av data over landegrenser på et åpent, fritt og uavhengig internett. Data er ikke den nye oljen, men arbeidet med å formidle, fortolke og agere på de enorme mengdene data som skaper grunnlaget for det digitale samfunnet, kan være det.

Følg debatten på Facebook og Twitter