Kronikk

Norge trenger et godt fungerende energimarked i Europa

Om politikerne sier nei til EUs energipakke settes tusenvis av norske arbeidsplasser på spill.

Polarled kommer inn til Nyhamna

Den tredje energimarkedspakken til EU er viktig for norsk industri. Den sikrer at norsk gass, så vel som norsk elektrisk kraft skal kunne konkurrere i markedet, mener kronikkforfatterne. Bildet er fra Nyhamna i Møre og Romsdal, en av Nord-Europas største gassterminaler.

Foto: Lillian Aasheim / Shell

Norge er med i EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider tett med EU i en rekke energipolitiske spørsmål. EU er også vårt største og viktigste marked for olje og gass.

Over 90 prosent av oljeeksporten og nær all vår gass går til det europeiske markedet. Våre kraftkabler til Europa gir oss tilgang til det europeiske kraftmarkedet og bidrar til sikker kraftforsyningen i Norge, til industrien så vel som til befolkningen.

En samlet industri i Norge, den som produserer energi så vel som den som forbruker den, er positive til å videreutvikle det indre energimarked. Vi er nært knyttet til EU gjennom EØS-avtalen og våre gassrør og våre kraftkabler binder oss fysisk sammen på energisiden.

De siste ukenes debatt om «den tredje energimarkedspakken» viser at noen er villige til å sette alt dette på spill.

En samlet industri i Norge er positive til å videreutvikle det indre energimarked.

Den tredje energimarkedspakken videreutvikler rammevilkårene – og er en forutsetning for Norges deltakelse i det indre energimarkedet. Den introduserer viktige prinsipper som også sikrer at norsk gass, så vel som norsk elektrisk kraft skal kunne konkurrere i markedet.

NHO, Norsk olje og gass, Energi Norge og Norsk Industri oppfordrer derfor Stortinget til å vedta innlemmelse i EØS-avtalen av tredje energimarkedspakke. På den måten vil tusenvis av norske arbeidsplasser sikres og ikke settes i spill.

Da vil også norsk fornybar energi og norsk gass bidra til den energitransformasjonen Europa står midt inne i.

Følg NRK Debatt på Facebook