Replikk

Norge tar lederansvar

Norge kan bygge broer i en stadig mer usikker verden.

BREXIT - Statsminister Erna Solberg

LEDER I KREVENDE TIDER: Erna Solberg kommenterer Brexit-avstemningen i 2016. Solberg-regjeringen tar ansvar og setter varige avtrykk internasjonalt i en sikkerhetspolitisk krevende tid, skriver leder for Høyres Studenter i replikken.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Andreas Sjalg Unneland i Sosialistisk Ungdom (SU) kommer i en kronikk på NRK Ytring med en rekke påstander om Norge som utenrikspolitisk aktør, som han hevder gjør Norge uegnet som kandidat til FNs sikkerhetsråd. Påstandene vitner om at SU i liten grad forstår tiden vi lever i.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg beskriver tiden etter 2014 som den sikkerhetspolitisk mest krevende perioden på 30 år. Utfordringene er større enn på lenge, med økt geopolitisk spenning, IS, Brexit, store migrasjonsstrømmer, mer autoritære og populistiske strømninger i Europa, og konflikten i Syria er inne i sitt åttende år.

I dette verdensbildet er det viktigere enn noen gang å støtte opp om internasjonalt samarbeid - ikke minst for å kunne løse de store globale utfordringene i vår tid som klima og fattigdom.

Påstandene vitner om at SU i liten grad forstår tiden vi lever i.

Norge har i denne perioden tatt lederansvar og setter varige avtrykk internasjonalt under Solberg-regjeringen. For å nevne noe, har vi bidratt til den viktige fredsavtalen i Colombia og vi viderefører fredsinnsatsen i Filippinene, Afghanistan og Midtøsten. Vi har bidratt til atomavtalen med Iran. Samtidig tar vi en lederrolle i internasjonale havspørsmål og kampen mot plast og marin forsøpling.

Vi har i perioden doblet satsingen på utdanning i utviklingspolitikken, særlig det som går til jenters utdanning. Vi har normalisert forholdet til Kina etter seks år uten politisk kontakt. I tillegg til å ha oppfylt 1% av BNI hele regjeringsperioden, har vi konsentrert bistanden på færre land og avtaler for å få økt effekt og kunne hjelpe flere.

Sosialistisk Ungdom skriver at Norge er tjent med å være tydelige i internasjonale spørsmål. Det er det ingen tvil om. Da er det ekstra viktig i en stadig mer usikker verden at Norge er en trygg og forutsigbar alliert. Derfor må også Norges utenrikspolitiske linje bygge på kontinuitet og politisk konsensus.

Hovedskillet i norsk utenrikspolitikk går ikke midt på høyre-venstre-aksen slik som Unneland forsøker å fremstille det, men mellom SV og Rødt på den ene siden som vil ha Norge ut av både Nato og EØS og bygge ned vårt internasjonale samarbeid, og på den andre siden de øvrige partiene i norsk politikk.

I spørsmålet om norsk tilslutning til konvensjonen om atomvåpen, støtter alle partier utenom SV og Rødt opp om regjeringens linje. Istedenfor å gå inn for et forbud som ingen av atommaktene er med på, må vi legge innsatsen vår i initiativer som kan gi reell nedrustning innenfor ikke-spredningsavtalen, som også er i tråd med Nato-forpliktelsene.

Norges utenrikspolitiske linje må bygge på kontinuitet og politisk konsensus.

Erfaringen og resultatene Norge har levert som internasjonal fredsmekler, og vår pådriverrolle for forpliktende internasjonalt samarbeid for å løse globale spørsmål, gjør oss til en god kandidat for sikkerhetsrådsplassen.

Verden er tjent med et Norge som kan forhandle og bygge bro i en stadig mer usikker verden.

Norges utgangspunktet for å søke plass i FNs sikkerhetsråd har aldri vært bedre.

Følg NRK Debatt på Facebook