Kronikk

Nordmenn er ikke klimaavmektige

Miljøsaken dreier seg ikke lenger om at enkeltindividet må ta ansvar for eget forbruk. Politikerne må ansvarliggjøres slik at både folk flest og de store forurenserne kan bli en del av løsningen.

elbil

Kronikkforfatteren tror ikke på den rapporterte klimaavmakten blant nordmann. Her fra elbilparkeringen i Dokkveien ved Aker Brygge, som ble presentert som verdens største i sitt slag i 2010.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

NRK meldte mandag 1. juli at norske forbrukere føler klimaavmakt. En undersøkelse gjennomført av Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) antyder at nordmenn ikke lenger tror på redusert forbruk som miljøløsning. Nordmenn setter sin lit til myndigheter, næringsliv og teknologiske løsninger.

Forskerne i Sifo trekker ut fra dette konklusjonene at folk føler en avmakt overfor miljøproblemene.

Men er egentlig forbrukernes tro på teknologi og myndighetenes ansvar et symptom på avmakt?

Ikke avmakt å etterspørre handling

For selvsagt er det politikernes og myndighetenes ansvar å løse klimaproblemet. Ethvert forsøk på å skyve dette ansvaret over på individet vil utelukkende føre til at utslippene og avmakten vokser. For å sette det på spissen: Du kan ha så mange kjøttfrie dager du ønsker, men når ett oljefelt i Nordsjøen slipper ut like mye CO2 som hele Oslo kommune er det lett å føle på avmakten. Klimaproblemet er mer enn et spørsmål om folks forbruksvaner, det er et strukturelt problem.

Selvsagt er det politikernes og myndighetenes ansvar å løse klimaproblemet.

Kari Elisabeth Kaski

TNS Gallups Klimabarometer avspeiler samme holdning. To tredeler av befolkningen mener regjeringen må være langt mer aktiv i å redusere klimagassutslippene.

Undersøkelsen viser også at nordmenn er positive til klimatiltak. 64 prosent støtter økt utbygging av fornybar energi. 45 prosent vil ha mer penger til kollektivtransporten. 86 prosent har et positivt syn på solenergi, mot 20 prosent som ser positivt på olje som energikilde.

Dette er ikke avmakt, dette er velgere som etterspør klimahandling fra politikerne.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Gode alternativer gir forbruksendring

Nullutslippssamfunnet vil være et samfunn som er mer høyteknologisk, mer effektivt og smartere innrettet i dag. Det vil ikke være et skritt tilbake i tid. Nordmenn har skjønt at klimaproblemet ikke løses av redusert forbruk. Det er hva vi forbruker og hvordan som betyr noe.

Problemet er at vi fortsatt bruker fossil energi.

Kari Elisabeth Kaski

Problemet er ikke energiforbruket alene, problemet er at vi fortsatt bruker fossil energi. Skal vi løse klimaproblemet og ressursutfordringen er nullutslipp eneste alternativ, og teknologien vi tar i bruk vil innebære at vi også bruker ressursene mer effektivt.

På noen områder vil ikke teknologien løse alt. Kjøttforbruket er et av disse områdene. Fellesnevneren er likevel, når gode alternativer er tilgjengelige, vil det også bli lettere å gjøre en forbruksendring.

LES OGSÅ: Til deg som mobber Earth Hour

Engasjementet finnes

Mye har skjedd bare de siste par årene. Klimateknologi har gått fra å være noe fjernt og langt framme, til å bli noe nært og aktuelt. Teknologien er her nå og gir folk flest en mulighet til å være en del av klimaløsningen. Når politikerne innfører elbil-insentiver og folk kjøper elbilene, skaper vi et marked for klimateknologien og nordmenn flest blir en del av løsningen.

Det samme skjer med solceller i Tyskland og Danmark. De som ser at naboen har solceller på taket, lar seg inspirere. Erfaringer viser at det å selv bli strømprodusent gir et mer bevisst forhold til eget strømforbruk. Vi ser at holdning følger handling.

Nordmenn har skjønt at deres private valg skjer innenfor rammer skapt av politikken.

Kari Elisabeth Kaski

Klimaproblemet er politisk, det samme er de teknologiske skiftene som må gjennomføres. Nordmenn har skjønt at deres private valg skjer innenfor rammer skapt av klima- og miljøpolitikken. Blant nordmenn flest gir det ikke klima-kred å dra på klimaforhandlinger og vente på en global pris på CO2.

De viktigste løsningene kommer nedenfra, med utgangspunkt i folks engasjement. Det engasjementet finnes. Det er opp til makthaverne å forvalte dette engasjementet, og omsette det i klimaprosjekter folk kan tro på og være med på.