Kronikk

Nok nå

Vi vil jobbe for at Høyre går inn for styrt avvikling av pelsdyrnæringen.

Pelsdyr
Foto: Hansen, Alf Ove / NTB scanpix

For det første: NRK Brennpunkts dokumentar «Pels» er etisk problematisk. Å bygge opp et tillitsforhold med den intensjon å misbruke det, er alvorlig. Skjult kamera og innbrudd som virkemiddel for å lage et journalistisk produkt er noe vi i denne sammenhengen ikke støtter, og vi mener det er en forskjell på dette og varsling.

Dokumentaren avdekker lite vi ikke allerede visste om utfordringene i pelsdyrnæringen. Når det er sagt ble vi forbauset over holdningene som uttrykkes av pelsdyrbøndene i filmen. Det kan tyde på at næringen har større utfordringer enn det dens representanter gir uttrykk for.

Vi sitter også igjen med forundring etter beskrivelsen av dyrevelferds- og avlivningskurset pelsdyrbøndene må gjennom. Med utgangspunkt i det vi kunne se i filmen, virker disse kursene ikke å være adekvate. Vi understreker at vi her er nødt til å ta forbehold, da kursets innhold blir kort kommentert i filmen.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Uakseptable trusler

For det andre: I etterkant av dokumentaren har vi fulgt debatten på sosiale medier. Vi ønsker ikke en debatt som ender opp med personhets av pelsdyrbønder og deres representanter.

De gjentatte avsløringene av alvorlige skader på pelsdyrfarmer gir oss et bilde av en næring som ikke har kontroll.

De er faglig uenige med pelsdyrmotstanderne, de driver i en lovlig næring og må som alle andre få forsvare sitt syn og møtes med respekt og saklig argumentasjon. Ingen er tjent med useriøse og grove personkarakteristikker i en debatt som både angår fremtiden til en rekke menneskers levebrød og dyrevelferd.

At enkelte pelsdyrbønder nå kvier seg for å sende ungene på skolen, av frykt for mobbing, og at vi har hørt eksempler på trusler, er en uakseptabel situasjon som vi på det sterkeste tar avstand fra.

SE DIREKTESENDING: Pelsdyrrapporten legges fram

En næring uten kontroll

For det tredje: Pelsdyrnæringen har blitt bedt om å rydde opp i egne rekker i årevis. Hver eneste gang nye tilfeller av dyremishandling og lovbrudd kommer frem, er næringens representanter like sjokkerte. Vi har sluttet å bli overrasket. I husdyrproduksjon må man forvente at dyr kan bli skadet. Det behøver ikke være alvorlig så lenge skaden blir behandlet. Men de gjentatte avsløringene av alvorlige skader på pelsdyrfarmer gir oss et bilde av en næring som ikke har kontroll over hva som skjer på de ulike gårdene.

Verdt å merke seg er også Mattilsynets reaksjon på filmen. Assisterende tilsynsdirektør i Mattilsynet uttalte blant annet han var «forskrekket og forbannet».

Nye problemer har oppstått

For det fjerde: Næringen mener pelsdyrproduksjon er forenelig med god dyrevelferd. Norsk veterinærforening er uenig. Allerede i 2009 vedtok organisasjonen at de mente «(…) tiden nå er moden for å vurdere avvikling av alt pelsdyrhold i Norge». Veterinærinstituttet uttalte senest i 2013 at vårt pelsdyrhold bør avvikles.

Rev og mink er rovdyr, og har behov for å streife og jakte.

Der sau, høns og kyr har levd med mennesker i tusener av år, har man i Norge kun hatt pelsdyr i fangenskap i cirka 100 år. Rev og mink er rovdyr, og har behov for å streife og jakte. Det er rett og slett urimelig at de aldri skal få lov til å berøre bakken. I 2003 fikk næringen en frist på ti år for å sikre tamme dyr, i tillegg til å sørge for at driftssystemene skulle stimulere til naturlig adferd. I 2012 konkluderte Universitetet for miljø- og biovitenskap med at kun 40 prosent av revene og 37 prosent av minkene bestod tamhetstestene. Mattilsynet påpekte at utplukket av tillitsfulle avlsdyr var for lite vektlagt.

I tillegg har det oppstått nye problemer. I oppdrett kan blåreven nå være opptil ti ganger så stor som en blårev i det fri. Det har gått utover helsa til dyra. Et nytt helseproblem er «bent feet», en fotlidelse som gjør at reven må gå på håndleddene.

Tålmodigheten er i ferd med å ta slutt

Alt i alt har vi vanskeligheter med å se at pelsdyrproduksjon er etisk forsvarlig, og at det er mulig å sikre produksjon med tilfredsstillende dyrevelferd. Bransjen har heller ikke nådd fristen som ble satt for dem.

Tålmodigheten med bransjen er i ferd med å ta slutt i folket. Det gjelder også oss.

Vi er ikke forbudspolitikere. Tvert imot handler mye av den ideologiske begrunnelsen for vårt medlemskap i Høyre om at det skal være grenser for politikernes makt. Samtidig innser vi at dyrehold må ta hensyn til dyrs egenverdi og helse. Informasjonssjef i Norsk Pelsdyralslag, Wormdahl, skriver følgende i en kronikk på NRK Ytring: Det eneste som rettferdiggjør enhver form for dyrehold, er god dyrevelferd. Vi er enige.

Det er en grense for hvor mange ganger man kan bli tatt for den samme kritikkverdige praksisen, love bot og bedring, for så ikke å gjøre forbedringer. Tålmodigheten med bransjen er i ferd med å ta slutt i folket. Det gjelder også oss.

Høyre har ikke et programfestet standpunkt om pelsdyrnæringen. Debatten i etterkant av pelsdyrutvalgets NOU vil derfor være viktig.

Vi vil jobbe for at Høyre går inn for styrt avvikling.