Replikk

Nei til skolepenger

Ola Borten Moe vil stenge døra til utlandet for norske studenter.

Internasjonale studenter på Universitetsplassen

«Moe vil innføre skolepenger både for utvekslingsstudenter og helgradsstudenter, fra hele verden. Han innfører med dette noe helt nytt i debatten om skolepenger,» skriver forfatterne av innlegget. (Illustrasjonsfoto)

Foto: UiO/Mantas Grigaliunas

Senterpartiets Ola Borten Moe vil innføre skolepenger for internasjonale studenter. Tallene han bruker, viser at han vil innføre skolepenger for alle internasjonale studenter – både fra utvekslingsstudenter og helgradsstudenter, fra Europa og resten av verden.

På denne måten vil Moe spare fem milliarder kroner, som kan brukes til å heve kvaliteten på utdanningen her hjemme. Dette høres fristende ut, men tallene er villedende og tiltaket vil stenge dørene for norske studenter som vil dra på utveksling utenlands.

I en kronikk på NRK Ytring presenterer Moe premissene for sitt regnestykke. Han skriver at det er rundt 25 000 utenlandske studenter som studerer her i landet til en snittkostnad på 200 000 kroner. Multipliserer man disse tallene, får vi ganske riktig fem milliarder. Men 25 000 er det samlede antall utenlandske studenter i Norge.

Dette betyr at Moe vil innføre skolepenger både for utvekslingsstudenter og helgradsstudenter, fra hele verden. Han innfører med dette noe helt nytt i debatten om skolepenger. Tidligere forslag om innføring av skolepenger har rettet seg mot helgradsstudenter fra land utenfor Europa – det vil si en liten andel av våre internasjonale studenter.

Avtaler undermineres

Majoriteten av de internasjonale studentene er utvekslingsstudenter. Det ligger i selve ordet «utveksling» at det her dreier seg om en byttehandel. Internasjonale studenter til Norge utveksles med norske studenter til utlandet. Utveksling er i all hovedsak basert på gratisprinsippet.

Erasmus +-programmet, som norske studenter bruker til å studere i hele Europa, tillater ikke skolepenger. Innfører vi skolepenger for utvekslingsstudenter til Norge, vil dette uunngåelig føre til at norske utvekslingsstudenter må betale for seg i utlandet.

Moes forslag vil simpelthen være et dødsstøt for internasjonaliseringen av norsk utdanning.

Dette betyr at de store utvekslingsprogrammene – slik som Erasmus+ – undermineres. Det samme vil skje med de tallrike bilaterale utvekslingsavtalene som norske studenter nyter godt av.

Dødsstøt

Hvis man som student ved Universitetet i Oslo ønsker å ta et utvekslingsopphold i utlandet kan man i dag velge mellom mange hundre universiteter i hele verden. Man kan reise til ledende universiteter i både Europa og i USA – uten å betale skolepenger. Enten vet ikke Ole Borten Moe dette, eller så later han som at han ikke vet det.

Og hva med studiekvaliteten? Internasjonalisering og utveksling er viktig fordi utdanningskvaliteten avhenger av det mangfoldet og den perspektivrikdommen som studenter fra utlandet bringer med seg til campus. Den ferske stortingsmeldingen om kultur for kvalitet i høyere utdanning understreker nettopp dette.

Moes forslag vil simpelthen være et dødsstøt for internasjonaliseringen av norsk utdanning. Vi sier nei til skolepenger, uansett hvor studentene kommer fra.

Følg debatten: Twitter og Facebook