Kronikk

Når politikerne er viktigst

Det er ufattelig at regjeringen prioriterer seg selv og sine stortingskolleger fremfor risikogrupper og helsepersonell.

Stortinget

Hvordan har det seg at det er viktigere å få vaksinert stortingspolitikere med muligheter for hjemmekontor, enn helsepersonell i sykehusene med direkte pasientkontakt, spør kronikkforfatteren.

Foto: Shutterstock

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

11. mars 2020 skrev helse- og omsorgsminister Bent Høie en kronikk i VG. Her kunne man lese: «Vi tar grep for å hindre smittespredning og sørge for at alvorlig syke får helsehjelp. Men hele samfunnet må delta i dugnaden mot koronaviruset. Hver og en av oss har en viktig oppgave».

Dette står i grell kontrast til hva regjeringen beslutter 14 måneder senere. Nå skal man prioritere 500 doser til stortingsrepresentanter, ansatte i Nav osv.

For å toppe det hele så tilbys også vaksine til dem som har permisjon fra sitt verv på Stortinget – i fall de må gjeninntre.

En kan driste seg til å spørre om Stortingets sommerferie er å anse som samfunnskritisk.

Det er nesten ikke til å tro. Det bryter med hele det solidariske systemet vi har basert oss på gjennom mer enn ett år med pandemi. Regjeringen prioriterer altså seg selv og sine stortingskolleger fremfor risikogrupper og helsepersonell.

Som hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund i Helse Møre og Romsdal blir jeg daglig påminnet vaksinesituasjonen. Kun 60 prosent av vårt kliniske personell er vaksinert per dags dato.

Det betyr at en stor andel av dem som står nærmest pasientene, og som skal sikre at alvorlig syke får helsehjelp, ikke er vaksinerte.

Stortingspolitikere kan fint greie å holde avstand i sin arbeidshverdag. Denne muligheten har ikke sykepleiere og andre helsearbeidere i klinisk arbeid.

Hvordan har det seg at det er viktigere å få vaksinert stortingspolitikere med muligheter for hjemmekontor, enn helsepersonell i sykehusene med direkte pasientkontakt?

For å toppe det hele så tilbys også vaksine til dem som har permisjon fra Stortinget.

Om fire uker tar Stortinget over 100 dagers møtefri. En kan driste seg til å spørre om Stortingets sommerferie er å anse som mer samfunnskritisk enn sykepleiere og annet kritisk personell i sykehusene?

Overlege Preben Aavitsland i FHI uttaler til Dagbladet 22. mai: «Dette er en beslutning fra regjeringen. Dette er ikke basert på noe vi i Folkehelseinstituttet har bestemt eller anbefalt».

Når man leser hva Folkehelseinstituttet uttaler, fremstår ikke beslutningen som annet enn håpløs. Regjeringen har gjentatte ganger vist til at alle landets borgere bør følge de råd man får fra FHI, men det gjelder tydeligvis ikke politikereliten på Stortinget.

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet uttaler til VG 24. mai at de «ønsker å sikre at demokratiet og samfunnet fungerer i den videre pandemihåndtering».

Hvordan har det seg at det er viktigere å få vaksinert stortingspolitikere enn helsepersonell med direkte pasientkontakt?

Sett utenfra har ikke Stortingets funksjonsdyktighet i form av 85 representanter for å være vedtaksdyktig vært truet så langt under pandemien, og det er heller ingen ting som tyder på at dette kan bli et problem.

Slik dette fremstår har altså regjeringen på vegne av sine politikerkolleger på Stortinget satt seg selv foran sine likemenn.

Politikerforakten ved slike beslutninger kan øke, og om man ønsker tillit fra folket som har valgt dem, bør de innrette seg etter det systemet de selv har utformet.

Folket har akseptert at de må vente på vaksiner fordi forklaringen har gitt mening, men denne beslutningen gir ingen mening! Politikerne snakker om dugnad, men dugnadsånden blant landets folkevalgte kan nå fremstå som ekstremt dårlig.

Om regjeringen og landets stortingspolitikere vil opprettholde dugnadsånden er mitt klare råd å følge fjellvettregel nr. 8: «Vend i tide, det er ingen skam å snu». Det holder ikke at enkelte politikere takker nei.

FØLG SAKEN I DAGSNYTT18 OG I DEBATTEN PÅ NRK1

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 23.09.2021
4 420
Smittede siste 7 dager
100
Innlagte
850
Døde
4 089 598
Vaksinerte