Hopp til innhold
Kronikk

Når loven setter liv i fare

Forbud mot abort fører slett ikke til færre aborter, men til flere ulovlige og farlige aborter. Over hele verden setter kvinner seg selv i livsfare fordi de ikke ser noen annen utvei.

KOREA-ABORTION/

Latinamerikanske land bør styrke kvinners rettigheter ved å gi dem rett til terapeutisk abort, skriver artikkelforfatterne.

Foto: LEE JAE-WON / REUTERS

Få måneder før han gikk av, innførte diktator Augusto Pinochet et totalforbud mot abort i Chile. Begrunnelsen hans var at medisinske nyvinninger hadde gjort terapeutisk abort unødvendig. Chile har dermed siden 1989 tilhørt den lille og lite ærerike gruppen land som forbyr abort også der graviditeten truer kvinners liv og helse eller er et resultat av incest eller voldtekt.

Også i Nicaragua, El Salvador, Den dominikanske republikk, Sør-Sudan, Malta og Vatikanstaten er abort forbudt under alle omstendigheter.

Modig oppgjør med fortiden

Arven etter Pinochet er fortsatt farlig. Hver eneste dag står jenter og kvinner overfor valget: Å ta en ulovlig og farlig abort eller å fullføre en graviditet som kan true liv og helse. Derfor er det svært gledelig at president Michelle Bachelet nå tar et modig oppgjør med fortiden og kjemper for at kvinner og jenter i Chile igjen skal ha rett til terapeutisk abort. Lovforslaget skal opp i den chilenske kongressen senere i høst.

Hver eneste dag står jenter og kvinner overfor valget: Å ta en ulovlig og farlig abort eller å fullføre en graviditet som kan true liv og helse.

John Peder Egenæs og Patricia Kaatee, Amnesty International Norge

Et forbud mot abort fører ikke til at omfanget av abort går ned. Land med strenge abortlover har faktisk et langt større omfang av abort enn land med en liberal abortlovgivning. I Latin-Amerika, der tilgang på lovlig abort er svært begrenset, blir det gjennomført 32 aborter per 1000 kvinner i fruktbar alder. I Vest-Europa, der de fleste land har tilgang til selvbestemt abort, er abortraten 12 per 1.000.

CHILE-ABORTION/ Demonstrators shout slogans outside the Congress in Valparaiso

Demonstranter viser sin støtte til president Michelle Bachelet sitt forslag om å myke opp de strenge abortlovene i Chile.

Foto: RODRIGO GARRIDO / Reuters

Dyrt med trygg abort

Når tilgang til lovlig abort er begrenset, fører det til at kvinner tar ulovlige og som regel farlige aborter som setter deres liv og helse i fare. En abort vil være farlig når den skjer under utrygge forhold eller uten utdannet helsepersonell. I Latin-Amerika er 95 prosent av abortene som gjennomføres, ulovlige og farlige. Det er først og fremst fattige unge jenter som tyr til de farlige abortene. Har du penger, kan du alltid kjøpe deg en trygg abort.

Chile er et eksempel på at omfanget av abort ikke går ned i land der den lovlige tilgangen til abort begrenses. Det chilenske helsedepartementet registrerer årlig minst 18.000 sykehusinnleggelser som skyldes komplikasjoner etter utrygge og farlige aborter. Begrensningene er dermed ikke bare en belastning for den enkelte kvinnen, men en byrde for et allerede overbelastet helsevesen.

Det er først og fremst fattige unge jenter som tyr til de farlige abortene. Har du penger, kan du alltid kjøpe deg en trygg abort.

John Peder Egenæs og Patricia Kaatee, Amnesty International Norge

For hver kvinne som tar en ulovlig og farlig abort som krever sykehusinnleggelse, er det seks kvinner som gjennomfører en ulovlig abort uten komplikasjoner. Dermed blir det årlig utført over 100.000 ulovlige aborter i Chile.

FØLG DEBATTEN: NRK Ytring på Twitter.

Høy mødredødelighet

Også i Chiles naboland Argentina er manglende tilgang til trygg og lovlig abort en viktig årsak til sykdom og død blant jenter og kvinner. I Argentina er abort ulovlig, men loven gjør unntak der graviditeten utgjør en fare for kvinnens liv eller helse, eller der kvinnen er gravid etter voldtekt. Likevel blir mange kvinner rutinemessig nektet tilgang på terapeutisk abort på offentlige sykehus, og hvert år blir nesten 60.000 jenter og kvinner lagt inn på sykehus med komplikasjoner etter farlige aborter.

Komplikasjoner etter farlig abort er en viktig årsak til at Argentina har en langt høyere mødredødelighet enn det landets utviklingsnivå skulle tilsi. I 2013 døde 480 kvinner i Argentina i forbindelse med svangerskap og fødsel. Det tilsvarer en mødredødelighetsrate på 69 per 100.000 levendefødte barn. Den viktigste enkeltårsaken til disse dødsfallene er komplikasjoner etter ulovlig og farlig abort. Til sammenligning er mødredødelighetsraten i Norge på 4 per 100.000 levendefødte barn.

Tiltalt og dømt for abort

FNs Kvinnekomité har påpekt at lover som kriminaliserer medisinske prosedyrer som bare er nødvendige for kvinner, er en form for diskriminering i strid med Kvinnekonvensjonen. Likevel blir kvinner i flere latinamerikanske land tiltalt og dømt for å ha gjennomført abort.

I El Salvador ble 129 kvinner tiltalt for abortrelaterte forbrytelser mellom 2000 og 2011. Flere av dem er dømt for drap og har fått fengselsstraffer på opp til 40 år. I 2014 ble 174 personer, av dem 113 kvinner, tiltalt for å ha gjennomført abort i Chile.

Selv om få av sakene endte med fellende dom og fengsel, er den strafferettslige forfølgelsen av abort en av årsakene til at kvinner i Chile venter lenge, noen ganger for lenge, med å oppsøke medisinsk hjelp ved abortkomplikasjoner.

Amnesty håper president Michelle Bachelet vinner frem i sin kamp og inspirerer andre latinamerikanske land med sitt eksempel.

John Peder Egenæs og Patricia Kaatee, Amnesty International Norge

Håp om at Bachelet vinner frem

På den internasjonale dagen for dekriminalisering av abort den 28. september er det på sin plass å minne om at et totalforbud mot abort er et alvorlig angrep på jenters og kvinners likestilte rett til liv og helse. Amnesty håper president Michelle Bachelet vinner frem i sin kamp og inspirerer andre latinamerikanske land med sitt eksempel.

Amnesty International oppfordrer derfor kongressen i Chile til å styrke jenters og kvinners tilgang til seksuelle og reproduktive rettigheter og vedta lovforslaget som sikrer retten til terapeutisk abort.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook.