Hopp til innhold

Når klima blir religion

Klimakrisen har noe religiøst over seg. Hvis du ikke har sett lyset ender det med dommedag. Vi trenger en konservativ oppvåkning.

Klimademonstrasjon NZ

Klima har nærmest blitt et livssyn, som det kreves at alle bukker under for, med sitt eget endetidsscenario og inngripen i folks frihet, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra en klimademonstrasjon på New Zealand 27.september.

Foto: Nick Perry / AP

CO₂ i atmosfæren
421 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Klimakrisen fører politikken og samfunnet langt til venstre.

Klimaendringer finner sted og de fremstilles som menneskeskapte med den følge at vi må agere umiddelbart for å stanse klimakrisen.

Denne situasjonen vet partier på ytre venstre best å utnytte.

Deres lettvinte løsninger virker så tilforlatelige, og så lenge klimafokuset fører til oppslutning, så kan kommunistisk ideologi gradvis innføres. Selv den sosialdemokratiske modellen blir kraftig svekket.

Klima er ikke en vinnersak for KrF eller partier på høyresiden.

Høyresiden virker helt grønne. Rådville, forsøkes det å bli skapt et inntrykk av troverdighet bare politikken kan styres mer fra utlandet.

Det gjennom aktiv deltagelse på klimatoppmøter, overholdelse av Parisavtalen, såkalte globale fellesløsninger, og inngåelse av avtaler med utlandet, som ACER og bygging av miljøinngripende vindmølleparker.

Tanken er at om bare Norge følger etter verdenssamfunnet, så er vi ansvarlige. Men dessverre så holder det ikke. Selv om makten flyttes ut, flyttes beslutningene til venstre.

Klimakrisen avleder oss vekk fra ting vi faktisk kan gjøre noe med.

Ærverdige partileder i KrF, Kåre Kristiansen, skrev at de som stiftet KrF innså klart at marxisme er noe mer enn en filosofisk retning eller en politisk ideologi. Marxismen er et religions-surrogat som må bekjempes både på det økonomiske og på det åndelige/religiøse plan.

Nå er det klima som nærmest har blitt et livssyn, som det kreves at alle bukker under for, med sitt eget endetidsscenario og inngripen i folks frihet.

Denne forestillingen har fått innpass i alle etablerte partier, og slik ønsker naturlig nok ytre venstre at det skal fortsette, for det er de som tjener mest på det.

Klimakrisen slik den i all hovedsak fremstilles avleder oss vekk fra ting vi faktisk kan gjøre noe med.

Deres lettvinte løsninger virker så tilforlatelige

Vi kan bedre luftkvaliteten, høyne vannkvaliteten, og innføre tiltak mot miljøforgiftning og forsøpling. Vi må ikke la klimakrisen føre til politisk klimakrise og en samfunnsmessig nedsmelting.

Dersom venstredreiningen som følge av klimakrisen skal stanses, trengs det en konservativ oppvåkning.

Høyresiden, med KrF i spissen, må gå i rette med den livssynspregede ideologien som fremholdes i måten klimakrisen hovedsakelig fremstilles på.

Vi må fremheve vår kristne tro og tenkemåte og visdommen og kyndigheten som ligger nedarvet i dette. Vi må ta vare på naturen, fremelske et humant og omsorgsfullt samfunn, og bevare individets verdi og verdighet.

Høyresiden, med KrF i spissen, må gå i rette med den livssynspregede ideologien

Klima er ikke en vinnersak for KrF eller partier på høyresiden.

Jo mer vi retter oss etter den rådende klimafremstillingen, jo mindre oppslutning vil vi få.

Vi må fremheve det vi er gode på. For oss må tro, mennesket, land og tradisjon komme først, og i forhold til klima må vi være garantisten for fornuft og kvalitetsbevissthet.

Da vil klimakrisens vinder blåse i våre seil, uten at de revner.