Hopp til innhold

Når innvandrere undervurderes

Det skremmer meg når venstresiden ikke vil stille krav til oss innvandrere. Å kreve at vi lærer oss norsk er helt logisk.

Faaroq Isam

Jeg støtter Erna Solbergs krav om norskkunnskaper for å få sosialstøtte, skriver kronikkforfatteren.

Foto: Privat

Denne uka foreslo statsminister Erna Solberg (H) at regjeringen skal kunne ta sosialstønad fra innvandrere – dersom de fortsatt ikke kan godt nok norsk til å få seg en jobb.

Utspillet kommer i forbindelse med at regjeringen vil sende forslaget ut på høring. De vil endre loven, slik at innvandrere med rett og plikt til introduksjonsprogrammet, må gå på norskkurs hvis de ikke mestrer språket.

Venstresiden sier at dersom du stiller krav til flyktninger og fratar dem rettigheter, vil du ikke bare drive folk til søppelkassene, men også inn i kriminaliteten.

Venstresidens hypoteser

Denne saken setter følelsene i kok på høyre- og venstresiden i norsk politikk.

Med norskkrav til sosialhjelp, har Høyre foreslått et reformprosjekt som tar sikte på å skape en ny og avgjørende mulighet for dem som ikke har klart å tilegne seg språket på normert tid. Slik kan de stå bedre rustet til å få seg en jobb. Det er i første omgang ment at dette skal gjelde personer under 30 år.

Prosjektet avvises av representanter fra venstresiden, uten at de legger frem alternative tiltak og løsninger.

I stedet driver venstresiden med en utstrakt bruk av hypoteser om at denne loven vil ramme de aller svakeste, de som har lese- og skrivevansker eller andre forhold som umuliggjør for dem å tilegne seg det norske språket.

Når forslaget tåkelegges i en sky av emosjonelle utspill, bidrar det ikke til å beskytte disse menneskene.

Spill på følelser

Selv er jeg en flyktning som kom fra Irak til Norge i 2015. For meg er dette forslaget om å kreve norskkunnskaper helt logisk.

Men når forslaget tåkelegges i en sky av emosjonelle utspill, som bare har til hensikt å spille på menneskers følelser eller brukes som et valgpolitisk virkemiddel, bidrar det ikke til å beskytte disse menneskene.

Statsministerens forslag viser en ansvarsfølelse overfor mennesker som er en del av samfunnet. En statsminister som tror på, og har tillit til, at disse menneskene kan forbedre sin livssituasjon.

For personene det gjelder, representerer dette en ny sjanse til å utvikle seg.

Man aksepterer å oppbevare folk i en sort boks. Uten språk, skole, jobb og kunnskap om hva som foregår i samfunnet rundt.

Mangler ideer

Venstresiden preges av mangel på ideer. Resultatet er i praksis at man aksepterer å oppbevare folk i en liten sort boks. Uten språk, uten skole, uten jobb og uten kunnskap om hva som foregår i samfunnet rundt.

I organisasjonen som jeg er styreleder i, Fakkeltog, tror vi at innvandrere innehar ressurser, erfaringer, ferdigheter og pågangsmot. Mangelen på språk legger en dempende effekt på utøvelsen av disse ressursene.

For å gjøre det mulig å bruke denne positive energien, er tilstrekkelig språkopplæring helt avgjørende.

Nedvurderer innvandrere

I organisasjonen vår er målet vårt å styrke tilliten i samfunnet, og språk er et viktig verktøy her.

Jeg hører venstresiden sier at dersom du stiller krav til flyktninger og fratar dem rettigheter, så vil du ikke bare drive folk til søppelkassene, du vil også drive dem inn i kriminaliteten. Det skremmer meg, og det er det styggeste jeg hører noen si om flyktninger som meg selv.

Innvandrere er mennesker med moral, kultur, menneskelighet, hjerte og sinn.

Vi aksepterer ikke kriminalitet i vårt eget land, som vi har flyktet fra, og vi aksepterer det ikke i vårt nye land.

Morgendagens problemforeldre skapes i dag.

Vet hvor skoen trykker

Det vil bli vanskelig å håndheve Solbergs norskkrav. Men reform og utvikling må komme fra alle deler av samfunnet.

Nav kan være mer løsningsorienterte og samarbeide med instanser som har den nødvendige kompetansen.

Vår organisasjon mener alvor når vi støtter opp om Solbergs norskkrav, nettopp fordi vi befinner oss nær virkeligheten:

Forestill deg at du er under 30 år og ikke snakker norsk. Du har ikke jobb, og du har ikke problemer med fysisk eller psykisk helse. Hva bruker du tiden din på?

Du lever i et mareritt, og noen må vekke deg fra det!

Vi er flyktninger som forstår og respekterer det Norge har gitt oss fra første minutt.

Morgendagens problemforeldre

Hvis ikke disse menneskene deltar i samfunnet, kan vi bare skru tiden frem 10 år.

Da vil de være foreldre som ikke snakker norsk, og som befinner seg langt fra det norske livet. De vil være ute av stand til å veilede sine barn, med de utfordringer det vil skape med barnevern, læringsutfordringer, tilpasningsproblemer og annen ungdomsproblematikk.

Morgendagens problemforeldre skapes i dag.

Jeg er ikke Ernas advokat. Vår organisasjon støtter ikke noe politisk parti, og vi fokuserer på tiltak og løsninger som vi tror fungerer.

Vi er flyktninger som forstår og respekterer det Norge har gitt oss fra første minutt i dette landet. Vi prøver å være dyktige i studier og arbeid, for å gi noe tilbake.

At myndighetene stiller krav til oss, er naturlig og respektfullt.

Når venstresiden benytter ord og vendinger som å «ta det lille de har» og «angripe de svakeste i samfunnet», gjør de folk små og verdiløse.

Oppnår motsatt effekt

Når venstresiden kommer med sin krasse kritikk mot norskkravet, benytter de ord og vendinger som «å ta det lille de har» og «å angripe de svakeste i samfunnet». Da gjør de folk små og verdiløse.

Jeg opplever det som diskriminerende. Sannsynligvis er den reaksjonen det motsatte av det de egentlig ønsker å oppnå.

I vår organisasjon har vi dialog med alle de politiske partiene, og arbeider i kontakt med flyktninger i byer og tettsteder rundt om i Norge. Vi ser at partiene i liten grad oppsøker arenaer der flyktninger er.

De færreste partiene har noen konkret strategi for å løfte innvandrere. Vi har derfor ikke sansen for at noen partier i valgkampens hete utgir seg for å være denne målgruppens høye beskytter.

Innvandrere er en gruppe med vidt forskjellige interesser og kulturer. Det er bare et spørsmål om tid før dette også reflekteres i lovgivende myndigheter. Først da kan vi kan vi gi et bilde av virkeligheten, ikke bare vrangforestillinger og fantasier.

Vi trenger flere innvandrere som folkevalgte. I dag har kun 3 prosent av de folkevalgte en annen kulturell bakgrunn. I Oslo er det bedre, med 1 av 6 folkevalgte, men det er langt igjen før det gjenspeiler virkeligheten. I Oslo har 33 prosent av befolkningen en annen kulturell bakgrunn.

Regjeringen bør tar ansvar for å implementere dette tiltaket på en mye bedre måte enn dagens introduksjonsprogram for flyktninger.