Kronikk

Naivismens absurditet

Ap og SV mener problemene i Oslo øst skyldes mangel på fritidsklubber. De griper etter halmstrå i mangel på problemforståelse.

Skyting på Holmlia Senter

Kriminalitet og voldsepisoder i enkelte østlige bydeler i Oslo har preget nyhetsbildet den siste tiden. Her rykker politiet ut etter en skyteepisode på Holmlia i april. Problemene skyldes verken fremmedfrykt eller manglende fritidstilbud, og kriminalitet skal ikke belønnes med offentlige goder, men offentlige reaksjoner, skriver Christian Tybring-Gjedde.

Foto: Heidi Gjestad / NRK

Kriminaliteten, gjengene, utenforskapet og parallellsamfunnene skyldes overdreven innvandring og svikt i integreringen. Alle andre europeiske og vestlige land som har åpnet grensene for store grupper ikke-vestlige innvandrere, sliter med nøyaktig de samme problemene. Dog ofte i større skala.

Det handler ikke om fremmedfrykt. Ei heller om manglende fritidstilbud. Det handler om at ukulturen vi ser i land vi ikke vil sammenligne oss med, også får rotfeste i vårt land.

Det er snakk om mangel på barneoppdragelse, mistro mot autoriteter, forakt for utdanning, utakknemlighet mot samfunnet som tok imot dem, og en generell antipati mot våre vestlige frihetsverdier.

Vi må stanse tilsiget av ikke-vestlige innvandrere.

Kari Elisabeth Kaski i SV hevder dette skyldes mangel på fritidsklubber og for lite satsing på ungdommen. Det samme sier Arbeiderpartiets Raymond Johansen og Abdullah Alsabeehg.

Det er selvsagt sludder. De fleste forstår det. For hvilke ungdomstiltak mangler man egentlig? Ta for eksempel bydel Søndre Nordstrand i Oslo, som er ett av områdene som har vært i fokus den siste tiden.

Her finnes det seks fritidsklubber med flere hundre besøkende hver uke, gratis tilbud og aktiviteter i sportsklubber, motorsenter, gårdsbruk, frivillighetssentraler, menigheter, Pluss Ung Agenda, ulike leksehjelpstilbud, egne drop-out team, jobbprosjekt for ungdom, bydelsverter, oppsøkende miljøarbeidere, natteravner, og økt innsats fra forebyggende politi.

Og hva med moskeene og de tallrike muslimske organisasjonene som får millioner av kroner i støtte for å drive integrering?

Tiltak er det nok av. Vi har vært mer enn tålmodige og rause. Det er ikke noe poeng i å gjøre mer av det som ikke fungerer. De som er lovlydige og ønsker å bli en del av vårt samfunn, har allerede alle muligheter til det.

Yrkeskriminalitet og gjenger skal ikke belønnes med offentlige goder, men offentlige reaksjoner. Erfarer ungdom at kriminalitet ikke får konsekvenser, vil slik virksomhet naturlig nok fortsette.

Tiltak er det nok av. Vi har vært mer enn tålmodige og rause.

Men skal vi unngå at denne utviklingen eskalerer og blir uhåndterlig, må vi stanse tilsiget av ikke-vestlige innvandrere. Dernest må vi stanse tendensene av enklaver og parallellsamfunn ved å bryte dem opp.

Det betyr stans i henting av ektefeller, slutt på såkalt familiegjenforening samt assimilering av de frihetene vårt samfunn er tuftet på. Ikke minst må vi kreve at innvandrerne er i stand til å forsørge seg selv før de får bosette seg Norges dyreste og mest segregerte by.

Det er nemlig ingen menneskerett å bo i Oslo.

Følg NRK Debatt på Facebook