NRK Meny
Kronikk

Nær å falle for eget grep

Jeg har ikke noe spesielt imot homofile, men jeg tror Guds ords veiledning er vår beste hjelp til å leve gode liv – også når det gjelder seksualmoral, skriver Tarjei Gilje, redaktør i Dagen.

Skolebøker

Eskil Pedersens holdning til de kristne privatskolene er 'litt underlig', skriver redaktør i Dagen, Tarjei Gilje, som mener AUF-lederen er nær ved å falle for eget grep.

Foto: Nyhetsspiller / Scanpix

I en kronikk på Ytring 30. januar utdyper Eskil Pedersen AUFs syn på kristne friskoler. Han viser også til min kommentar i Dagen 12. januar, hvor jeg oppfordret ham til varsomhet i bruken av statsstøtte-kortet overfor holdninger han ikke liker.

Eskil Pedersen ser antakelig ikke hvor nær han er å falle for eget grep.

Tarjei Gilje, redaktør i Dagen

Pedersens konkrete utgangspunkt er den såkalte Kvitsund-saken, hvor et hefte som en av skolens lærere har skrevet, og som Kvitsund senere har trukket fra undervisningen, har blitt møtt med skarp kritikk. Kritikken rettet seg hovedsakelig mot heftets omtale av homofili, abort og samboerskap. Pedersen presiserer imidlertid at AUFs motstand ikke er betinget av denne konkrete saken, det er selve fenomenet religiøse skoler Pedersen vil til livs.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Tenkningen som ligger til grunn

Mot slutten av innlegget ser det ut for at Pedersen for alvor viser hvilken tenkning som ligger til grunn for holdningen til de nevnte skolene. Han skriver at «Ytringsfrihet er nemlig ikke muligheten til å hetse uten å bli møtt med motargumenter.» Han mener holdningene som kommer til uttrykk er «så sårende og forhistoriske at de ikke skal få stå i fred.» Lenger oppe skriver han at «Vi som tror på likestilling og liberale verdier må ta opp kampen mot middelalderske holdninger.»

Pedersen ser antakelig ikke hvor nær han er å falle for eget grep.

Det er ikke åpenbart at AUF fortjener å bli anerkjent for sine «liberale» verdier hvis Pedersens utsagn er representative.

Tarjei Gilje, redaktør i Dagen

Han omtaler han den kristne kirkes klassiske seksualmoral som middelaldersk, ingen særlig respektfull betegnelse. Så kategoriserer han tilsynelatende den samme seksualmoralen som hets overfor blant andre homofile.

Pedersen mener med andre ord at han selv kan bruke nedsettende betegnelser om en etikk han ikke liker, mens det å innta et annet standpunkt nærmest er ensbetydende med å hetse. AUF-lederen gir seg selv anledning til å såre andre, men ingen får lov til å såre ham.

Det er ikke åpenbart at AUF fortjener å bli anerkjent for sine «liberale» verdier hvis Pedersens utsagn er representative.

LES OGSÅ: Massiv støtte til Kvitsund etter homo-bråk

Respekt for andre holdninger

Da jeg utfordret Pedersen i Dagen 12. januar var mitt viktigste anliggende at vi også – eller ikke minst – i 2013 må ha respekt for at det går an å innta andre holdninger enn de tidsriktige, uten med det å bli avskrevet som for eksempel homofob.

Jeg har ikke tenkt å legge meg borti hvem Eskil Pedersen forelsker seg i. Jeg har ingen som helst grunn til å tro at homofile har mindre evner på noe felt, heller ikke som omsorgspersoner, enn heterofile. Jeg har ikke noe behov for å spekulere i hvorfor noen menn forelsker seg i andre menn, og jeg vet ikke om noen kristne som ønsker å straffeforfølge homofile. Jeg kjenner meg dessuten ganske trygg på at problemer med hets av homofile er marginale i miljøer med aktive kirkegjengere – eller på kristne skoler. Hvem som helst kan undersøke dette.

Det heterofile ekteskapet

Når det gjelder det konkrete heftet fra Kvitsund, har også vi i Dagen på lederplass kritisert enkelte uheldige formuleringer. Dette må imidlertid ikke rokke ved kristne skolers rett til å forfekte en lære som altså ikke oppstod i en mørk vestlandsbygd en tilfeldig søndag i fjor.

Det å mene at sex mellom to av samme kjønn er synd ifølge Guds ord, kan umulig sammenlignes med hets. Særlig ikke ikke for en som vil kalle seg liberal.

Tarjei Gilje, redaktør i Dagen

Inntil for få år siden var det ganske opplagt at den kristne kirke fremholdt det heterofile ekteskapet som den bibelsk legitime rammen for menneskelig seksualliv. Så har vi de senere årene sett at forpliktelsen på Guds ord har blitt svekket, men i verdens største kirker står altså den klassiske etikken ved lag.

Denne etikken er ikke motivert ut fra noe ønske om å hetse eller mobbe. I den grad dette skjer, er det all grunn til å beklage dypt. Men selve det å mene at sex mellom to av samme kjønn er synd ifølge Guds ord, kan umulig sammenlignes med hets. Særlig ikke ikke for en som vil kalle seg liberal.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Finansiering av skolene

AUFs skolepolitikk er en historie for seg. Det er en ærlig sak at Pedersen vil ha alle inn i den offentlige skolen. Heldigvis har vi et regelverk over AUFs program, og heldigvis har vi et privatskoleforlik som gir rom for etableringen av kristne – og andre – friskoler.

Pedersens retorikk rundt til disse skolene er likevel litt underlig. Han vil ikke forby dem, men han vil ikke at de skal finansieres over statsbudsjettet. Mener AUF-lederen at foreldrene til de aktuelle barna da skal få skattefritak slik at de kan finansiere sine barns utdanning med det beløpet som ellers ville ha gått til skoleplassen deres? Neppe. Dermed vet han antakelig godt at alternativet han foreslår vil være uaktuelt for de aller fleste. Slik sett anstrenger han seg ikke veldig i sitt forsøk på å ivareta foreldreretten, i henhold til artikkel 13 i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

Reflektert debatt

Jeg lurte på om jeg tok for sterkt i da jeg advarte Eskil Pedersen mot å komme litt for nær totalitære regimer. Ut fra kronikken hans på Ytring heller jeg mot å tro at den bekymringen var unødvendig.

Toleransen skal selvsagt ikke være grenseløs. Men en politikk som i realiteten søker å delegitimere klassisk kristen seksualmoral, som har vært utbredt i store deler av verden i godt over tusen år, fortjener ikke å bli kalt tolerant. Hvis man ikke evner å skjelne mellom hets eller fordommer og det å ha ulike oppfatninger, er behovet for reflektert debatt påtrengende.