Hopp til innhold
Kronikk

Munnbind må bli påbudt

Det er helt uforståelig at norske myndigheter ikke anbefaler bruk av munnbind.

Folk med masker i Beijing, mars 2020.

Kina, Sør-Korea og Taiwan har demonstrert hvordan man kan kontrollere dette viruset. Alle steder er utstrakt bruk av munnbind en nødvendig del av strategien, skriver kronikkforfatteren.

Foto: THOMAS PETER

Med et ekstremt smittsomt virus som korona er bruk av ansiktsmasker eller munnbind på butikker og offentlig transport en absolutt forutsetning for å lykkes raskt i kampen mot det dødelige viruset.

Koronaviruset bekjempes med tiltak som koster det norske folk hundretalls milliarder kroner. Men Folkehelseinstituttet nekter å anbefale bruk av munnbind på offentlig sted, noe som er et bortimot gratis tiltak for å forhindre at folk som er smittet uten å vite det sprer sin dråpesmitte.

Man er forsvarsløs mot smitten som kommer via luften, hvis man er uten maske.

Dermed oppnås kun begrenset suksess med de dyre tiltakene, fordi man lar en av de viktigste smitteveiene være delvis åpen. Å holde nok avstand er ikke alltid mulig.

Berøringssmitte kan man beskytte seg mot ved god hygiene, mens man er forsvarsløs mot smitten som kommer via luften hvis man er uten maske. Det er på høy tid at det blir påbudt å bruke munnbind.

Hindrer smitte

Det er 2 måter munnbind hindrer dråpesmitte mellom mennesker:

For det første begrenses smitteoverføring fra smittede personer, også fra dem som ikke selv vet at de har korona. Munnbind kan både hindre at dråper smitter andre direkte og at dråpesmitte legger seg på overflater og smitter via hendene, for eksempel fra handletraller og mat i butikker.

For det andre begrenses smitteoverføring til en frisk person med ansiktsmaske ved å forhindre innånding av dråpesmitte. Dette er et sekundært argument, men det er mange rapporter som tyder på at nytten av ansiktsmaske er undervurdert for et så smittsomt virus som korona.

Den vestlige «vi vet best»-holdningen er i overkant arrogant.

Ifølge helsemyndighetene er et av problemene med munnbind at de kan brukes feil. Men i stedet for å råde folk fra å bruke dem, burde de heller lære oss å bruke dem korrekt og fortelle oss hva vi gjør hvis vi ikke har tilgang til det beste utstyret. Vi har ikke tilgang på ti millioner munnbind akkurat nå, men det kan forandre seg fort, og da bør myndighetene være parat med innkjøp og nye råd om bruk av munnbind.

Selv om Folkehelseinstituttet ikke har forberedt seg skikkelig på koronaviruset og mangler utstyr, må de kunne improvisere og gjøre det beste ut av situasjonen. I stedet benekter de at munnbind er billige og gode verktøy for å hindre smitte.

Hvordan smitten spres

Stadig vekk kommer det rapporter fra vitenskapelig hold om at koronaviruset også kan smitte via dråpesmitte, senest slått fast av Verdens helseorganisasjon i helgen. De lærde strides om korona smitter via aerosoler (veldig små dråper som holder seg svevende i luften). Folkehelseinstituttet har basert seg på at viruset ikke smitter via små dråper over litt avstand, og har heller ingen beredskap mot dette.

En studie omtalt i New England Journal of Medicine viser at koronaviruset sannsynligvis smitter via aerosoler som henger i lufta over lang tid, mens Verdens helseorganisasjon mener at det ikke er tilfelle.

Det er på høy tid at det blir påbudt å bruke munnbind.

Fordi en koronasmittet har mange flere viruspartikler i spyttet enn en som er smittet av influensa, er det rimelig å anta at korona er mer potent til å smitte gjennom små dråper enn influensa. At vi ikke har noen immunitet i befolkningen gjør også at det smitter lettere.

Lær av Asia

Kinesiske eksperter som bistår italienerne, river seg i håret av de manglende tiltakene i landet. Mest uforståelig er den manglende bruken av beskyttelse over munn og nese. Kina, Sør-Korea, Taiwan og Singapore har demonstrert hvordan man kan kontrollere dette viruset. Alle steder er utstrakt bruk av munnbind en nødvendig del av strategien for å hindre smittespredning

En australsk studie av vanlig influensa viste 75 prosent reduksjon i smitte ved bruk av munnbind for å hindre smitte innad i vanlige familier. Det er rimelig å anta at effekten er vel så stor mot korona. Merk at i den beskrevne situasjonen måtte man forvente en del selv-smitte fra munnbindet. Likevel var effekten 75 prosent reduksjon i smitten, og det er det som teller.

En forfeilet strategi vil gi unødvendige dødsfall og mye lidelser.

Et spørsmål man må stille seg er hvorfor Folkehelseinstituttet bare har som siktemål at de skal klare å flate ut smittekurven slik at det topper seg fram i tid. Vi risikerer mange måneder med delvis nedstengning. Sør-Korea fikk slått tilbake koronaen på 5–6 uker! Dette er som høydehopp med nedgravd list. Og veldig kostbart.

Fortsetter Folkehelseinstituttet å agere ut fra samme kullsviertro på at asiatene tar feil, er det fare for at vi i stedet for påbud om munnbind på butikken får innført enda strengere restriksjoner og nedstengning av enda flere virksomheter. Det er ekstremt mye dyrere for samfunnet enn å pålegge folk å bruke munnbind rundt en time i uken.

En forfeilet strategi vil gi unødvendige dødsfall og mye lidelser.

Vi har fått oppskriften på hvordan vi raskt kan lykkes i kampen mot viruset. Den vestlige «vi vet best»-holdningen er i overkant arrogant. Se hvor seriøst de tar bruken av munnbind i Østen, og hvilke fantastiske resultater de har. Også legen som leder den nye, store koronastudien i Norge, Arne Søraas, har sagt i nyhetssendingene på NRK at han bruker munnbind inne i offentlige rom.

Helsemyndighetene i Norge derimot, intimiderer oss med feilaktig informasjon om munnbind, slik at nesten ingen tør bruke det på butikken – det blir for flaut. Da risikerer vi heller å smitte andre eller å bli smittet selv.

Et sitat fra Seneca kan passe for situasjonen: Det er menneskelig å feile, men djevelsk å forbli i feiltakelsen.

Kronikken er endret etter første publisering, hvor det stod at myndighetene i Singapore har påbudt bruk av munnbind. Det er ikke påbudt, men en oppfordring til bruk av munnbind dersom man ikke føler seg frisk.