Hopp til innhold
Kronikk

Mobbing før og nå

Én eneste kommentar endret livet mitt da jeg var 19 år. Dagens unge kan få mange hundre om dagen.

Olav Bollestad

Det er vårt ansvar å gi barn og foreldre de verktøyene de trenger for å slå tilbake, skriver kronikkforfatteren.

Foto: NRK

Dette vet vi nå med sikkerhet: Sosiale medier er med på å bryte ned unges psykiske helse. De siste drøyt ti årene har vi hatt en psykisk helseepidemi uten sidestykke i Norge og flere andre land. Denne har rammet unge spesielt hardt.

Da jeg var ferdig på gymnaset og hadde flyttet til Stavanger, sa en mann til meg: «Eg ser du lige det søte». Og så klappa han meg på magen.

Den kommentaren gjorde noe med hvordan jeg så på meg selv. Buksene ble løsere og løsere, til slutt veide jeg omtrent 45 kg. Nå, som trygg voksen, tåler jeg godt at jeg ikke hadde fått de buksene over knærne engang. Men jeg husker fortsatt hvordan det føltes. Én kommentar var nok.

«Noe er fundamentalt galt i livene til de unge.»

Se for deg å få slike kommentarer på nytt og på nytt og på nytt. Å kontinuerlig bli vurdert for hvordan du ser ut, enten rett ut eller gjennom en polert virkelighet andre serverer deg. Slik er det for mange barn og unge på sosiale media i dag.

Vi vet at algoritmer og sosiale medier påvirker unges selvbilde. Vi ser en økning i hets og overgrep og antall unge med spiseforstyrrelser. Prosentandelen jenter som rapporterer om angst- og depresjonssymptomer har mer enn doblet seg siden 90-tallet.

Noe er med andre ord fundamentalt galt i livene til de unge, og utviklingen går i feil retning.

Årsakene er sammensatte, men den kraftige veksten i unges bruk av sosiale medier har definitivt en medvirkning. De som står bak Facebook og Instagram, Meta, vet dette godt.

I deres egne interne spørreundersøkelser som ble lekket til Wall Street Journal, fremgår det at: «Sosiale medier har fundamentalt forandret ungdomsårenes landskap. Foreldre forstår ikke og vet ikke hvordan de kan hjelpe.»

«Når både skole og fritid skjer på skjerm, skaper ikke det sunne vaner.»

Det blir feil å legge hele ansvaret på barna og foreldrene deres. Dette er et samfunnsproblem, og det er vårt ansvar å gi barn og foreldre de verktøyene de trenger for å slå tilbake.

KrFs svar på utfordringen er blant annet å gjøre aldersgrensen på sosiale medier reell. Selskapene må sørge for en løsning der barna må få bevise at de faktisk er over aldersgrensen. Vi kan stille krav til strengere kontroll, og vårt forslag er krav til verifisering med BankID eller liknende.

Jeg mener at vi ikke skal stoppe der. Derfor ønsker vi å utrede hvilke sosiale medier som bør omfattes av aldersgrensen, og lovregulere algoritmer på sosiale medier som er med på å påvirke barn og unges meningsdannelse og autonomi.

Algoritmene har for lenge vært styrt av markedets beste, uten hensyn til barnas beste.

Skjermbruk i norsk skole har eksplodert de siste årene. Noe av digitaliseringen er viktig, for vi lever i en digitalisert verden. Men når både skole og fritid skjer på skjerm, skaper ikke det sunne vaner.

«Vi ser en økning i hets og overgrep.»

Å begrense bruken av skjerm i norsk skole, spesielt for de minste barna, blir en viktig sak for KrF fremover. Det bør lages en plan og retningslinjer for bruk av digitale virkemidler i skolen, med nok frihet for at lærerne kan variere som de ser best.

Dette er en kamp om barns oppvekstvilkår og psykiske helse. Det er en kamp for foreldreansvaret. Det er en kamp vi ikke har råd til å tape.

KrF står klart fast på at barnas beste er til alles beste. Og vi er spinnklare for kamp, som det heter der jeg kommer fra.