Replikk

Medbestemmelse – ikke overgrep

«Gruvebølgen i nord er et overgrep», slår Sametingspresidentkandidat Aili Keskitalo fast på NRK Ytring. Det er en lite konstruktiv tilnærming til en helt nødvendig debatt.

Arctic Gold AB

Finnmark er rik på mineraler. I Kautokeino har Arctic Gold lenge kjempet for å få grave gull i Bieddjovággi. Gruvesakene skaper konflikt mellom samiske krefter og storsamfunnet.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Denne replikken er et svar til Sametingspresidentkandidat for, Aili Keskitalo «Gruvebølgen i nord er et overgrep» (8. september).

Sametingspresidentkandidat for Norske samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, hevder samenes manglende mulighet til å si nei til utvinning av mineralressurser i Finnmark vitner om en tid der statlig maktovergrep overfor urbefolkning var vanlig.

Har medbestemmelse

Likevel tør vi minne om at lokalbefolkningen har alle muligheter til å ta stilling til hvorvidt de ønsker utvikling av bergindustri i Finnmark eller ikke.

Kommunestyret har satt foten ned, ikke bare for gruvevirksomheten, men også for ringvirkningsanalysen.

Elisabeth Gammelsæter

For eksempel har det svenske selskapet Arctic Gold i årevis forsøkt å få lov til å gjennomføre en konsekvensutredning av eventuell gruvevirksomhet utenfor Kautokeino. Kommunestyret har imidlertid satt foten ned, ikke bare for gruvevirksomheten, men også for ringvirkningsanalysen som skulle ligge til grunn for avgjørelsen. Dette er bare ett eksempel på lokalsamfunnenes mulighet til medbestemmelse.

Kan ikke ha vetorett

Medbestemmelse er en forutsetning for legitime prosesser i lokalsamfunnet. Men dét er imidlertid ikke det samme som at enkeltaktører skal kunne nedlegge veto på vegne av storsamfunnet. Dette er et viktig skille, og bør ligge til grunn for avgjørelser knyttet til naturressurser i nordområdene.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

FØLG DEBATTEN: Ytring på Twitter

Arbeidsplasser

Mineralutvinning er, som Keskitalo også påpeker, av mange ansett som et potensielt gode for innbyggerne i Finnmark. Det kan legge til rette for et betydelig antall nye arbeidsplasser i privat sektor – arbeidsplasser som ikke finnes fra før.

Områder preget av fraflytting kan komme til å oppleve en ny vår.

Elisabeth Gammelsæter

Ringvirkningene vil blant annet være velferdsutvikling gjennom økte skatteinntekter, grunnlag for lokal anleggs- og leverandørindustri, i tillegg til generell oppsving i det lokale og regionale næringslivet. Områder preget av fraflytting kan komme til å oppleve en ny vår.

Sameksistens mellom mineralutvinning og reindrift har fungert i mange tiår, og vil være mulig også i framtiden.

Sverige er ikke Norge

Norge og Sverige har ulik tilnærming til urbefolkningsrettigheter, og kan ikke sammenlignes direkte slik Keskitalo gjør. Norge er det eneste landet i Norden som har ratifisert ILO 169 – om urfolk og stammefolk i selvstendige stater, som det første landet i verden. Det er vi glade for, og ILO-konvensjonen er derfor referert i Norsk Bergindustris retningslinjer, og ligger til grunn for våre medlemmers aktivitet i Norge.

Å kalle det for et overgrep er kun egnet til å skape distanse og mistillit.

Elisabeth Gammelsæter

Urfolks rettigheter skal respekteres i utvikling av næringsliv i Finnmark. Naturligvis.

Men å kalle ønsket om å undersøke ringvirkningene av eventuell mineralutvinning for et overgrep er kun egnet til å skape distanse og mistillit mellom parter som har alt å vinne på å opprettholde en positiv dialog.