NRK Meny
Kronikk

Med bind for øynene

Arbeidslivskriminalitet må tas på alvor, men Arbeidstilsynet prioriterer feil. I stedet for å fotfølge de kriminelle bruker de for mye tid på hyggebesøk hos seriøse bedrifter.

Bilde fra tilsynsbesøk i 2014

NRK Brennpunkt har avslørt kriminalitet i bilpleie-bransjen. Det er virksomheter som også tidligere har vært i myndighetenes søkelys. Arbeidstilsynet kunne ha avslørt langt mer hvis de hadde prioritert den useriøse delen av bransjen og ikke brukt tid på seriøse bedrifter, skriver kronikkforfatteren. Bildet er fra et tidligere tilsynsbesøk ved Alnabru Bilvask og Bilpleie i 2014, da virksomheten ble stengt på grunn av alvorlige avvik.

Foto: Arbeidstilsynet

I NRK brennpunkt 11. mai så vi igjen et eksempel på kriminell drift innen bilpleie. Det er problemer som er kjent for de fleste, og myndighetene har derfor også hatt særlig fokus på bransjen.

Ikke mangel på ressurser

Det burde derfor være åpenbart for Arbeidstilsynet at de bør følge opp tett når de finner grove brudd på reglene i en virksomhet. Det gjør de altså ikke, og unnskylder seg med at de ikke har ressurser og kapasitet nok. Det stemmer ikke. Problemet er ikke for få midler, problemet er at de brukes feil!

I 2016 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn i drøye 15 000 virksomheter. Av disse fikk 65 prosent en form for reaksjon. Når vi vet at tilsyn skal gjøres på bakgrunn av en grundig risikoanalyse, så kan man – satt på spissen – si at Arbeidstilsynet rett og slett bommer i hvert tredje tilsyn.

Problemet er ikke for få midler, problemet er at de brukes feil!

Useriøse aktører slipper unna

Arbeidstilsynets reaksjoner er alt fra en løftet pekefinger til høye gebyrer, men det er sjelden at tilsynet tyr til de strenge straffene. I 2012 var det om lag 13 prosent som fikk en strengere reaksjon enn et pålegg. I 2015 var det 9 prosent. Altså er det ingen økning i andelen som får en streng reaksjon.

Det kan enten skyldes at det ikke er flere kriminelle i arbeidslivet nå enn tidligere, eller det kan bety at Arbeidstilsynet ikke klarer å finne de useriøse. I fjor vår konkluderte Riksrevisjonen med det siste.

Virke ønsker ikke at Arbeidstilsynet bare utdeler flere strenge reaksjoner. Vi ønsker ikke bare flere tellekanter, vi ønsker mer målretting.

Arbeidstilsynet bommer i hvert tredje tilsyn.

Fire tips til bedring

Derfor bør det gjøres endringer i hvordan Arbeidstilsynet jobber. Vi må sørge for å bruke ressursene der det monner for å bekjempe den alvorlige kriminaliteten. For å hjelpe dem på vei har vi tre tips.

  1. Besøk hovedkontoret – ikke hvert enkelt kontor. Kjedevirksomheter står for en betydelig andel av omsetningen i norsk arbeidsliv. Innen handel, for eksempel, skjer 94 prosent av all omsetning i en kjedevirksomhet. Ved å gjøre hovedkontorene til en samarbeidspartner vil det kunne bevisstgjøre et stort antall virksomheter, uten at Arbeidstilsynet er nødt til å besøke hver enkelt.
  2. Etatene må samarbeide enda tettere. Vi har lenge etterlyst mer samarbeid, og er derfor svært positive til etableringen av de nye "A-krimsentrene", hvor Arbeidstilsynet, Politiet og Skatteetaten og Toll er samlokalisert. Vi vet at det fungerer når etatene spiller hverandre gode – det kan de gjøre enda mer av.
  3. Bruk sertifiseringsordningene som finnes. Det finnes i dag flere forskjellige sertifiseringsordninger som grundig sjekker virksomhetenes arbeid med arbeidsmiljø og HMS, blant annet Miljøfyrtårn. Disse ordningene går i dybden og kontrollerer virksomhetene årlig. Det er dermed ikke grunn til mer kontroll fra myndighetene, og virksomheter som er sertifiserte bør slippe ekstra tilsyn.

    Det bør gjøres endringer i hvordan Arbeidstilsynet jobber.

Ved å vise de gode virksomhetene den tilliten de fortjener, kan tilsynet bruke de ressursene sine på alvorlig kriminelle selskaper som for eksempel det Brennpunkt satte søkelyset på.

Da slipper vi kanskje at slike kriminelle aktører slipper unna fordi det ikke er midler til å følge dem grundig opp. Vi forventer å se bedre resultater fremover.

SE: NRK Brennpunkt:

De sier de vasket biler for 17 kroner timen og ble truet på livet av sjefene. Alle vil ha en ren bil til en billigst mulig penge, men hva foregår egentlig i vaskehallene?