Replikk

Mat skal ikke mishandles

Dyr skal ikke mishandles før de havner i gryta. Derfor reagerer vi på hundespisefestivalen i Kina.

Hundespise-festivalen i Yulin i Kina

Norsk Kennel Klub skriver i denne replikken at de har stor respekt for kulturelle forskjeller i matveien, men vil mishandlingen av dyrene til livs.

Foto: Ap

Dette er et svar til kronikken Din venn, min mat av Henrik Kjellmo Larsen

Norsk Kennel Klub reagerer sterkt på at dyr blir mishandlet i forbindelse med hundefestivalen i Yulin i Kina.

Skribent Henrik Kjellmo Larsen stiller i en kronikk spørsmål ved det voldsomme engasjementet rundt Yulin-festivalen, der mer enn 10.000 hunder blir drept og spist. Også NKK har reagert svært sterkt på festivalen. Vi mener Kjellmo Larsen, i likhet med flere andre, misforstår bakgrunnen for den internasjonale fordømmelsen når han stiller spørsmålet «Hvorfor er det verre å fråtse i hunder enn i ku og gris?»

Årsaken til NKKs sterke reaksjon på festivalen er mishandlingen av dyrene.

Trine Hage

NKK sendte nylig et brev til FCI, den internasjonale kennelunionen, om vår oppfordring til norske hundeeiere om å bli hjemme under World Dog Show 2019, som skal holdes i Kina. I tillegg oppfordrer vi FCI til å flytte arrangementet til et annet land.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Misforstått om mishandling

Årsaken til NKKs sterke reaksjon på festivalen er mishandlingen av dyrene. Og det er nettopp dette Kjellmo Larsen tilsynelatende ikke har forstått i sin kronikk. Kjellmo Larsen hevder at «det er likevel noe etnosentrisk over det å kritisere andre kulturers tradisjonsmat. Hva skal i så fall være alternativet; å spise en type kjøtt som er sosialt akseptert i Norge?».

Her overser Kjellmo Larsen et annet alternativ, nemlig det å ikke mishandle maten sin! NKK har intet ønske om å overbevise resten av verden om å spise en type kjøtt som er sosialt akseptert i vår del av verden. Vi har stor respekt for kulturelle forskjeller og de føringer disse legger på våre matvaner.

LES OGSÅ: Hundegalskapen av Mimir Kristjansson

Respekt for kulturelle forskjeller

Det vi derimot aldri kan akseptere er mishandling av dyr som spises, heller ikke hunder. Vi er uenige med Kjellmo Larsen når han tilsynelatende sammenligner norske matvaner med den grove mishandlingen som skjer i Kina:

NKK har stor respekt for kulturelle forskjeller og de føringer disse også legger på våre matvaner.

Trine Hage

«Hver nordmann fortærer i snitt 1352 dyr i løpet av livet; fra fjærfe og småvilt, til gris og storfe. Vel vitende om dette, fremstilles likevel hundespisefestivalen som en grusomhet helt fremmed fra våre egne matvaner.»

For de aller fleste nordmenn vil det faktisk være helt fremmed å koke en gris levende, etter først å ha slått og flådd den levende for å få kjøttet til å smake bedre.

Kortreist bra for dyrevelferd

Svært mange nordmenn er i dag sitt ansvar bevisst som kjøttkonsument. Fokus på økologisk, kortreist mat er i vinden som aldri før, og dette kommer også dyrevelferden til gode.

Når Kjellmo Larsen påpeker at vi i Norge «piner, dreper og vakuumpakker dyrene før selve festivalen», minner vi om at selv de største kjøttprodusentene i Norge er underlagt regulering og kontroll som gjør at kjøttproduksjonen ikke er sammenlignbar med det vi ser i dagens Kina.

Ikke mennesket verdig

Utnyttelsen av dyr som vi ser i Kina ligger ikke «svært tett opp til vår egen», slik Kjellmo Larsen skriver.

NKK minner dog om at det er den grove mishandlingen vi her vil til livs.

Trine Hage

NKK velger å tolke Kjellmo Larsens innlegg som et ønske om økt fokus på kjøttkonsumet i vår del av verden. Det er positivt og viktig.

NKK minner dog om at det er den grove mishandlingen vi vil til livs. Behandlingen av disse dyrene er ikke mennesket verdig, og det skal ikke aksepteres i noen del av verden.

Dette virker det som om Kjellmo Larsen ikke har forstått, når han tilsynelatende avfeier torturen som en «slaktemetode» som «dog kan sees som verre enn hva vi utsetter våre landdyr for».