Kronikk

Byråkratiets manglende respekt for elevene

I år fikk vi læreplanen for neste skoleår tilsendt samme dag som vi gikk ut i ferie. Da sier det seg selv at det blir umulig å lage et godt opplegg for elevene.

Skolestart på Grünerløkka skole, 1936

Lærere bør få sjansen til å planlegge skoleåret i god tid før de tar sommerferie, skriver lektor Bjarne Thorsen. Bildet viser forventningsfulle elever ved skolestart på Grünerløkka skole i 1936.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Fram mot valget kommer vi til å høre mye om hvor viktig de politiske partiene mener kvaliteten i den norske skolen er. For Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet framstår imidlertid det hele som en lek.

Skolen er en lek fordi reglene endres kontinuerlig uten at noen bryr seg noe videre. Skolen er en lek fordi få tar de som jobber i skolen, på alvor. Skolen er en lek fordi Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet mener at det greit å la være å ferdigstille og tilgjengeliggjøre læreplaner før aller siste arbeidsdag for oss lærere.

Det får store konsekvenser både for lærere og elever.

FØLG DEBATTEN: Ytring på Facebook

Umulig å lage et godt opplegg for elevene

De siste ukene av skoleåret har lærere som meg forberedt elevene til eksamen, satt standpunkt og arrangert muntlig eksamen. Så snart det er ferdig, er det på tide å oppsummere, revidere og planlegge undervisningen for neste år. Det er nemlig nå på slutten av skoleåret at vi har klarest for oss hva som må gjøres. Det er nå vi virkelig er kreative.

Det er nå på slutten av skoleåret at vi har klarest for oss hva som må gjøres. Det er nå vi virkelig er kreative.

Bjarne Thorsen, lektor

I år fikk vi læreplanen for neste skoleår tilsendt samme dag som vi gikk ut i ferie. Da sier det seg selv at det blir umulig å velge lærebøker, eller finne læremidler til elevene i tide. Uten tid til å jobbe med læreplanen, blir det umulig å utvikle beskrivelse av måloppnåelse i faget i tide. Uten beskrivelse av måloppnåelse er det umulig å vurdere eller veilede elevene skikkelig. Alt dette krever planlegging, planlegging som er gjort i god tid før man setter i gang.

Man kan ikke sette seg ned 5 minutter før en time og slenge sammen et godt opplegg. Man kan ikke ringe til en ekstern foredragsholder et par dager før du trenger dem, og man kan definitivt ikke besøke populære skoletilbud som Minitinget etter innfallsmetoden.

Det handler om respekten for skolen og elevene

Som lærer vet jeg vanligvis i august hvilke temaer det skal undervises i, hvilke filmer som skal vises, hvilke foredragsholdere som kommer på besøk og hvilke rom som skal brukes i desember. Jeg jobber på en skole med 100 kollegaer i et land med rundt 446 videregående skoler med rundt 176 000 elever under opplæring. Vi er mange om beinet, og jeg forsøker å tilrettelegge en så god og profesjonell undervisning for mine elever som jeg kan.

Akkurat nå har mulighetene mine blitt, og blir, trenert av en gjeng papirdyttende byråkrater med beslutningsvegring.

Bjarne Thorsen, lektor

Og akkurat nå har mulighetene mine blitt, og blir, trenert av en gjeng papirdyttende byråkrater med beslutningsvegring.

Dette handler ikke bare om en læreplan, det handler om hvilket nivå av respekt det politiske og byråkratiske Norge viser for skolen, lærerne og elevene. Det er ikke første gang forholdene er uforutsigbare for lærere.Forskriften til opplæringesloven er full av selvmotsigelser om så sentrale punkter som fravær, vurdering og standpunkt. Forskriften er nå så komplisert at bare et rundskriv om «Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3» utgjør 95 A4-sider med tekst.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Elevene taper på det

Når Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet ikke kan gi meg og mine kollegaer informasjon om og tilgang til noe så grunnleggende for undervisningen som den nye læreplanen for samfunnsfag , som de annonserer at vi skal bruke fra og med undervisningsåret 2013-2014, før absolutt siste arbeidsdag, viser de mangel på forståelse for hvordan profesjonelle lærere i en profesjonell skole jobber.

Det er én gruppe som taper aller mest på det i det lange løp: Elevene.