Replikk

Maks-tak er et tullete forslag

SVs forslag om tak på statlige arbeidsplasser i Oslo er et ekko fra en gammeldags og virkningsløs dirigeringspolitikk.

Oslo sentrum sett fra Valhallveien

PRISVEKST: Det er en bekymringsfull prisvekst i boligmarkedet i Oslo, men skal vi få bukt med prispresset trengs det det flere boliger, ikke statlig dirigering av hvor folk kan bo og jobbe, skriver Frank J. Jenssen (H).

SVs stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes tar til orde for et tak på statlig ansatte i hovedstaden. Slik vil han gjøre det lettere å opprette byråkratjobbene andre steder, og dermed lette presset på boligmarkedet i Oslo.

Maks-tak på arbeidsplasser er et tullete forslag fra SV. Det er en bekymringsfull prisvekst i boligmarkedet i Oslo, men skal vi få bukt med prispresset trengs det det flere boliger, ikke statlig dirigering av hvor folk kan bo og jobbe.

Tidvis er det vel så høy prisvekst i andre storbyer, men jeg tror ikke det kunne falle noen inn å si at man skal nekte folk å flytte til og jobbe i byene våre av den grunn.

Henger ikke sammen

For Oslos del må det rødgrønne byrådet legge til rette for mer boligbygging. Høyre i regjering praktiserer nå mer kommunalt selvstyre i utbyggingssaker, og vi forenkler plan- og bygningsloven slik at det blir lettere å bygge boliger både i Oslo og andre deler av landet.

Det blir ikke færre byråkrater av at de ansettes i en annen by enn Oslo.

Det må også gjøres mer for å få bukt med byråkrativeksten. Men det blir ikke færre byråkrater av at de ansettes i en annen by enn Oslo. Flere av argumentene henger heller ikke sammen. Fylkesnes mener at siden næringslivet i Nord-Norge går bra for tiden, og det er mangel på arbeidskraft til bedriftene, så trenger Nord-Norge flere byråkrater!

Maktspredning er viktig

Når det er sagt er det viktig å få flere av våre statlige arbeidsplasser etablert rundt omkring i hele landet. Dette handler om å bruke kompetansen som finnes, og det handler om maktspredning. Dette var også viktige begrunnelser den gang Victor Norman (H) flyttet flere direktorat og tilsyn til ulike byer i landet.

SV bør huske at vi på kort tid har flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo enn de rødgrønne klarte på åtte år.

Hovedregelen for den sittende regjeringen er at nye og omlokaliserte statlige virksomheter og arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo. Høyre, Frp og Venstre har også en avtale om å lage en egen plan for ytterligere utflytting. Men dette er noe annet enn å sette et tak slik SV tar til orde for.

Allerede er flere nye arbeidsplasser etablert utenfor Oslo, blant annet med Vegselskapet Nye Veier AS i Kristiansand. I tillegg skal nytt valgdirektorat skal opprettes i Tønsberg, konkurranseklagenemnd etableres i Bergen, Parkeringstilsyn legges til Lillehammer og Regelrådet får sekretariat på Hønefoss.

Har flyttet flere enn de rødgrønne

Fylkesnes må gjerne ønske seg desentralisering. Men SV bør huske at vi på kort tid har flyttet flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo enn de rødgrønne klarte på åtte år. Og veksten i statlige arbeidsplasser i Oslo, sammenlignet med resten av landet, er lavere under denne regjeringen enn den forrige.

Hovedregelen for den sittende regjeringen er at nye og omlokaliserte statlige virksomheter og arbeidsplasser skal plasseres utenfor Oslo.

Når SV nå tar til orde for å sette tak på statlige arbeidsplasser i Oslo er det et ekko fra en gammeldags og virkningsløs dirigeringspolitikk som sosialistene ikke har snakket så høyt om de siste årene. Men kanskje leter SV etter røttene sine?