Kronikk

Lykke til, AUF!

Da planene for Utøya ble lagt frem høsten 2012, var det altfor tidlig for mange av oss. Men nå vil vi ønske alle leirdeltakere gode opplevelser på Utøya.

Utøya, Lisbeth Røyneland Mani Hussaini AUF

Støttegruppen vil takke AUF for stor lydhørhet og imøtekommenhet i en særdeles krevende prosess de siste årene, skriver Lisbeth Røyneland og Elisabeth Haukeland. Her er Røyneland avbildet sammen med AUF-leder Mani Hussaini tidligere i år.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

Denne uken arrangeres det sommerleir på Utøya igjen, for første gang siden terrorangrepet 22. juli 2011. Det skjer etter fire år med sterke følelser knyttet til hva Utøya skal være.

Vi som ble direkte berørt av angrepet, er en stor og sammensatt gruppe, spredt over hele landet. Flere tusen mennesker ble rammet – som etterlatte, overlevende, frivillige hjelpere, familiemedlemmer og venner.

Mange av oss sliter fortsatt med sorg og ettervirkningene av voldsomme inntrykk. Et stort antall opplever at det gradvis begynner å gå bedre. Noen har klart seg fint hele tiden, andre får store reaksjoner først nå, fire år etter hendelsen. Oppfølgingsbehovet er fortsatt til stede.

Svært krevende diskusjoner

Med så mange rammede vil det alltid være ulike meninger. I de fire årene som har gått, har vi hatt en rekke krevende diskusjoner, først og fremst om Utøyas fremtid.

Mange av oss sliter fortsatt med sorg og ettervirkningene av voldsomme inntrykk.

Da AUF la frem planene for Utøya høsten 2012, var det altfor tidlig for mange av oss. Støttegruppen gjennomførte en høringsrunde i våre seksten fylkeslag, som klart uttrykte at Utøya tilhører AUF, og det er AUF som bestemmer hva som skal skje der.

Fylkeslagene ba likevel om mer tid og en utsettelse av rive- og byggeplanene og ønsket nær dialog mellom støttegruppen og AUF samt tettere dialog med de etterlatte.

Et vakkert sted

De siste årene har vi hatt svært god og tett dialog med AUF, som har ventet med å ta øya i bruk igjen. Deler av bygningsmassen som er viktige for de rammede, har fått stå, og kafébygget skal bevares og etter hvert brukes som et læringssenter.

Det har også kommet et eget minnested på øya for de berørte, som er lagt til en lysning i skogen, omgitt av høye furutrær og med utsikt til Tyrifjorden. Det er utformet som en stor, samlende sirkel, der navnene til de drepte er stanset ut i en ring av stål.

Mange av oss sliter fortsatt med sorg og ettervirkningene av voldsomme inntrykk.

Etterlatte har deltatt i planleggingsprosessen og i dugnadsarbeidet; lagt skiferheller og lagd sti, og nøye utvalgte planter skal tiltrekke seg sommerfugler. Lysningen har blitt et vakkert og skjermet sted for å minnes, og det legges godt til rette for at alle berørte skal kunne besøke øya.

Ikke alle er klare

Vi vet at AUF har stor respekt for at foreldre som mistet barna sine 22. juli vil oppleve det som svært tungt å se at Utøya igjen tas i bruk av engasjert ungdom. Vi vet at noen av familiene fremdeles ikke er klare for det.

Men vi vet også at mange som mistet en sønn eller en datter i terrorangrepet, ønsker at øya igjen skal fylles med liv, og finner mening i det – selv om de går vanskelige dager i møte nå.

De rundt fem hundre overlevende fra Utøya har også ulike reaksjoner og behov. Det går bedre med mange av dem, samtidig som en god del har fremdeles symptomer på posttraumatisk stresslidelse. Noen har overlevelsesskyld. Vi vet at mange har hatt et sterkt ønske om å komme tilbake til Utøya, og at noen har følt det vanskelig å si sin mening av respekt for de etterlatte.

Rom for alle

Flere overlevende har også blitt kritisert og hetset i sosiale medier. Det reagerer vi sterkt på. Vi er takknemlige for alle som reddet livet den dagen, og slår ring om dem.

En del av ungdommene som var på Utøya 22. juli, skal tilbake på leir nå. Noen har med seg telt, andre kommer på dagstur. Samtidig sier flere at de aldri skal tilbake til Utøya mer.

Det skal være rom for alle disse ståstedene i støttegruppen – vi er for alle de berørte. Vi må ta vare på hverandre. Ingen må føle skyld for at de lever, eller for hvordan de reagerte 22. juli. Ingen må presses tilbake Utøya, og ingen må føle at det er galt å dra på leir.

Blir aldri som før

Denne uken skal Utøya igjen fylles med liv og engasjement. Samtidig kan øya aldri bli helt som før. Nå skal den også brukes til å minnes dem vi mistet, og til å lære om idealene som ble angrepet i 2011. Samtidig skal det være lov å engasjere seg i politisk debatt og glede seg over livet. Fire år er lang tid for unge mennesker.

Vi er takknemlige for alle som reddet livet den dagen, og slår ring om dem.

Støttegruppen vil takke AUF for stor lydhørhet og imøtekommenhet i en særdeles krevende prosess de siste årene. Det er lagt ned et uhyre omfattende og grundig arbeid, ikke minst på å formidle prosessen til de berørte som ble aller hardest rammet 22. juli.

Vi ser frem til å delta på gjenåpningen av Utøya denne uken og ønsker alle deltakere gode og trygge opplevelser på AUFs sommerleir 2015.

Les også: